Notowania

senat
15.06.2009 20:53

W Senacie dziesiątki poprawek do ustawy medialnej

Dziesiątki poprawek, liczne wnioski mniejszości, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości, to efekt pracy senackich komisji kultury i finansów publicznych, które zajmowały się w ostatnich tygodniach ustawą medialną. W tym tygodniu poprawki rozpatrzy Senat na posiedzeniu plenarnym.

Podziel się
Dodaj komentarz

Dziesiątki poprawek, liczne wnioski mniejszości, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości, to efekt pracy senackich komisji kultury i finansów publicznych, które zajmowały się w ostatnich tygodniach ustawą medialną. W tym tygodniu poprawki rozpatrzy Senat na posiedzeniu plenarnym.

Zanim jednak do tego dojdzie, na wtorek komisja kultury "w trybie pilnym" wezwała Urząd Komitetu Integracji Europejskiej do przedstawienia opinii o ustawie.

Senatorowie chcą poznać opinię UKIE do tej ustawy ze względu na konieczność jej notyfikowania w Komisji Europejskiej. Ustawa medialna znosi bowiem abonament rtv, a w zamian wprowadza finansowanie mediów z budżetu, co kwalifikowane jest, jako pomoc publiczna. Na to zaś zgodę musi wyrazić KE.

W poniedziałek komisja kultury głosowała nad kilkudziesięcioma poprawkami. Senatorowie poparli m.in. poprawkę, by do katalogu zadań mediów publicznych przywrócić obowiązki: respektowania chrześcijańskiego systemu wartości przy przyjęciu za podstawę uniwersalnych zasad etyki, służenia kształtowaniu postaw prozdrowotnych oraz służenia zwalczaniu patologii społecznych.

Poparcia komisji nie uzyskały natomiast poprawki dotyczące finansowania mediów publicznych. Senatorowie nie zgadzają się m.in., by media publiczne były finansowane jednocześnie z dwóch źródeł: budżetu państwa oraz abonamentu rtv, co proponował szef komisji kultury Piotr Andrzejewski. W swojej poprawce senator wnosił także, by o tym, ile pieniędzy z budżetu otrzymają TVP i Polskie Radio, decydowała KRRiT w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.

Senator tłumaczył, że wychodzi tym samym naprzeciw postulatom Ministerstwa Finansów, które podtrzymuje stanowisko, iż nie widzi możliwości wyasygnowania w 2010 r. z budżetu państwa 880 mln zł na TVP i Polskie Radio.

Senatorowie negatywnie opiniują też poprawkę, by wysokość środków, które budżet państwa ma co roku wykładać na media publiczne (kwota nie mniejsza niż abonament w 2007 r., czyli ok. 880 mln zł), była ściśle określona w ustawie budżetowej. W obecnym kształcie ustawa medialna stanowi bowiem, że kwota ta zapisana ma być jedynie w projekcie budżetu, co oznacza, że parlament może zmienić jej wysokość. Odmienne zdanie w tej sprawie miała senacka komisja finansów, która poprawkę poparła.

Senacka komisja kultury negatywnie opiniuje też propozycję, by członkami rad programowych nie mogli być parlamentarzyści, członkowie rządu, radni sejmików oraz prezydenci i radni miast.(PAP)

js/ itm/ mow/

Tagi: senat, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz