Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Ponad 40 procentom z nas nie starcza do pierwszego

0
Podziel się

Jak oszczędzają Polacy i w jaki sposób wykorzystują do tego możliwości internetu - zbadały Money.pl i Interaktywnie.com.

Ponad 40 procentom z nas nie starcza do pierwszego
(Bartosz Krupa/East News)
bDANAgWJ

Polski internauta swoimi pieniędzmi rządzi racjonalnie. Woli zaoszczędzić niż pożyczać, inwestuje ostrożnie, wydatki trzyma w ryzach. O produktach finansowych wie sporo, ale nie zna internetowych narzędzi, które mogłyby mu ułatwić oszczędzanie.* *Takie są wnioski z badania przeprowadzonego przez Interaktywnie.com i Money.pl.

Problemy z domknięciem domowego budżetu zdarzają się zdecydowanej większości respondentów. Aż 42% badanych ma je każdego lub prawie każdego miesiąca, a 23% - raz lub kilka razy w roku. Systematyczne borykanie się z brakiem gotówki to problem przede wszystkim:

 • 72% - osób bezrobotnych,
  • 47% - uczniów i studentów,
  • 47% - gospodyń domowych,
  • 44% - ludzi wolnych zawodów,
  • 42% - urzędników,
  • 41% - emerytów i rencistów.
bDANAgWL

A jednak sporo, bo ponad jedna trzecia badanych nie wie, co to brak gotówki na koniec miesiąca. Czy są to osoby najlepiej sytuowane? Niekoniecznie. Wprawdzie przeważają tu najlepiej zarabiający, pracujący na stanowiskach kierowniczych, właściciele przedsiębiorstw. Ale problemu z płynnością nie ma także wielu badanych specjalistów (42%), emerytów (39%) i rolników (33%).

| Pobierz bezpłatnie raport Interaktywnie.com w PDF * * *Produkty finansowe w internecie * *Kontroluj swoje wydatki * | |
| --- | --- |

Kluczem do finansowego spokoju jest racjonalne zarządzanie domowym budżetem. Ogromna większość internautów uczestniczących w sondażu kontroluje swoje wydatki - aż 48% robi to bardzo dokładnie, a niezbyt dokładnie - 37%. Niespełna 10% badanych tego nie robi, choć ma świadomość, że powinna - wśród nich najwięcej jest tych, którzy regularnie mają problemy z płynnością. Brak potrzeby kontrolowania wydatków deklaruje zaledwie co szesnasty badany.

[

bDANAgWR

Źródło: Ankiety Interaktywnie.com ]( http://ankiety.interaktywnie.com/ ),
raport "Produkty finansowe w internecie"

W sieci sporo jest narzędzi, które pomagają zarządzać budżetem domowym, ale mało kto z nich korzysta. Konkretne programy i aplikacje pomocne w kontrolowaniu finansów potrafi wymienić zaledwie garstka badanych. Dlaczego? To wynika raczej z braku wiedzy o istniejących możliwościach niż z braku potrzeby.

W głowie lub na papierze Aż 40% respondentów, którzy swoje wydatki kontrolują, używa do tego celu czegoś więcej niż wyłącznie głowy, ale rzadko kiedy są to specjalne, przeznaczone do tego celu programy lub aplikacje. Wśród metod, które stosują internauci, przeważa najbardziej tradycyjna: notes. Korzysta z niego blisko połowa badanych, którzy deklarują używanie narzędzi pomagających zarządzać finansami. Niewielu mniej kontroluje swoje wydatki przy pomocy Excela.

bDANAgWS

Znacznie mniej, bo 12% osób korzystających z narzędzi używa specjalnych funkcji konta osobistego, choć w ostatnim czasie są one dość intensywnie promowane przez niektóre banki. I tylko 5% korzysta ze specjalnego programu, który służy do zarządzania domowym budżetem, takiego jak MyMoney (nowa usługa Money.pl), Kontomierz, iFin24. Różnią się funkcjonalnościami i stopniem trudności, ale idea jest podobna: pozwalają monitorować faktyczny stan budżetu nawet wtedy, gdy użytkownik trzyma swoje pieniądze w kilku różnych miejscach.

Ze względu na stosowane narzędzia, wyraźny jest podział według płci. Blisko dwie trzecie osób zapisujących wydatki w notatniku to kobiety. Z narzędzi informatycznych korzystają natomiast wyraźnie częściej mężczyźni: stanowią 58% użytkowników Excela i aż 77% użytkowników specjalnych programów i aplikacji do zarządzania wydatkami.

Po pierwsze oszczędności

bDANAgWT

Statystyczny internauta najpierw zarabia, potem wydaje. Na pytanie o najczęstszy sposób finansowania większych wydatków ponad dwie trzecie badanych odpowiedziało, że są to oszczędności. Jeśli respondenci pożyczają od instytucji finansowych, to najczęściej w formie kredytu ratalnego (28%). Rzadziej posiłkują się kartami kredytowymi (19%), debetem lub linią kredytową w koncie (12%), bądź kredytem gotówkowym (11%). Internauci stosunkowo często pożyczają od rodziny (22%), a rzadziej od znajomych (9%).

W jaki sposób najczęściej finansujesz większe wydatki? (można było wybrać trzy odpowiedzi)
Źródło: Ankiety Interaktywnie.com, raport "Produkty finansowe w internecie"
oszczędzam 68,60%
kupuję na raty 27,80%
pożyczam od rodziny 21,80%
korzystam z karty kredytowej 18,70%
korzystam z debetu lub linii kredytowej w koncie 11,50%
biorę kredyt gotówkowy 10,70%
pożyczam od znajomych 9,00%
inne 3,90%

_ _

Zakupy na raty i kredyty gotówkowe są częściej wybierane przez kobiety. One też chętniej proszą o pożyczkę rodzinę. Mężczyźni wolą poprosić o pieniądze znajomych, częściej też korzystają z kart kredytowych.

bDANAgWU

Skłonność do oszczędzania jest niezależna od płci, ale widoczne są pewne tendencje pod względem wieku respondentów. Na większe wydatki najczęściej odkładają ludzie młodzi, do 34. roku życia. Oni też stosunkowo często pożyczają od rodziny lub znajomych. Osoby w dojrzałym wieku nieco częściej sięgają do oferty kredytowej banków - po pożyczki konsumenckie i gotówkowe, karty kredytowe, debety i linie kredytowe w koncie.

Jedna trzecia badanych internautów ma problem z tym, by na koniec miesiąca cokolwiek odłożyć. A jeśli już udaje się wyjść na plus, to na ogół z niewielką sumą. Aż 27% badanych średnio miesięcznie odkłada mniej niż 500 złotych, 15% - od 500 do 1000 złotych, 11% - od 1000 do 2000 złotych, a 12% - więcej niż 2000 złotych.

Na koncie lub lokacie

Zdecydowana większość badanych internautów wysoko ocenia swoją wiedzę o usługach finansowych. Na pytanie o to, czy produkty oszczędnościowe oferowane przez instytucje finansowe są dla respondenta zrozumiałe, negatywnie odpowiedziało zaledwie 15% ankietowanych. Faktycznie z tą wiedzą chyba jednak nie jest tak dobrze, bo duża część ankietowanych trzyma swoje oszczędności w gotówce (24% badanych internautów posiadających oszczędności) lub na zwykłym koncie bankowym (37%).

Najpopularniejszym produktem do odkładania pieniędzy, z którego korzystają badani internauci, jest rachunek oszczędnościowy (44% tych, którzy posiadają oszczędności). Stosunkowo popularne są też lokaty (31%), a najmniejszym powodzeniem cieszą się fundusze inwestycyjne (19%). Tylko 6% badanych lokuje oszczędności gdzie indziej: głównie w akcjach spółek giełdowych, rzadziej w obligacjach, jeszcze rzadziej w polisach inwestycyjnych, walutach, złocie i innych metalach szlachetnych, IKE lub nieruchomościach.

| Pobierz bezpłatnie raport Interaktywnie.com w PDF * * *Produkty finansowe w internecie * *Kontroluj swoje wydatki * | |
| --- | --- |

Sposoby oszczędzania są dość zachowawcze, bo internauci w oszczędzaniu stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo. To najważniejsze kryterium dla 35% badanych. Dla 32% ankietowanych najistotniejsza jest możliwość skorzystania z pieniędzy w dowolnym momencie, a niespełna 30% na pierwszym miejscu stawia oprocentowanie produktu oszczędnościowego.

Ryzyka najmniej boją się mężczyźni. To oni stanowią znaczącą większość wśród osób lokujących swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych, w walutach lub na giełdzie. Trochę częściej niż kobiety sięgają też po lokaty bankowe. Bo wyraźnie dzielą się na tych, którzy cenią bezpieczeństwo, jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają wysokość potencjalnych zysków.

Kobiety oszczędzają bardziej zachowawczo, w gotówce, na rachunku osobistym lub oszczędnościowym. Dla nich też najważniejszym kryterium wyboru sposobu oszczędzania jest możliwość skorzystania z pieniędzy w dowolnym momencie.

Wiedza głównie z internetu

Sieć jest dla ankietowanych głównym źródłem wiedzy o produktach oszczędnościowych oferowanych przez banki - tu informacji szuka niemal dziewięciu na dziesięciu uczestników badania. Żadne inne źródło nie może równać się popularnością z internetem. Drugą w kolejności prasę wskazywało 19% badanych. Z pytaniami o produkty oszczędnościowe internauci częściej zwracają się do znajomych (17%) niż do doradcy finansowego (15%). Dwa ostatnie źródła są wymieniane nieco częściej przez kobiety oraz osoby starsze. Mężczyźni i ludzie młodzi wolą raczej szukać informacji na własną rękę.

Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2013 roku na próbie 5824 respondentów, użytkowników portali Money.pl, iWoman.pl, Menstream.pl i Platine.pl.
Blisko dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że znajdowane przez nich informacje o tym, jak oszczędzać, są wystarczające. Tak najczęściej mówią ci, którzy korzystają z pomocy doradcy finansowego. Zadowolone ze swojej wiedzy są także osoby samodzielnie poszukujące informacji w mediach, Co ciekawe, internet wypada tu lepiej niż media tradycyjne, choć te wciąż bywają postrzegane jako bardziej wiarygodne. Najgorzej swoją wiedzę o produktach oszczędnościowych oceniają ci, którzy po radę udają się do znajomych.

Czytaj więcej w Money.pl
Naukowcy: Oszczędzanie nam szkodzi Oszczędności prowadzą do samobójstw, depresji, chorób, a także ograniczają dostęp do służby zdrowia i leków.
Polacy znowu zaczynają oszczędzać? Spadające oprocentowanie depozytów i coraz niższe prowizje przy zakupie jednostek sprawiają, że fundusze inwestycyjne znowu kuszą.
Zobacz, jak oszczędzają Polacy Większość z nas zarobki przeznacza na realizację bieżących potrzeb, a jeśli już odkłada, to...
bDANAgXm
oszczędzanie
giełda
waluty
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)