Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Raport: Przejmowanie SKOK-ów nieuzasadnione

0
Podziel się:

Niedawno KNF miała zaproponować, by banki komercyjne przejmowały wybrane SKOK-i.

Raport: Przejmowanie SKOK-ów nieuzasadnione
(hr.icio/CC/Flickr)

Przejmowanie SKOK-ów przez banki komercyjne jest biznesowo nieuzasadnione - wynika z raportu Związku Banków Polskich i firmy doradczej EY. Niedawno KNF miała zaproponować, by banki komercyjne przejmowały wybrane SKOK-i.

ZBP i firma EY przygotowały analizę różnych wariantów systemowej restrukturyzacji wybranych podmiotów z sektora SKOK.

Autorzy opracowania rekomendują scenariusz składający się z trzech elementów, które miałyby być uruchamiane w zależności od kondycji finansowej poszczególnych SKOK-ów m.in. ich współczynników wypłacalności, wyników finansowych, stopnia outsourcingu czy stopnia realizacji planu naprawczego.

ZBP i EY w ramach rekomendowanych rozwiązań zalecają udzielenie bezpośredniej pomocy finansowej przez BFG dla wybranych SKOK-ów, nabycie _ złych _ aktywów przez BFG od wybranych SKOK-ów oraz przejęcie wybranych SKOK-ów przez bank pomocowy.

W opracowaniu założono, że przed ewentualną decyzją o przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji SKOK konieczne będzie wykorzystanie wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach tego sektora np. pomocy z funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej lub przejęcia podmiotu przez inny SKOK.

Nabycie _ złych _ aktywów przez BFG polegałoby na wykupie od kas kredytów przeterminowanych po cenach wyższych niż wartość godziwa. Wierzytelności te mogłyby być potem sprzedane na warunkach rynkowych.

Rozwiązanie to rekomendowane byłoby dla kas, których współczynnik wypłacalności przed korektami wynosił 0-4 proc., czyli obejmowałoby 20-25 kas, stanowiących około 15 proc. aktywów sektora.

W przypadku SKOK-ów o najgorszej kondycji finansowej rekomenduje się ich przejęcie przez bank pomocowy. Bank ten skonsolidowałby aktywa i pasywa zagrożonych SKOK-ów, kontynuowałby czasowo działalność w oparciu o przejętą bazę klientów, a docelowo _ dobre _ aktywa zostałyby wystawione na sprzedaż.

Bankiem pomocowym mógłby być podmiot specjalnie do tego utworzony lub istniejący bank komercyjny. Podmiotami finansującymi utworzenie lub nabycie istniejącego banku ma być BFG i/lub banki komercyjne.

Przez bank pomocowy może być przejętych ok. 15 kas, stanowiących ok. 25 proc. aktywów tego sektora. Wielkość pomocy dla tej grupy kas wynosi 820-2560 mln zł.

Od października 2012 r. państwowy nadzór nad SKOK-ami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niedawno KNF zwrócił się do banków komercyjnych z propozycją przejęcia wybranych SKOK-ów.

ZBP i EY oceniają, że pomysł ten jest biznesowo nieuzasadniony, rodzi szereg ryzyk prawnych, a proces ten wiązałby się prawdopodobnie z koniecznością istotnej restrukturyzacji liczby pracowników oraz redukcji liczby placówek.

Autorzy opracowania zakładają, że sektor bankowy może wspierać proces systemowej restrukturyzacji SKOK-ów przede wszystkim poprzez wsparcie know-how czy udostępnienie części infrastruktury.

_ Nie wyklucza się również możliwości bezpośredniego lub pośredniego zaangażowania banków w częściowe finansowanie przedsięwzięcia jako uzupełnienie dla finansowania BFG _ - napisano w opracowaniu.

Komisja Nadzoru Finansowego liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om, które przeżywają trudności finansowe. Szef KNF Andrzej Jakubiak informował w maju, że Kasa Krajowa ma dostęp do ok. 400 mln zł na pomoc SKOK-om.

Z danych KNF wynika, że na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów spadł do 0,85 proc. z 0,70 proc. na koniec III kwartału 2013 r. Wielkości te nie uwzględniają korekt wynikających z ustaleń inspekcji Urzędu KNF prowadzonych w 11 kasach, których aktywa stanowią ponad 75 proc. całego sektora SKOK. Według KNF po uwzględnieniu tych korekt wyniki finansowe kas objętych kontrolą powinny zostać obniżone o 652 mln zł do minus 502 mln zł, a współczynnik wypłacalności wyniósłby wtedy minus 2,87 proc. Ustawowy wymóg wypłacalności SKOK-ów to 5 proc. Komisja chce, by większość kas do końca 2014 r. miała współczynnik wypłacalności właśnie na poziomie ok. 5 proc.

Zgodnie z danymi KNF w 2013 roku Kasa Krajowa udzieliła niektórym kasom pomocy z funduszu stabilizacyjnego na 193 mln zł. Na koniec 2013 roku 44 kasy na 55 kas były objęte postępowaniami naprawczymi. W trzech kasach powołano zarządy komisaryczne. Aktywa kas na koniec 2013 roku wynosiły 19,14 mld zł.

Nowelizacja ustawy o SKOK-ach z 2013 r. ustanowiła obowiązkowy system gwarantowania depozytów zgromadzonych w SKOK-ach, w formie odrębnego funduszu własnego BFG, finansowanego z wnoszonych przez SKOK-i obowiązkowych opłat rocznych.

System Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - w którym banki wpłacają składki do BFG - zapewnia zwrot całej ulokowanej w kasie sumy do równowartości 100 tys. euro, która ma być wypłacana, jeśli dany bank utraciłby płynność finansową.

Nowelizacja rozszerzyła kompetencje KNF wobec SKOK-ów oraz umożliwia bankom przejmowanie kas, które popadłyby w kłopoty finansowe.

Czytaj więcej w Money.pl
Banki chwalą się gigantycznymi zyskami W maju łączny wynik banków wyniósł 1,49 mld zł i był aż o ponad 22 procent wyższy niż przed rokiem.
Nie znają polskiego? Mogą stracić posadę Znasz polski i zachowujesz posadę, a jeśli nie to żegnasz się ze stanowiskiem. W takiej sytuacji znalazło się kilkudziesięciu obcokrajowców - członków zarządów i rad nadzorczych działających w Polsce banków.
KNF zatwierdza połączenie dwóch banków W wyniku połączenia Bank BGŻ wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Rabobank Polska, a Rabobank Polska zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
Niemal 10 miliardów w siedem miesięcy. Tyle zarobiły banki Komisja Nadzoru Finansowego podała najnowsze dane o wynikach finansowych sektora.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)