Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Artykuł sponsorowany

Świat o NBP

Podziel się:

Wiadomości o innowacyjnej Polsce i roli banku centralnego w skutecznym wychodzeniu krajowej gospodarki z pandemii, a także strategicznych zasobach złota dotarły do czytelników na całym świecie. Wystarczy spojrzeć na dane – publikacje w ponad 50 mediach, w 40 krajach na 5 kontynentach wygenerowały blisko pół miliardowy zasięg. Czytali o nas na Wall Street, w londyńskim City, pod wieżą Eiffla, na islandzkim lodowcu, w odległej Argentynie, a także na Filipinach.

Świat o NBP
Siedziba NBP (materiały partnera)
bELfgDmd

Wybuch pandemii COVID-19 był bezprecedensowym wyzwaniem dla światowej gospodarki. Właściwie diagnozując sytuację i zagrożenia z nią związane, Narodowy Bank Polski stawił czoła ekonomicznym wyzwaniom wywołanym przez koronawirusa. NBP jako pierwszy z banków Europy Środkowo-Wschodniej dokonał cięć stóp procentowych. Bez wahania podjął się również działań zapewniających niezakłócone funkcjonowanie sektora bankowego.

NBP zawsze w gotowości

O walce ograniczającej negatywne skutki ekonomiczne zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki, jaką podjął Narodowy Bank Polski, wielokrotnie mówił prof. Adam Glapiński, Prezes NBP. "[…] nieustannie przygotowujemy się na przeróżne okoliczności, nie tylko te płynące bezpośrednio ze zdarzeń gospodarczych. Analizujemy doświadczenia innych banków centralnych i wyciągamy z nich wnioski. Umiemy reagować elastycznie i bardzo szybko, tzn. wyprzedzająco, także wtedy, gdy nasze oceny nie są jeszcze potwierdzone przez dane, które zawsze napływają z opóźnieniem" – podkreślał.

bELfgDmf

Strategiczne podejście NBP do walki z ekonomicznymi skutkami pandemii zostało odnotowane także przez Financial Times: "Nasze podejście podobne jest do podejścia Rezerwy Federalnej czy EBC – czekamy, aż ożywienie gospodarcze się ugruntuje. (…) I na pewno się nie zawahamy – będziemy działać natychmiast, jak tylko będzie to konieczne".

Strategia działania sprawdziła się

Działania NBP nie przeszły bez echa także w światowych mediach. Artykuły polskich intelektualistów w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu" dotarły nawet do najdalszych zakątków globu, m.in. do Wietnamu, Singapuru, Kuwejtu czy Panamy i Wenezueli. Profesor Adam Glapiński pisał dla L’Opinion o roli polskiej waluty i zasobów złota w dążeniu do stabilizacji po pandemii: "Bank centralny dowiódł swojej skuteczności w ograniczaniu skutków ekonomicznych pandemii i dowiedzie jej ponownie, prowadząc roztropną politykę przywracania gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu przy zachowaniu stabilności cen i równowagi makroekonomicznej [...]. Właśnie po to mamy własną walutę, polskiego złotego, by mieć możliwość prowadzenia niezależnej i autonomicznej polityki pieniężnej, która jest dla nas ważnym amortyzatorem szoków."

bELfgDml

Cud gospodarczy nad Wisłą

W artykule dla "L'Opinion" profesor Glapiński podkreślił pierwsze efekty działań: "mimo że decyzje podejmowaliśmy bardzo szybko i w warunkach ogromnej niepewności, dziś możemy już stwierdzić, że bez wątpienia zapewniły one skuteczne wsparcie dla polskiej gospodarki. Ten sukces znalazł odzwierciedlenie przede wszystkim w danych o PKB, zgodnie z którymi spadek produktu krajowego był w Polsce ponad dwukrotnie mniejszy niż średnio w Europie. Udało się też uniknąć pogorszenia sytuacji na rynku pracy, na co wskazuje m.in. najniższa w całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia."

Uznanie światowych ekspertów

Działania Narodowego Banku Polskiego, których celem było minimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych dla społeczeństwa i gospodarki wywołanych wybuchem pandemii COVID-19, zyskały uznanie największych światowych instytucji finansowych. Pozytywnie o NBP wypowiadali się przedstawiciele Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Narodowy Bank Polski został uhonorowany przez międzynarodowy magazyn Capital Finance International (CFI.co) tytułem "Najlepiej zarządzanego banku centralnego w Europie 2021 r."

bELfgDmm

William A. Allen, ekonomista współpracujący z National Institute of Economic and Social Research w Londynie zauważa, że "Siła polskiej gospodarki obniża ryzyko finansowe, a duże rezerwy zabezpieczają przed zagrożeniami, na które Polska jest narażona. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko, a zakupy złota przez NBP były mądrym krokiem w kierunku podwyższenia poziomu własnego zabezpieczenia. […] Inwestycja Polski była dobrze trafiona w czasie – jak dotąd okazała się bardzo opłacalna, ponieważ cena złota wzrosła. Co ważniejsze, zapewnia ona Polsce pewną ochronę przed wieloma różnymi rodzajami ryzyka".

Szanse i wyzwania przyszłości

NBP miał bardzo istotny wkład w złagodzenie gospodarczych skutków COVID-19. Prezes NBP prof. Adam Glapiński przyznaje, że wpływ kolejnych fal pandemii na gospodarkę jest coraz słabszy, ale wciąż występuje i trudno wróżyć, jaki będzie w przyszłości. W artykule dla "L’Opinion" stwierdza, że "wiele osiągnęliśmy, ale wiele jeszcze przed nami. Dlatego nie możemy spocząć na laurach – musimy roztropnie wprowadzić Polskę na ścieżkę zrównoważonego wzrostu i konwergencji oraz mądrze inwestować rosnące aktywa rezerwowe. Stawką jest bezpieczna przyszłość i dalsza poprawa materialnych warunków życia milionów Polek i Polaków".

bELfgDmG
Artykuł sponsorowany
innowacje
gospodarka
banki
Źródło:
Artykuł sponsorowany