Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Alior Bank przejmie Bank BPH. Tak zamierza pozyskać kapitał na transakcję

0
Podziel się:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planowana transakcja nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank zostanie przeprowadzona w kilku etapach.

Alior Bank przejmie Bank BPH. Tak zamierza pozyskać kapitał na transakcję
(Bartosz Wawryszuk, (LUK))

Alior Bank zapowiedział ofertę publiczną do 220 mln nowych akcji z zachowaniem prawa poboru, o łącznej wartości do 2,2 mld zł. Pozyskane w ten sposób środki Alior Bank zamierza przeznaczyć na wcześniej zapowiadany zakup Podstawowej Działalności Banku BPH oraz na wzmocnienie bazy kapitałowej, umożliwiające dalszy dynamiczny rozwój, podała instytucja. Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma decydować o emisji, zwołano na 5 maja.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, głównym celem emisji nowych akcji jest sfinansowanie nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH (bez całego portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI)
na podstawie umowy zawartej 31 marca br. z grupą GE Capital. Dodatkowo, środki z emisji pozwolą pokryć jednorazowe koszty integracji Alior Banku oraz Podstawowej Działalności Banku BPH, które zostaną poniesione głównie w 2017 roku, a także wzmocnią kapitały własne Alior Banku, pozwalając na utrzymanie współczynników CET1 oraz CAR na poziomie przekraczającym odpowiednio 10,75 proc. oraz 13,75 proc. w najbliższych latach, przy zachowaniu dynamicznego rozwoju Alior Banku. Pozycja kapitałowa Alior Banku została również wzmocniona dzięki zawarciu umowy gwarancji z PZU 31 marca" - czytamy w komunikacie.

Liczba 220 mln nowych akcji została przy tym ustalona w sposób "mechaniczny", uwzględniając planowaną wielkość wpływów z podwyższenia kapitału podzieloną przez nominalną wartość akcji Alior Banku wynoszącą 10 zł. Ostateczna, faktyczna liczba nowych akcji i ich cena emisyjna zostaną ustalone przez zarząd w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu zakładanych wpływów z emisji oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu giełdowego istniejących akcji Alior Banku.

"Proponowanym dniem prawa poboru będzie 23 maja 2016 roku. Data ustalenia prawa poboru może ulec zmianie w związku z harmonogramem zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF. Inwestorom posiadającym akcje Banku na koniec dnia prawa poboru za każdą jedną akcję będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru. Parytet, czyli liczba akcji nowej emisji, do objęcia których będzie uprawniać jedno prawo poboru, zostanie ustalona w terminie późniejszym i będzie zależeć od ostatecznej liczby nowo emitowanych akcji banku" - podano również.

Terminy przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji oraz terminy notowania praw poboru zostaną wskazane w prospekcie emisyjnym, przygotowanym w związku planowaną ofertą publiczną i zamiarem wprowadzenia nowych akcji do obrotu na GPW.

Notowania akcji Alior Banku i Banku BPH w tym roku na GPW

Największy akcjonariusz Alior Banku - PZU, posiadający obecnie samodzielnie 25,19 proc. akcji Banku - zobowiązał się do objęcia nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału.

Transakcja podwyższenia kapitału jest gwarantowana przez BZ WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan Securities plc, które zawarły z Alior Bankiem przedwstępną umowę o gwarantowaniu emisji. BZ WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan Securities plc będą pełnić rolę Globalnych Koordynatorów emisji akcji z prawem poboru Alior Banku.

- Przedwstępna umowa o gwarantowaniu emisji w połączeniu z deklaracją wsparcia otrzymaną od naszego głównego akcjonariusza - Grupy PZU - wspomoże sukces oferty publicznej i w konsekwencji nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH. Jednocześnie zapewni optymalny poziom kapitalizacji połączonego banku, wspomagając jego dalszy rozwój. Publiczna oferta akcji to jeden z kluczowych etapów tej transakcji, która z kolei jest ważnym krokiem w realizacji naszej strategii, zakładającej aktywny udział Alior Banku w konsolidacji polskiego sektora bankowego - powiedział prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, warta ponad 1,2 mld zł transakcja nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank zostanie przeprowadzona w kilku etapach. Po przeprowadzeniu przygotowywanej obecnie emisji akcji z prawem poboru (jej termin uzależniony jest m.in. od terminu zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego), Alior Bank nabędzie znaczący udział w Banku BPH od grupy GE Capital w drodze publicznego wezwania, umożliwiając jednocześnie sprzedaż akcji mniejszościowym akcjonariuszom Banku BPH. Następnie, w drodze podziału Banku BPH, zostanie wydzielona z niego podstawowa działalność (jako zorganizowana część przedsiębiorstwa), która zostanie włączona do Alior Banku. Cały portfel kredytów hipotecznych Banku BPH oraz aktywa i zobowiązania związane z BPH TFI pozostaną w grupie GE.

Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 roku, przy czym jej realizacja uzależniona będzie od ziszczenia się określonych warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF.

Jak informowano wcześniej, w wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Po połączeniu aktywa banku osiągną poziom ok. 60 mld zł, co uplasuje spółkę na 9. miejscu w sektorze bankowym.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 roku. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 roku.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)