Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
banki kredyty
09.02.2006 08:57

Banki nie oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe

Ankietowane przez NBP banki przewidują, że w I kw. '06 popyt firm na kredyty wzrośnie, choć przewidywania wzrostu popytu, zwłaszcza dużych firm, są najsłabsze od początku prowadzenia badań.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ankietowane przez NBP banki przewidują, że w I kw. '06 popyt firm na kredyty wzrośnie, choć przewidywania wzrostu popytu, zwłaszcza dużych firm, są najsłabsze od początku prowadzenia badań.

Banki spodziewają się też, że w tym czasie nie wystąpi wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Wróciła jednak tendencja do wzrostu w kredytach konsumpcyjnych.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie grudnia 2005 r. i stycznia 2006 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 79 proc.

Z badań wynika, że w IV kw. 2005 r. powróciła wyraźna tendencja do łagodzenia kryteriów przyznawania kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W pozostałych kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw tendencja do łagodzenia polityki kredytowej była umiarkowana (procent netto przyjął wartości na poziomie ok. 20 proc.).

W sektorze dużych przedsiębiorstw kontynuowany jest powolny trend w kierunku dalszego łagodzenia polityki kredytowej. Nadal jednak ta tendencja jest silniejsza w sektorze małych i średnich firm.

"Banki przewidują, że w I kw. 2006 r. istotna tendencja do łagodzenia kryteriów i warunków udzielania kredytów wystąpi tylko w segmencie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W pozostałych segmentach kredytów banki przewidują tylko nieznaczną tendencję do łagodzenia polityki kredytowej" - podał NBP.

Banki, które łagodziły politykę kredytową, najczęściej zmniejszały marżę kredytową i wymagania odnośnie zabezpieczeń lub wydłużały maksymalny okres kredytowania, głównie z powodu wzrostu presji konkurencyjnej, w szczególności ze strony innych banków, i zmniejszenie się ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą.

W IV kw. 2005 r. popyt na kredyt ze strony firm wzrósł umiarkowanie, w stopniu porównywalnym jak w poprzednim kwartale. W segmencie kredytów długoterminowych dla dużych firm wzrost popytu był wyższy niż w innych segmentach. W sektorze małych i średnich część banków zanotowała spadek popytu, co spowodowało osłabienie tendencji do wzrostu popytu ogółem.

"Banki przewidują, że w I kwartale 2006 r. popyt na kredyty ze strony przedsiębiorstw wzrośnie, jednak procent netto w sektorze dużych przedsiębiorstw znacząco spadł w porównaniu do przewidywań z poprzedniego kwartału do najniższego poziomu od początku prowadzenia badań. Utrzymują się przewidywania wysokiego wzrostu popytu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które jednak dotychczas nie zostały potwierdzone w późniejszych realizacjach" - podał NBP.

W IV kw. 2005 r. znaczna większość banków (81,6 proc. ważonej aktywami liczby banków) nie zmieniła kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

"W skali sektora polityka kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych pozostała niezmieniona, co oznacza istotną zmianę w porównaniu do poprzednich kwartałów, gdy warunki i kryteria udzielania kredytów były łagodzone" - podał NBP. Banki nie przewidują również zmian w polityce kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w I kw. 2006 r.

Większość banków (63,4 proc. ważonych aktywami banków) nie zmieniła polityki kredytowej również w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Ogólna tendencja do łagodzenia warunków i kryteriów przyznawania kredytów konsumpcyjnych była nieco słabsza niż w poprzednim kwartale; banki przewidują, że zmiany w polityce kredytowej w I kw. 2006 r. będą podobne jak w IV kw. 2005 r.

"Wzrost presji konkurencyjnej, w szczególności wewnątrz sektora bankowego, nadal jest najważniejszą przyczyną zmian polityki kredytowej. W IV kwartale 2005 r. istotny był również wpływ zmian popytu na kredyty konsumpcyjne" - podał NBP.

Mimo że w poprzednim kwartale banki przewidywały wysoki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, w IV kw. 2005 r. popyt wzrósł umiarkowanie. Jednak, w przeciwieństwie do III kw. 2005 r., żaden z banków nie odczuł spadku popytu.

"Wśród przyczyn wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe banki najczęściej wymieniały złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych" - podał NPB.

Wśród innych czynników banki najczęściej wymieniały: prognozowaną sytuację na rynku mieszkaniowym, poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania.

Jak podał NBP uwagę zwraca fakt, że po raz pierwszy od początku prowadzenia badań, banki nie przewidują znaczących zmian popytu na kredyty mieszkaniowe w I kw. 2006 r.

W IV kw. 2004 r. wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne ukształtował się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przez banki w II połowie 2004 r. i I połowie 2005 r.

Banki przewidują, że popyt na kredyty konsumpcyjne będzie rósł również w I kw. 2006 r., a instytucje, w których zmienił się popyt uznały, że najważniejszą przyczyną wzrostu było zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. Pozytywny wpływ miało też łagodzenie polityki kredytowej.

Tagi: banki kredyty, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz