Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
skok
16.02.2015 07:39

Kasie Krajowej SKOK nie podoba się rządowy projekt ustawy o SKOK-ach

Zdaniem Kasy Krajowej SKOK, dopuszczane przez projekt połączenie spółdzielczych kas z bankami jest wątpliwe z punku widzenia prawnego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bolesław Walendziak / East News)

Kasa Krajowa SKOK negatywnie zaopiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o SKOK - wynika z oświadczenia rzecznika Kasy. M.in. dlatego, że " w wyniku projektowanych zmian kasy będą mogły być przejmowane nie tylko, jak do tej pory, przez banki krajowe, lecz również przez banki zagraniczne".

_ Rozwiązania te uniemożliwiają zastosowanie najbardziej pożądanego sposobu rozwiązania problemów, z jakimi borykają się kasy, jakim byłaby ich autosanacja _ - napisano w opinii wobec projektu, podpisanej przez rzecznika Kasy Krajowej SKOK Andrzeja Dunajskiego.

_ Zdaniem Kasy Krajowej głównym kierunkiem zmian wyznaczanych przez ustawodawcę oraz pierwszoplanowym działaniem nadzorcy powinno być zapewnienie kasom realnej możliwości uczestnictwa w procesach restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które powinny być przejmowane wyłącznie przez inne kasy _ - czytamy w oświadczeniu.

_ A zatem proponowane w procedowanym projekcie ustawy rozszerzenie katalogu podmiotów mogących przejmować spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ich wybrane zobowiązania lub aktywa o instytucje kredytowe, de facto banki zagraniczne, tylko pogłębia obecne sprzeczności ze spółdzielczym charakterem działalności kas _ - głosi stanowisko Kasy Krajowej SKOK.

Zdaniem Kasy Krajowej SKOK, dopuszczane przez projekt połączenie spółdzielczych kas z bankami jest też wątpliwe z punku widzenia prawnego. _ Polski system prawny nie reguluje w żadnym miejscu procedury połączenia spółki akcyjnej ze spółdzielnią. A zatem proponowane w procedowanym projekcie ustawy rozszerzenie katalogu podmiotów mogących przejmować spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ich wybrane zobowiązania lub aktywa o instytucje kredytowe, de facto banki zagraniczne, tylko pogłębia obecne sprzeczności ze spółdzielczym charakterem działalności kas _ - uważa Kasa Krajowa SKOK.

Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o SKOK i o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ma dostosować obecne przepisy do zasad udzielania pomocy publicznej w UE.

_ Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest dostosowanie przepisów regulujących procesy restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do zasad udzielania pomocy publicznej instytucjom kredytowym, określonych w komunikatach Komisji Europejskiej _ - napisano w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Według Ministerstw Finansów zmiany mają zapewnić otwartą i konkurencyjną procedurę przejęcia kasy dla wszystkich krajowych i zagranicznych instytucji kredytowych.

Zgodnie z prawem bankowym instytucja kredytowa to podmiot prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów.

Projekt usuwa także przepisy wskazujące, że wsparcie finansowe udzielane jest podmiotowi przejmującemu kasę, który popadł w tarapaty. _ W celu ograniczenia pomocy do pomocy niezbędnej, wprowadzane są zmiany, zgodnie z którymi wysokość wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie przekraczała sumy środków gwarantowanych na dzień przejęcia lub na dzień określony w decyzji o likwidacji kasy _ - napisano.

Według autorów projektu konieczne jest także zapewnienie otwartej i konkurencyjnej procedury wyboru podmiotu przejmującego w celu wykluczenia wsparcia udzielanego takiemu podmiotowi. _ Proponuje się, aby Komisja Nadzoru Finansowego, dokonując wyboru podmiotu przejmującego, brała pod uwagę kryterium oferowanych warunków _ - napisano.

Projekt poszerza katalog możliwych instrumentów finansowych, w które mogą być inwestowane rezerwy płynne SKOK-ów o papiery wartościowe emitowane przez rządy i banki centralne państw UE oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż tylko kraje należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do katalogu tego zostaną też dodane papiery wartościowe gwarantowane przez rządy tych krajów.

_ Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca program pomocowy dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przewiduje możliwość udzielenia pomocy publicznej z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 3,3 mld zł _ - wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji. Dodano, że pieniądze te nie stanowią środków sektora finansów publicznych, w związku z tym udzielenie kasom wsparcia finansowego nie będzie wywierało wpływu na sektor finansów publicznych.

Zdaniem resortu finansów przewidziane w projekcie zmiany przyczynią się do zwiększenia skuteczności regulacji, a tym samym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sektora kas. Nowe przepisy powinny też pozytywnie wpłynąć na stabilność finansową sektora a tym samym zwiększą bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w SKOK-ach. Według MF zmiany poprawią też konkurencyjność gospodarki w tym obszarze.

Projekt w ostatni poniedziałek trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: skok, wiadomości, waluty, kraj, gospodarka, pieniądze, najważniejsze, giełda na żywo, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz