Notowania

skok skarbiec
27.07.2016 17:29

Klienci SKOK-u "Skarbiec" odbiorą pieniądze. Te gwarantowane

W poniedziałek 1 sierpnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny zacznie wypłacać, za pośrednictwem PKO BP, gwarancje deponentom zawieszonej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich - poinformował BFG w środę w komunikacie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz Wawryszuk)

W poniedziałek 1 sierpnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny zacznie wypłacać, za pośrednictwem PKO BP, gwarancje deponentom zawieszonej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich - poinformował BFG w środę w komunikacie.

BFG podał, że we wtorek otrzymał od zarządcy komisarycznego SKOK "Skarbiec" listę deponentów, która stanowi podstawę do sporządzenia przez zarząd BFG listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

"Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej +Skarbiec+ dokonywane będą za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (...) w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz" - napisano.

Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie we wskazanych na stronie www.pkobp.pl oddziałach PKO Banku Polskiego, z wyłączeniem agencji.

BFG wyjaśnia, że aby odebrać pieniądze, deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się - z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną) - w wybranym przez siebie oddziale PKO BP.

"Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie gotówki, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału banku z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście lub telefonicznie)" - dodano.

Podkreślono, że PKO BP nie pobiera od deponentów SKOK "Skarbiec" opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Zgodnie z informacją BFG, po zakończeniu wypłat przez PKO BP środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Kasy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

"Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec". W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości" - zaznaczono.

Gwarancje obejmują depozyty do równowartości w złotych 100 tys. euro, tj. 435 tys. 640 zł (zgodnie z kursem z 22 lipca 2016 r.).

W ubiegłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich.

"W związku ze stanem finansowym SKOK Skarbiec ujawnionym przez zarządcę komisarycznego, w tym brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec braku pomocy finansowej ze strony Kasy Krajowej i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Skarbiec, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Skarbiec i wystąpienie z wnioskiem do sądu o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - napisano w komunikacie KNF.

Komisja ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK "Skarbiec" pod koniec października 2015 r.

Na koniec maja br. SKOK "Skarbiec" posiadała fundusze własne, według bilansu, w wysokości minus 44,1 mln zł, współczynnik wypłacalności na poziomie minus 81,3 proc. i wykazywała łączną stratę w wysokości 47 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 26,4 tys. członków SKOK "Skarbiec" wynosiły 96,9 mln zł.

Jak podkreśliła KNF, "utrzymujący się stan głębokiej niewypłacalności SKOK +Skarbiec+ oraz brak pomocy finansowej ze strony Kasy Krajowej skutkuje brakiem możliwości samodzielnego prowadzenia procesu naprawczego przez SKOK +Skarbiec+".

"W ocenie KNF brak jest realnych perspektyw dokapitalizowania SKOK +Skarbiec+ przez Kasę Krajową i usunięcia stwierdzonego stanu głębokiej niewypłacalności spółdzielczej kasy" - dodano.

Tagi: skok skarbiec, wiadomości, najważniejsze, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
27-07-2016

kamilllto ile już miliardów musieliśmy my wszyscy oddać w ramach gwarancji po upadłych skokach? amber gold to pikuś, gdzie komisja śledcza w sprawie … Czytaj całość

27-07-2016

grzmotBeda glupimi baranami jak przeleja te odzyskane pieniadze do innego SKOK-u. Ludzie, wyplacajcie pieniadze ze skokow. Przeciez to jest celowe … Czytaj całość

27-07-2016

skarbiec prawicyWyborcy PIS zamiast zaplacic z wlasnej spoldzielczej kieszeni dostana kas z kieszeni wszystkich podatnikow za posrednictwem BFG.

Rozwiń komentarze (4)