Notowania

krb
11.05.2012 13:14

Kredyt Bank i BZ WBK uzgodniły warunki połączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Kredyt Banku jako spółki przejmowanej, na rzecz BZ WBK jako spółki przejmującej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(BZWBK)

W związku z połączeniem BZ WBK i Kredyt Banku kapitał zakładowy BZ WBK zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 189,07 mln zł poprzez emisję akcji połączeniowych, które zostaną przyznane akcjonariuszom Kredyt Banku. Akcjonariusze Kredyt Banku za 1 akcję banku dostaną 0,0696 akcji BZ WBK.

Aktualizacja, godz. 13.43

_ Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Kredyt Banku jako spółki przejmowanej, na rzecz BZ WBK jako spółki przejmującej, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BZ WBK poprzez emisję akcji połączeniowych, które BZ WBK wyda wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku _ - napisano w raporcie. Połączony Bank będzie działał pod firmą Bank Zachodni WBK.

Na skutek połączenia BZ WBK wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Banku, a Kredyt Bank zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru. W dniu połączenia akcjonariusze Kredyt Banku staną się, z mocy prawa, akcjonariuszami BZ WBK.

Wartość majątku banku przejmowanego - Kredyt Bank na 30 kwietnia 2012 r. obliczona jako wartość aktywów netto wynosiła 3.123,69 mln zł. Walne zgromadzenia obu banków muszą wyrazić zgodę na połączenie, zaś dodatkowo walne BZWBK zgodę na podwyższenia kapitału.

BZ WBK złoży do KNF wniosek o stwierdzenie równoważności memorandum informacyjnego, a także wniosek o rejestrację akcji połączeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wniosek do GPW o wprowadzenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym.

Dodatkowo, będzie konieczne uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej uznającej, że koncentracja poprzez połączenie jest zgodna z zasadami wspólnego rynku.

Akcje połączeniowe przyznane akcjonariuszom Kredyt Banku będą uczestniczyły w dywidendzie na równych prawach ze wszystkim innymi akcjami BZ WBK od 1 stycznia 2012 r., tj. w zyskach za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.

Połączenie BZ WBK i Kredyt Banku doprowadzi do powstania trzeciego co do wielkości pod względem wolumenów biznesowych (uwzględniających kredyty brutto, depozyty i fundusze inwestycyjne) banku w Polsce posiadającego udział w rynku bliski 10 procent (szacunek na podstawie danych KNF), a także solidny bilans oraz stabilne źródła finansowania i odpowiednią kapitalizację

Bądź na bieżąco z sytuacją na rynkach Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: krb, bzw, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, giełda na żywo, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz