Notowania

Zysk Raiffeisen Polbank mocno w dół. Niższe odsetki dla klientów nie pomogły

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska w trzecim kwartale wyniósł zaledwie 27,1 mln zł i był niższy o 34 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mimo że bank podwyższył mocno marże odsetkowe, to ujemne odpisy na utratę wartości aktywów i podatek bankowy były zbyt duże, żeby nadrobić straty.

Podziel się
Dodaj komentarz
(WLODZIMIERZ WASYLUK/REPORTER)

Wynik z tytułu odsetek Raiffeisen Polbanku wzrósł aż o 17 proc. w trzecim kwartale w porównaniu z ubiegłym rokiem, czyli o 38 mln zł. To pozwoliło zniwelować efekt podatku bankowego (45 mln zł). Bank jednocześnie robił jednak znaczące odpisy na utratę wartości aktywów finansowych. W straty wpisał sobie z tego tytułu od czerwca do września 75 mln zł, czyli o 32 mln zł więcej niż rok temu. Spadł też o 4 proc. wynik na prowizjach bankowych (-6 mln zł).

W rezultacie, po odliczeniu 45 mln zł podatku bankowego, zysk netto był niższy aż o 34 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 27,1 mln zł.

Na przestrzeni trzech kwartałów udało się jednak osiągnąć bankowi zysk wyższy niż w ubiegłym roku. Wyniósł 262,4 mln zł, co oznacza wzrost o 76,9 proc. rok do roku. To jednak efekt dwóch wydarzeń jednorazowych: sprzedaży Raiffeisen Leasing Polska na rzecz PKO BP (zysk 202,3 mln zł) oraz rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe na rzecz Visa Inc., co dało bankowi zysk 80,6 mln zł.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom pozostały na niemal niezmienionym poziomie 33,8 mld zł, a zobowiązania wobec klientów spadły do poziomu 37,3 mld zł, tj. o 3,7 proc. (1,4 mld zł), podała także instytucja.

"Aktywa banku na dzień 30 września 2016 r. wyniosły 54,1 mld zł i były o 2,1 mld (tj. 3,8 proc.) niższe w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. Spadek ten wynikał ze zmniejszenia wartości środków w banku centralnym na dzień bilansowy, ze zmniejszenia krótkoterminowych należności od banków oraz zmniejszenia udziałów w jednostkach zależnych w wyniku realizacji transakcji sprzedaży udziałów w RLPL" - czytamy dalej.

Zyski na spełnienie wymagań KNF

Na koniec września 2016 r. współczynniki kapitałowe banku, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, osiągnęły poziom: łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,35 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 15,71 proc., co stanowi wzrost odpowiednio o 1,4 pkt proc. i 1,41 pkt proc. w stosunku do wartości współczynników jednostkowych na koniec 2015 r.

"Osiągnięte poziomy współczynników kapitałowych spełniają wymagania postawione przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wzrost współczynników kapitałowych wynika głównie z zaliczenia w marcu 2016 r. całego zysku banku za 2015 r. do kapitałów banku, transakcji sprzedaży 100 proc. akcji RLPL oraz zaliczenia we wrześniu 2016 r. części zysku za pierwszy kwartał 2016 r. w kwocie 100 mln zł do kapitałów banku" - napisano także.

W ujęciu skonsolidowanym zysk netto grupy po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 110,2 mln zł i był niższy o 49,8 mln zł, tj. o 31,1 proc., wobec zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Zakres działalności, który został zbyty w wyniku realizacji transakcji sprzedaży udziałów w RLPL stanowił odrębną, ważną linię działalności Grupy, dlatego też został zaklasyfikowany do działalności zaniechanej. Zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 11,7 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 98,4 mln zł" - podano w komunikacie.

Po trzech kwartałach marża odsetkowa netto ukształtowała się na poziomie 1,9 proc. wobec 1,8 proc. rok wcześniej. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Grupy spadł w tym okresie do 67,8 proc. z 71,4 proc. rok wcześniej.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

Tagi: bankowość, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
16-11-2016

wertuqqOlaboga, bank bankrutuje! A co to kogo obchodzi? Pies im mordę lizał.

16-11-2016

EdzioPonieważ usunięto post piszę jeszcze raz Zabierać kasę bo nie jest za późno!!

16-11-2016

.Kilka osób na reklamach tego banku się dorobiło m. in. Justysia Kowalczyk - też nie pomogła

Rozwiń komentarze (5)