Notowania

gnb
24.03.2015 08:20

Wyniki Getin Noble Banku. Mocny spadek zysku w czwartym kwartale

Kredyty we franku szwajcarskim stanowią 26 procent całego portfela kredytów banku, a ponad 99,9 procent z nich została udzielona przed 2009 rokiem.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, ma powody do zmartwienia. Zysk netto grupy Getin Noble Banku, którego jest większościowym udziałowcem, w czwartym kwartale 2014 roku spadł do 14,4 mln zł z 137,2 mln zł rok wcześniej - wynika z obliczeń na podstawie raportu rocznego. Zysk okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 76,3 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za czwarty kwartał, wahały się od 66 mln zł do 99 mln zł.

W całym 2014 roku zysk netto grupy Getin Noble Banku wyniósł 360 mln zł, czyli spadł 9,9 procent rok do roku. Bank podał, że zgodnie z przyjętą polityką dywidendową zarząd nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 322,8 mln zł i był 5 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 341,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 328-380 mln zł). W całym 2014 roku wynik odsetkowy wyniósł 1,43 mld zł, rosnąc 10,2 procent rok do roku.

Wynik z prowizji w czwartym kwartale 2014 roku wyniósł 103,1 mln zł i był lekko, 3 procent, poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 106,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 105 mln zł do 110 mln zł).

Wynik prowizyjny w 2014 roku wyniósł 437 mln zł, czyli pozostał na poziomie z 2013 roku.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2014 roku 188,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem niższych odpisów na poziomie 182,2 mln zł. Koszty w ostatnim kwartale 2014 roku wyniosły 223,6 mln zł, czyli były niższe od oczekiwanych przez rynek (233 mln zł). W całym 2014 roku koszty wyniosły 923 mln zł, rosnąc 5 procent rok do roku.

Wskaźnik kosztów do dochodów w 2014 roku wynosił 47,2 procent. Suma bilansowa pod koniec 2014 roku wynosiła 68,8 mld zł, czyli wzrosła ponad 8 procent rok do roku.

Wartość brutto portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła 48,5 mld zł i obejmowała głównie kredyty i pożyczki hipoteczne w wysokości 34,8 mld zł.

Sprzedaż hipotek w 2014 roku stanowiła 8 procent całej sprzedaży w 2014 roku, podczas gdy w 2013 roku było to 23 procent. Największy udział w sprzedaży 2014 roku (51 proc.) miały kredyty korporacyjne i leasing.

Wartość nominalna portfela wierzytelności nieregularnych sprzedanego w 2014 roku wyniosła 1,8 mld zł.

Kredyty denominowane lub indeksowane do CHF stanowią 26 procent całego portfela kredytów banku, a ponad 99,9 procent z nich została udzielona przed 2009 rokiem. Zobowiązania wobec klientów na koniec 2014 roku wyniosły 53,8 mld zł. Na koniec grudnia 2014 roku Getin Noble Bank obsługiwał prawie 2,5 mln klientów.

Leszek Czarnecki jest większościowym udziałowcem pięciu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: Getin Holding, Getin Noble Bank, LC Corp, MW Trade oraz Open Finance.

Na przełomie 2005 i 2006 za 17,5 mln euro kupił w centrum Wrocławia Poltegor Centre - najwyższy w mieście wieżowiec zbudowany pod koniec lat 70 XX w. Na miejscu wyburzonego budynku przedsiębiorstwa Poltegor powstała Sky Tower. Właścicielem biurowca jest spółka LC Corp, należąca do Czarneckiego.

Tagi: gnb, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz