Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak podnieść emeryturę za nieudokumentowane lata?

Jak podnieść emeryturę za nieudokumentowane lata?

Fot. Display/iStockphoto

Niektórzy emeryci i renciści mogą dostać w tym roku dodatkowo średnio ponad 850 złotych. W przyszłym otrzymywać będą o kilkadziesiąt złotych większe świadczenia. Muszą się jednak pospieszyć.

Od początku tego roku obowiązują nowe zasady naliczania podstawy do wypłaty świadczeń za tak zwane lata zerowe.

Osoby, które przy obliczaniu emerytury lub renty nie mogły wykazać zarobków z części okresu swojego zatrudnienia, powinny złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie należnych im wypłat na nowych, korzystniejszych zasadach.

Kto może dostać podwyżkę?

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim osób, które nie mogły udokumentować wysokości swojego wynagrodzenia za część przepracowanych lat. Jeżeli przy naliczaniu emerytury lub renty dowiodły, że były w tym czasie zatrudnione, ale z braku dokumentów płacowych nie mogły udowodnić wysokości pensji, do podstawy od której naliczane jest świadczenie wlicza im się ten rok tak, jakby nie zarabiały nic.

Od początku 2009 roku te zasady się zmieniły. Ustawodawca, wychodząc z założenia, że pracownik nie mógł otrzymywać mniej, niż płaca minimalna, przyjął, że według stawek minimalnych powinny być też liczone dotychczasowe lata zerowe.

Każdy, kto miał problem z dokumentami potwierdzającymi wynagrodzenie powinien więc sprawdzić, czy lata nieudokumentowane zostały przez ZUS uwzględnione przy naliczaniu podstawy. Takie informacje zawiera decyzja o przyznaniu emerytury lub renty.

ZUS przeliczy tylko na wniosek

Jeżeli w obliczonej podstawie są dziury, czyli okresy, za które policzono nam wynagrodzenia zerowe, należy jak najszybciej złożyć wniosek w naszym oddziale ZUS.

Sprawdź adres oddziału ZUS

Na złożeniu wniosku nie możemy stracić!

Przeliczenie dotyczy tylko okresów z płacą nieudokumentowaną i podnosi ją do wysokości płacy minimalnej, czyli podwyższa nasze wypłaty.

Przykładowo, za jeden rok nieudokumentowany, możemy zyskać - w zależności od naszego systemu emerytalnego (stary lub trzyfilarowy), stażu pracy, wieku przejścia na emeryturę - od 20 do 75 złotych miesięcznie brutto.

KWOTA PODWYŻKI EMERYTURY DLA 1 ROKU NIEUDOKUMENTOWANEGO (brutto)
WYBRANY SYSTEM TRZYFILAROWY
wiek przejścia na emeryturę 60 60 60 55 55 50
przepracowane lata 20 30 40 30 40 30
miesięczna podwyżka 21,13 31,70 42,26 26,79 35,71 22,99
wyrównanie za 2009 rok 253,56 380,4 507,12 321,48 428,52 275,88
WYBRANY STARY SYSTEM
wiek przejścia na emeryturę nie zmienia wysokości świadczenia
przepracowane lata 20 30 35 40 45 50
miesięczna podwyżka 24,80 37,20 43,41 49,61 55,81 62,01
wyrównanie 297,63 446,45 520,86 595,27 669,68 744,09

Co we wniosku?

Wniosek o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia można pobrać w dowolnym oddziale Zakładu. Można też napisać go samemu.

Wystarczy, żeby zawierał dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, nr NIP) emeryta lub rencisty oraz sformułowanie: Zwracam się z wnioskiem o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru emerytury/renty z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia.

Można też, ale nie jest to konieczne, dopisać: Wniosek składam na podstawie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Dz. U. nr 192 poz. 1180.

ZUS policzy za Ciebie

Wnioskodawca nie musi sam mozolnie wyliczać, jaka należy mu się podwyżka, nie musi też dokładnie wykazywać miesięcy czy lat, które powinny zostać ponownie przeliczone. Zrobi to Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu wniosku.

W decyzji, którą ZUS ma obowiązek wydać w terminie 60 dni, będą wyszczególnione okresy, które były wcześniej traktowane jako zerowe oraz związany z ich przeliczeniem nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia.

Co z niepełnymi etatami?

Jeżeli w okresie zerowym pracownik udokumentował zatrudnienie na część etatu, kwota wynagrodzenia minimalnego będzie przyjęta do wyliczeń proporcjonalnie. Czyli, przykładowo, do ustalenia wymiaru za rok przepracowany na pół etatu, przyjęta będzie połowa obowiązującego w tym roku minimum.

Tak samo, rzecz jasna, wyglądać będzie wyliczenie pracy na więcej niż jednym etacie.

W przypadku, gdy pracownik ma nieudokumentowaną tylko część rocznych płac, do ustalenia nowej podstawy ZUS przyjmie kwotę proporcjonalną do liczby nieudokumentowanych dni.

Nie ma więc powodu do obaw, że przy braku dokumentów z jednego miesiąca, a dowiedzionych dobrych zarobkach z pozostałej części roku stracimy, gdyż całość przeliczona będzie według płacy minimalnej.

Przykładowo: jeśli zarabialiśmy przez 10 miesięcy dwukrotność średniej krajowej, a za dwa miesiące nie mogliśmy wykazać faktycznej wysokości zarobków, do średniego wynagrodzenia za ten rok liczyło nam się do tej pory:

(10 miesięcy x dwukrotność średniej krajowej)/12

Po przeliczeniu średnia płaca za ten rok podniesie się, wynosząc: (10x dwukrotność średniej)+(2 x płaca minimalna)/12

Przeliczenie przysługuje wyłącznie za okres w którym podlegaliśmy ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia! ZUS nie uwzględnia np. urlopów bezpłatnych.

Uwzględniane są jednak okresy niezdolności do pracy (zwolnienia chorobowe), urlopy macierzyńskie i opiekuńcze oraz czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Kto nie musi składać wniosku?

Zakład z urzędu ma obowiązek przeliczyć emeryturę lub rentę według nowych zasad wszystkim, którzy otrzymali prawo do świadczenia po raz pierwszy po 1 stycznia 2009 roku. Nie muszą oni składać specjalnych wniosków, wypłacane im w tym roku emerytury i renty już uwzględniają przeliczanie lat zerowych według nowych zasad.

Czas to pieniądz!

Według szacunków ZUS zaledwie połowa z ponad pół miliona uprawnionych złożyła do końca września wnioski o przeliczenie świadczenia. Warto się z tym pospieszyć, bo tylko do końca roku przy przeliczeniu zostanie dodatkowo, poza comiesięczną podwyżką, przyznane prawo do wyrównania za cały 2009 rok! To, wedle szacunków Money.pl,dodatkowo nawet 850 złotych.

O przeliczenie można się będzie ubiegać także w kolejnych latach. Wtedy jednak nie będzie przysługiwać wyrównanie, a podwyżka naliczana będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
zus, emerytura, kwota bazowa, przeliczenie, lata zerowe, podstawa emerytury
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Dawna
212.87.25.* 2014-09-18 14:42
Co za parodia, wszędzie się spieszyć, bo co przepadnie?! A jeśli wystąpię w chwili złożenia wniosku o emeryturę to mi się nie naliczy to co należy się? Dosyć tych przekrętów!