Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Jak podnieść emeryturę za nieudokumentowane lata?

0
Podziel się

Niektórzy emeryci i renciści mogą dostać w tym roku dodatkowo średnio ponad 850 złotych.

Jak podnieść emeryturę za nieudokumentowane lata?
(Display/iStockphoto)
bEhTOBGt

Niektórzy emeryci i renciści mogą dostać w tym roku dodatkowo średnio ponad 850 złotych. W przyszłym otrzymywać będą o kilkadziesiąt złotych większe świadczenia. Muszą się jednak pospieszyć.

Od początku tego roku obowiązują nowe zasady naliczania podstawy do wypłaty świadczeń za tak zwane _ lata zerowe _.

Osoby, które przy obliczaniu emerytury lub renty nie mogły wykazać zarobków z części okresu swojego zatrudnienia, powinny złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie należnych im wypłat na nowych, korzystniejszych zasadach.

bEhTOBGv

Kto może dostać podwyżkę?

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim osób, które nie mogły udokumentować wysokości swojego wynagrodzenia za część przepracowanych lat. Jeżeli przy naliczaniu emerytury lub renty dowiodły, że były w tym czasie zatrudnione, ale z braku dokumentów płacowych nie mogły udowodnić wysokości pensji, do podstawy od której naliczane jest świadczenie wlicza im się ten rok tak, jakby nie zarabiały nic.

Od początku 2009 roku te zasady się zmieniły. Ustawodawca, wychodząc z założenia, że pracownik nie mógł otrzymywać mniej, niż płaca minimalna, przyjął, że według stawek minimalnych powinny być też liczone dotychczasowe _ lata zerowe _.

bEhTOBGB

Każdy, kto miał problem z dokumentami potwierdzającymi wynagrodzenie powinien więc sprawdzić, czy lata nieudokumentowane zostały przez ZUS uwzględnione przy naliczaniu podstawy. Takie informacje zawiera decyzja o przyznaniu emerytury lub renty.

ZUS przeliczy tylko na wniosek

Jeżeli w obliczonej podstawie są _ dziury _, czyli okresy, za które policzono nam wynagrodzenia zerowe, należy jak najszybciej złożyć wniosek w naszym oddziale ZUS.

bEhTOBGC

Na złożeniu wniosku nie możemy stracić!

Przeliczenie dotyczy tylko okresów z płacą nieudokumentowaną i podnosi ją do wysokości płacy minimalnej, czyli podwyższa nasze wypłaty.

Przykładowo, za jeden rok nieudokumentowany, możemy zyskać - w zależności od naszego systemu emerytalnego (_ stary _ lub _ trzyfilarowy _), stażu pracy, wieku przejścia na emeryturę - od 20 do 75 złotych miesięcznie brutto.

KWOTA PODWYŻKI EMERYTURY DLA 1 ROKU NIEUDOKUMENTOWANEGO (brutto)
WYBRANY SYSTEM TRZYFILAROWY
wiek przejścia na emeryturę 60 60 60 55 55 50
przepracowane lata 20 30 40 30 40 30
miesięczna podwyżka 21,13 31,70 42,26 26,79 35,71 22,99
wyrównanie za 2009 rok 253,56 380,4 507,12 321,48 428,52 275,88
WYBRANY STARY SYSTEM
wiek przejścia na emeryturę nie zmienia wysokości świadczenia
przepracowane lata 20 30 35 40 45 50
miesięczna podwyżka 24,80 37,20 43,41 49,61 55,81 62,01
wyrównanie 297,63 446,45 520,86 595,27 669,68 744,09
bEhTOBGD

Co we wniosku?

Wniosek o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia można pobrać w dowolnym oddziale Zakładu. Można też napisać go samemu.

Wystarczy, żeby zawierał dane osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, nr NIP)
emeryta lub rencisty oraz sformułowanie: _ Zwracam się z wnioskiem o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru emerytury/renty z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia _.

Można też, ale nie jest to konieczne, dopisać: _ Wniosek składam na podstawie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Dz. U. nr 192 poz. 1180 _.

bEhTOBGE

ZUS policzy za Ciebie

Wnioskodawca nie musi sam mozolnie wyliczać, jaka należy mu się podwyżka, nie musi też dokładnie wykazywać miesięcy czy lat, które powinny zostać ponownie przeliczone. Zrobi to Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu wniosku.

W decyzji, którą ZUS ma obowiązek wydać w terminie 60 dni, będą wyszczególnione okresy, które były wcześniej traktowane jako zerowe oraz związany z ich przeliczeniem nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia.

Co z niepełnymi etatami?

Jeżeli w okresie zerowym pracownik udokumentował zatrudnienie na część etatu, kwota wynagrodzenia minimalnego będzie przyjęta do wyliczeń proporcjonalnie. Czyli, przykładowo, do ustalenia wymiaru za rok przepracowany na pół etatu, przyjęta będzie połowa obowiązującego w tym roku minimum.

Tak samo, rzecz jasna, wyglądać będzie wyliczenie pracy na więcej niż jednym etacie.

W przypadku, gdy pracownik ma nieudokumentowaną tylko część rocznych płac, do ustalenia nowej podstawy ZUS przyjmie kwotę proporcjonalną do liczby nieudokumentowanych dni.

Nie ma więc powodu do obaw, że przy braku dokumentów z jednego miesiąca, a dowiedzionych dobrych zarobkach z pozostałej części roku stracimy, gdyż całość przeliczona będzie według płacy minimalnej.

Przykładowo: jeśli zarabialiśmy przez 10 miesięcy dwukrotność średniej krajowej, a za dwa miesiące nie mogliśmy wykazać faktycznej wysokości zarobków, do średniego wynagrodzenia za ten rok liczyło nam się do tej pory:

(10 miesięcy x dwukrotność średniej krajowej)/12

Po przeliczeniu średnia płaca za ten rok podniesie się, wynosząc: (10x dwukrotność średniej)+(2 x płaca minimalna)/12

Przeliczenie przysługuje wyłącznie za okres w którym podlegaliśmy ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia! ZUS nie uwzględnia np. urlopów bezpłatnych.

Uwzględniane są jednak okresy niezdolności do pracy (zwolnienia chorobowe), urlopy macierzyńskie i opiekuńcze oraz czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Kto nie musi składać wniosku?

Zakład z urzędu ma obowiązek przeliczyć emeryturę lub rentę według nowych zasad wszystkim, którzy otrzymali prawo do świadczenia po raz pierwszy po 1 stycznia 2009 roku. Nie muszą oni składać specjalnych wniosków, wypłacane im w tym roku emerytury i renty już uwzględniają przeliczanie lat zerowych według nowych zasad.

Czas to pieniądz!

Według szacunków ZUS zaledwie *połowa z ponad pół miliona uprawnionych złożyła do końca września wnioski o przeliczenie świadczenia. Warto się z tym pospieszyć, bo tylko do końca roku przy przeliczeniu zostanie dodatkowo, poza comiesięczną podwyżką, przyznane prawo do wyrównania za cały 2009 rok! To, wedle szacunków *Money.pl,dodatkowo nawet 850 złotych.

O przeliczenie można się będzie ubiegać także w kolejnych latach. Wtedy jednak nie będzie przysługiwać wyrównanie, a podwyżka naliczana będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

Minimalne wynagrodzenie w latach 1956-2008
Data Kwota
do 31 marca 1956 r. 364 zł
od 1 kwietnia 1956 r. 500 zł
od 1 lipca 1959 r. 600 zł
od 1 sierpnia 1961 r. 700 zł
od 1 kwietnia 1963 r. 750 zł
od 1 sierpnia 1966 r. 850 zł
od 1 grudnia 1970 r. 1 000 zł
od 1 sierpnia 1974 r. 1 200 zł
od 1 maja 1977 r. 1 400 zł
od 1 maja 1978 r. 1 600 zł
od 1 maja 1979 r. 1 800 zł
od 1 stycznia 1980 r. 2 000 zł
od 1 stycznia 1981 r. 2 400 zł
od 1 stycznia 1982 r. 3 300 zł
od 1 września 1982 r. 5 400 zł
od 1 stycznia 1987 r. 7 000 zł
od 1 stycznia 1988 r. 9 000 zł
od 1 stycznia 1989 r. 17 800 zł
od 1 lipca 1989 r. 22 100 zł
od 1 października 1989 r. 38 000 zł
od 1 stycznia 1990 r. 120 000 zł
od 1 września 1990 r. 368 000 zł
od 1 października 1990 r. 440 000 zł
bEhTOBGW
emerytury
giełda
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)