Notowania

eurobank
04.04.2013 16:10

Pełnomocnictwo bankowe. Kiedy i dla kogo?

Udzielenie pełnomocnictwa do konta bankowego, karty płatniczej albo lokaty to prosta i szybka procedura. Konsekwencje są jednak poważne. Na co warto zwrócić uwagę?

Podziel się
Dodaj komentarz

Udzielenie pełnomocnictwa w banku to upoważnienie innych osób do korzystania z posiadanych przez nas produktów bankowych. Mówiąc wprost - działania podejmowane przez wskazanego przez nas pełnomocnika będą miały swoje konsekwencje dla naszego majątku.

Pełnomocnictwo jest czymś zupełnie innym niż wspólny rachunek bankowy. Banki wyraźnie rozgraniczają te dwa pojęcia. W wypadku wspólnego rachunku współposiadacze mogą wspólnie i bez ograniczeń dysponować zgromadzonymi środkami. Każdy z nich może samodzielnie dokonywać wszystkich operacji, które są dostępne zgodnie z umową rachunku bankowego. Pełnomocnik może mieć tę swobodę ograniczoną.

To od decyzji osoby udzielającej pełnomocnictwa zależy, czy udzieli pełnomocnictwa ogólnego - czyli takiego, przy którym pełnomocnik będzie miał prawo dokonywania takich samych operacji i składnia takich samych zleceń, jak posiadacz rachunku - czy rodzajowego. W tym drugim przypadku pełnomocnictwo obowiązuje tylko we wskazanym przez posiadacze rachunku zakresie. Zakres ten może się na przykład ograniczać do możliwości dokonywania przelewów do określonej górnej kwoty. Zakres udzielonego pełnomocnictwa musi być bardzo klarownie i jasno określony w umowie pełnomocnictwa. Właściwe - czyli staranne i jednoznaczne - sformułowanie treści udzielanego pełnomocnictwa pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień co do zakresu pełnomocnictwa i ochroni właściciela przed dokonaniem operacji, których ten sobie by nie życzył.

Jak udzielić pełnomocnictwa? - _ Pełnomocnictwo jako instytucja prawna zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Do zawarcia pełnomocnictwa niezbędne jest oświadczenie mocodawcy. W przypadku rachunku bankowego pełnomocnika powinien ustanowić posiadacz rachunku. Nie jest tu jednak wymagane zachowanie szczególnej formy - wystarczająca jest zwykła forma pisemna _ - tłumaczy radca prawny eurobanku Magdalena Zając. _ - W praktyce można skorzystać z gotowych formularzy, które posiadają banki w oddziałach lub na swoich stronach internetowych _ - informuje Rafał Skiba, autor bloga o tematyc e prawno-finansowej pieniadzeiprawo.pl.

Kto może być pełnomocnikiem? - _ Z prawnego punktu widzenia pełnomocnik nie musi posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych, to mocodawca decyduje bowiem i zarazem ponosi ryzyko tego, kogo upoważnia do wykonywania danej czynności w swoim imieniu _- mówi radca prawny eurobanku Magdalena Zając. To oznacza, że pełnomocnik nie musi być osoba pełnoletnia. Dokument może zostać wystawiony małoletniemu, który ukończył 13. rok życia.

Zazwyczaj przy ustanawianiu pełnomocnika do rachunku bank wymaga jednoczesnego złożenia wzoru podpisu pełnomocnika. Chodzi o to, by móc później dokonywać weryfikacji składanych przez niego dyspozycji.

Kiedy wygasa pełnomocnictwo? Po pierwsze - co do zasady - zawsze wtedy, gdy udzielający odwołuje swoje pełnomocnictwo lub z drugiej strony, gdy pełnomocnik zrzeka się swojego umocowania. Po drugie - wtedy, gdy upływa określony w pełnomocnictwie horyzont czasowy. Po trzecie - pełnomocnictwo udzielone do wykonania tylko określonej czynności, wygaśnie po tym, jak zostanie ona zrealizowana. Momentem wyznaczającym kres obowiązywania pełnomocnictwa jest też śmierć mocodawcy. Po czwarte - pełnomocnictwo wygaśnie, gdy umowa o prowadzenie rachunku zostanie rozwiązana lub wypowiedziana - wylicza Rafał Skiba, autora bloga pieniadzeiprawo.pl.

Po wygaśnięciu pełnomocnictwa z jakiegokolwiek względu dokument, na podstawie którego zostało ono udzielone powinien zostać zwrócony mocodawcy. Chodzi o to, by pełnomocnik nie wykorzystywał go do dokonywania czynności w imieniu swojego byłego mocodawcy - tłumaczy Rafał Skiba z pieniadzeiprawo.pl.

Tagi: eurobank
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz