Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak korzystać z karty kredytowej i spłacać zadłużenie.

0
Podziel się

Aby w pełni cieszyć się z posiadania karty kredytowej, należy przede wszystkim poznać zasady jej działania. Nie mogą być nam obce pojęcia tj. cykl rozliczeniowy, okres bezodsetkowy, czy spłata zadłużenia w terminie.

Jak korzystać z karty kredytowej i spłacać zadłużenie.
(flyfloor/iStockphoto)
bEhakcmt
Aby w pełni cieszyć się z posiadania karty kredytowej, należy przede wszystkim poznać zasady jej działania. Nie mogą być nam obce pojęcia tj. cykl rozliczeniowy, okres bezodsetkowy, czy spłata zadłużenia w terminie.

Cykl rozliczeniowy

Pod tą nazwą kryje się okres 30 - 31 dni, według którego następuje rozliczenie transakcji dokonanych kartą. Transakcje wykonane przez nas w tym okresie zostaną zsumowane na jednym wyciągu. Ostatnim dniem cyklu rozliczeniowego jest dzień generowania wyciągu. Kolejny cykl rozliczeniowy rozpoczyna się następnego dnia.

W trakcie podpisywania umowy o kartę kredytową posiadacz karty wskazuje datę generowania zestawień transakcji. Przykładowo jeśli wybierzemy 20 dzień miesiąca jako datę generowania wyciągów to kolejny cykl rozpoczyna się 21-go i trwa do 20-go dnia następnego miesiąca. Z reguły banki oferują do wyboru jedną z kilku dat generowania wyciągów.

bEhakcmv

Wyciąg

Comiesięczna korespondencja z banku zawiera zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym cyklu rozliczeniowym oraz informację o wysokości salda zadłużenia, wymaganej minimalnej kwocie spłaty oraz terminie spłaty. Zawsze należy dokładnie sprawdzić transakcje wykazane na wyciągu i zweryfikować, czy wszystkie operacje zostały faktycznie przez nas wykonane. Jeśli w zestawieniu pojawiły się operacje, których nie dokonaliśmy, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić do banku.

Wyciąg możemy otrzymać tradycyjną drogą za pośrednictwem poczty lub e-mailem. Obecnie standardem jest również dostęp do rachunku karty kredytowej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, co pozwala nam na bieżąco kontrolować stan wydatków.

Okres bezodsetkowy

Popularny grace period to czas pomiędzy pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego, a datą spłaty zadłużenia wskazaną na wyciągu. W zależności od tego jaką posiadamy kartę, okres ten może wynosić średnio 51 - 56 dni. Podstawową i najważniejszą zasadą okresu bezodsetkowego jest fakt, że dotyczy on wyłącznie płatności bezgotówkowych. Do najpopularniejszych transakcji bezgotówkowych zalicza się płatności kartą za towary i usługi w sklepach oraz transakcje internetowe, nie zaliczają się natomiast wypłaty gotówki z bankomatu. Aby skorzystać z nieoprocentowanego kredytu należy spłacić całość zadłużenia do dnia podanego na wyciągu. W przypadku braku spłaty w podanym terminie, lub spłaty tylko części zadłużenia, bank naliczy odsetki za okres od dnia dokonania poszczególnych transakcji.

bEhakcmB

Dokonywanie transakcji gotówkowych, tj. wypłata gotówki z bankomatu czy oddziału banku za pomocą karty kredytowej, jest bardzo niekorzystne, gdyż odsetki zostaną naliczone od dnia wypłaty, a dodatkowo bank naliczy prowizję za pobranie środków.

Ważne jest również umiejętne korzystanie z okresu bezodsetkowego. Pamiętajmy, że im bliżej daty generowania wyciągu, tym mniejsza jest liczba dni okresu bezodsetkowego.

Spłata zadłużenia

Przede wszystkim najważniejszy jest termin spłaty wskazany na wyciągu. Jest to dzień, w którym środki powinny wpłynąć na rachunek karty kredytowej. Najlepiej jest dokonywać spłaty całości zadłużenia, by móc korzystać z okresu bezodsetkowego. Spłata kwoty minimalnej powinna być traktowana jako doraźna opcja, w przypadku innych priorytetów finansowych. Spłacanie tylko części zadłużenia w kilku cyklach rozliczeniowych pod rząd może doprowadzić do powstania spirali kredytowej.

bEhakcmC

Spłaty możemy dokonać samodzielnie przelewem, czy wpłatą gotówkową w placówce banku lub we wpłatomacie. Korzystając z pośredników, tj. poczta czy agencje opłat, musimy mieć na uwadze, że środki wpłyną na rachunek karty z kilkudniowym opóźnieniem.

Jednak najbezpieczniej i najwygodniej zlecić spłatę naszemu bankowi. Wykorzystujemy w tym celu automatyczną spłatę zadłużenia karty. Wystarczy tylko raz zlecić taką usługę i pamiętać o zapewnieniu na rachunku osobistym środków na pokrycie zadłużenia. Bank co miesiąc w dniu wymaganej spłaty dokona pobrania kwoty zadłużenia i przeleje środki na rachunek karty kredytowej. W zależności od oferty banku możemy ustanowić automatyczną spłatę całości zadłużenia, kwoty minimalnej lub procentu całego zadłużenia.

Aby bezproblemowo spłacać kartę w wymaganym terminie, należy już podczas podpisywania umowy z rozwagą wybrać dzień generowania wyciągu. Bierzemy pod rozwagę takie daty zakończenia okresu rozliczeniowego, by data spłaty wyciągu wypadała po terminie otrzymywania wynagrodzenia, emerytury, itp. Wybierając 20-ty dzień miesiąca jako dzień zakończenia cyklu, będziemy zobowiązani spłacać zadłużenie ok. 11 - 16 dnia następnego miesiąca (w zależności od długości okresu bezodsetkowego).

bEhakcmD

Karta kredytowa jest narzędziem płatniczym stworzonym do transakcji bezgotówkowych. Świadome korzystanie z tego produktu, przestrzeganie podstawowych zasad i znajomość terminów związanych z plastikiem, który mamy w portfelu, gwarantuje nam wygodę i finansowe korzyści.

bEhakcmW
eurobank
Źródło:
Eurobank
KOMENTARZE
(0)