Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|

Amortyzacja samochodu osobowego w firmie

0
Podziel się:

Każdy przedsiębiorca posiadający samochód osobowy w firmie ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Na czym to polega?

Amortyzacja samochodu osobowego w firmie
(Unsplash, Pixabay (CCO))

Samochód służbowy to podstawowy element wyposażenia wielu działalności gospodarczych. Jako główny środek transportu bywa mocno eksploatowany. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnego, czyli wpisywania kosztów związanych ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych.

Przedsiębiorca, który nabywa wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe musi liczyć się z koniecznością dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Co do zasady, amortyzacja to comiesięczne ujmowanie wartości przedmiotu w ratach proporcjonalnych do postępującego zużycia przedmiotów. Właściciel wpisuje ratalne opłaty w koszty podatkowe za okres porównywalny zwykle z realnym czasem używania tego środka w firmie.

Pojazd osobowy może podlegać amortyzacji pod warunkiem, że zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Po ustaleniu początkowej wartości samochodu, właściciel firmy wybiera dogodną metodę, która powinna być oparta o obecną sytuację finansową i dalsze plany rozwojowe.

W przypadku samochodu o wartości do 3500 zł, podatnik może zdecydować się na amortyzację na zasadach ogólnych (liniową), jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia pojazdu, amortyzację grupową lub ująć zakup bezpośrednio w kosztach i nie dokonywać odpisu. Decyzja należy do przedsiębiorcy. Jeśli jednak wartość samochodu jest wyższa, amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

Liniowa metoda amortyzacji

Podstawową formą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. W przypadku samochodów osobowych, właściwą stawką wynikającą z wykazu jest 20 proc. w skali roku. Zastosowanie się do tych regulacji pozwala na pełne zamortyzowanie pojazdu w ciągu 5 lat.

Przykład

Podatnik uwzględnia odpisy przypadające na dany rok co miesiąc, co kwartał lub raz do roku. Decyzja jest indywidualna. Dokonuje się ich do momentu zrównania sumy z wartością początkową samochodu (ew. do momentu zbycia przedmiotu, jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości).

Amortyzacja liniowa przyspieszona

Metoda dotyczy środków transportu, które wymagają szczególnej sprawności technicznej, ponieważ są wykorzystywane intensywnie i szybko się zużywają (np. samochody terenowe). Właściciel może podnieść podstawową stawkę wynikającą z wykazu, stosując współczynnik nie wyższy niż 1,4. Maksymalnie może więc wynosić 28 proc., wówczas okres amortyzacji potrwa 3 lata i 7 miesięcy.

Przykład

Jeśli zmienią się warunki uzasadniające korzystanie z tej metody (wystąpią lub ustaną), stawki zostaną podwyższone lub obniżone od miesiąca następującego po dacie, w której zaistniały konkretne okoliczności.

Indywidualna metoda [amortyzacji samochodu](https://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/amortyzacja-samochodu-osobowego-srodki-trwale,67,0,2102339.html) osobowego

Pochodną liniowej metody amortyzacji jest rozwiązanie indywidualne. Aby z niego skorzystać, pojazd osobowy musi być używany bądź ulepszony. Mianem "używanego" określa się samochód, który przed nabyciem był użytkowany przez okres minimum sześciu miesięcy. Obowiązkiem podatnika jest udowodnienie tego stanu rzeczy, w tym celu wystarczy okazać np. umowę kupna i dowód rejestracyjny.

Pojazd ulepszony to natomiast taki, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych został rozbudowany, przebudowany, zmodernizowany lub zrekonstruowany. W tym przypadku, wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na ulepszenie samochodu muszą stanowić co najmniej 30 proc. jego wartości początkowej. Minimalny okres ulepszonych lub używanych środków transportu wynosi 30 miesięcy, a stawka nie może przekroczyć 40 proc.

Aby dowiedzieć się, czym są odpisy amortyzacyjne, zajrzyj tutaj.

baza wiedzy
zakładam firmę
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)