Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Auto pracownika na wyjeździe służbowym

0
Podziel się:

Czy można zaliczyć w koszty wydatki na paliwo, gdy wlewa się je do baku prywatnego auta pracownika?

Auto pracownika na wyjeździe służbowym
Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownik pojechał na spotkanie z klientem swoim prywatnym autem. Wydatki związane z takim wyjazdem przedsiębiorca może wliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod pewnymi jednak warunkami i w określonej formie.

Umowa dla jazd lokalnych

Sposób ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy reguluje rozporządzenie z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

ZOBACZ TAKŻE:

Zgodnie z rozporządzeniem, zwrot kosztów używania prywatnego auta pracownika do jazd lokalnych (w celach służbowych), następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, spisanej między pracodawcą a pracownikiem.

Stawki i ryczałt

Pracodawca może ustalić, iż zwrot kosztów za używanie prywatnego auta pracownika odbywać się będzie w formie:

1. ryczałtu (patrz tabelka) albo
2. w oparciu o dane dot. ilości faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilometrówka)

Ryczał oraz „kilometrówkę" rozlicza się w okresach miesięcznych.

Koszty używania samochodu do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  • 0,4894 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
    • 0,7846 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

Pracodawca ustala miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne. Wysokość limitu uzależniona jest od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i wynosi odpowiednio:

1. 300 km - do 100 tys. mieszkańców
2. 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
3. 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców

Limit w służbie leśnej można podwyższyć do 1 500 km. Natomiast limit w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony maksymalnie do 3 000 km.

Po przeliczeniu stawki za 1 km oraz limitu ilości kilometrów, miesięczna maksymalna kwota ryczałtu za używanie prywatnego auta w jazdach służbowych wynosi:

Maksymalna kwota ryczałtu
Pojemność silnika 100 tys. mieszkańców Od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców ponad 500 tys. mieszkańców
do 900 cm3 146,82 zł 244,70 zł 342,58 zł
Pow. 900 cm3 235,38 zł 392,30 zł 549,22 zł

Jazdy lokalne mogą być również rozliczane jako iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Ta forma rozliczeń wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

O formie rozliczeń (ryczałt czy kilometrówka) decyduje pracodawca.

Ewidencja

Podstawą zwrotu wydatków wynikających z faktycznej ilości przejechanych kilometrów jest prowadzona przez pracownika ewidencja przebiegu pojazdu. Pracodawca, by móc zaliczyć takie wydatki w koszty - powinien co miesiąc potwierdzić wpisy w ewidencji (podpisać w dacie ostatniego dnia miesiąca).

Uwaga!W razie braku ewidencji wydatki poniesione na rzecz pracownika z tytułu używania prywatnego auta na potrzeby firmy - nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

| Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane |
| --- |
| 1. nazwisko, imię 2. adres zamieszkania osoby używającej pojazdu 3. numer rejestracyjny pojazdu 4. pojemność silnika 5. kolejny numer wpisu 6. datę i cel wyjazdu 7. opis trasy (skąd - dokąd) 8. liczbę faktycznie przejechanych kilometrów 9. stawkę za 1 km przebiegu 10. kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu 11. podpis podatnika (właściciela firmy) i jego dane. |

Oświadczenie pracownika

Wypłata ryczałtu może nastąpić po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Kwotę ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Jazdy zamiejscowe

Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. UWAGA! Wyjazdów zamiejscowych nie trzeba dokumentować delegacją służbową

O zasadach rozliczania się z pracownikiem odbywającym podróż służbową czytaj w poradniku Jak rozliczać krajową podróż służbową.

Co w koszty

Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:

  • - w jazdach lokalnych - do wysokości nieprzekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.
    • - w jazdach zamiejscowych - do wysokości kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

*Uwaga! Pracownik nie ma obowiązku przedkładania faktur czy rachunków dokumentujących poniesione koszty *(zakup paliwa, bilety parkingowe, części zamienne). Dowody te nie są podstawą do rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą.

wiadomości
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)