Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

CIT – wersja ostateczna czeka na podpis Prezydenta

0
Podziel się:

12 listopada br. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Przedstawiamy trzy najważniejsze zmiany.

12 listopada br. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze zmiany:

  1. Niższa stawka podatku Od przyszłego roku stawka podatku CIT zostanie obniżona z obecnie obowiązujących 27 % do 19 %. Niższa stawka będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Zgodnie z przepisami noweli - podatnicy, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r.
Oznacza to, iż ww. grupa podatników nadal stosować będzie 27 % stawkę podatku.

  1. Wyższa stawka od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych Od stycznia rośnie stawka podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP, stawka ta wyniesie w 2004 roku 19% uzyskanego przychodu (obecnie 15 %).

Nowela wprowadza także przepisy zwalniające od omawianego podatku spółki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP;
  2. podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata.

Zwolnienia nie stosuje się jednak w przypadku, gdy ww. dochody są następstwem umorzenia udziałów, zbycia udziałów w celu ich umorzenia lub likwidacji osoby prawnej.

  1. Ograniczenie darowizn

Zgodnie z nowymi przepisami podstawę opodatkowania będzie można obniżyć poprzez odliczenie darowizn:
- przekazanych na cele określone ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% rocznego dochodu;

- darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% rocznego dochodu.

Należy podkreślić, iż zgodnie z nowymi przepisami łączna kwota odliczeń z obu ww. tytułów nie może przekroczyć 10% rocznego dochodu.

msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)