Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Co jeśli nie złożyłeś sprawozdania finansowego?

0
Podziel się:

Zobacz, czym może Cię obarczyć sąd.

Co jeśli nie złożyłeś sprawozdania finansowego?
(Iurii Sokolov - Fotolia.com)

30 czerwca upłynął termin, do którego wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mieli obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym zatwierdzone powinno być sprawozdanie zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Wspólnicy mieli również obowiązek podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku w spółce lub pokryciu straty oraz o udzieleniu (lub nie) zarządowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku poprzednim.

Stosownie do przepisów o rachunkowości zarząd spółki z o.o. ma obowiązek złożyć do KRS roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie zarządu z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Gdy spółka z o.o. nie dopełni ww. obowiązków, podlega odpowiedzialności prawnej. Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi, że spółka nie złożyła w terminie rocznego sprawozdania finansowego, wszczyna postępowanie przymuszające zarząd do złożenia ww. dokumentów wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Jeżeli powyższe nie przyniesie skutku, sąd może nałożyć na spółkę grzywnę, nawet wielokrotnie. Pojedyncza grzywna nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych. Jeżeli jednak spółka, w międzyczasie, złoży do KRS obowiązkowe dokumenty, grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Jeśli wystąpi sytuacja rażącego, uporczywego naruszania ww. obowiązku (skrajne sytuacje), a dotychczas zastosowane przez sąd rejestrowy środki przymuszające (grzywny) nie odniosą skutku, sąd jest uprawniony nawet do ustanowienia dla spółki kuratora lub orzeczenia o jej rozwiązaniu.

Dodatkowo, zarząd spółki musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej. Kto, bowiem, stosownie do przepisów o rachunkowości, wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. W tym przypadku grzywna wymierzana jest przez sąd, stosownie do przepisów Kodeksu karnego, w stawkach dziennych od 10 do 540. Ustalając wysokość stawki dziennej, sąd weźmie pod uwagę dochody członka zarządu, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być jednak niższa od 10,00 złotych, ani też przekraczać 2,000,00 złotych. Z kolei ograniczenie wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy.

Jeżeli zarząd spółki, przez swoje zaniechanie, wyrządzi spółce lub osobie trzeciej szkodę, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych albo na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, będzie za nią odpowiadał.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sądy rejestrowe rzadko korzystają z przysługujących im uprawnień, by przymusić spółki do złożenia sprawozdań finansowych. Rzadko także można usłyszeć o sprawach odpowiedzialności zarządu sp. z o.o. za szkodę wyrządzoną spółce czy innemu podmiotowi tylko za niezłożenie do KRS sprawozdania finansowego.

Co równie istotne, nie powinno być mowy o odpowiedzialności karnej członków zarządu, jeżeli zostanie wykazane, że zaniechanie obowiązku złożenia do KRS sprawozdania finansowego miało niską społeczną szkodliwość. Może dotyczyć to np. spółek, które mimo że są zarejestrowane w KRS, nie prowadzą działalności. Brak wtedy przesłanek czynu zabronionego, brak zatem i odpowiedzialności karnej.

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAGDALENA AMEREK-KRAJEWSKA

Czytaj więcej w Money.pl
Kodeks spółek handlowych do zmiany Przed wypłatą np. dywidendy zarząd spółki będzie musiał przeprowadzić tzw. test wypłacalności
Kontrola zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń co do sposobu prowadzenia spraw spółki.
Szybciej założysz firmę? Projekt w Sejmie Projekt przyspieszenia działania jednego okienka przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)