Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|

Co powinien zawierać biznesplan? Podstawowa struktura dokumentu

0
Podziel się:

Forma biznesplanu może się różnić w zależności od jego funkcji, profilu prowadzonej działalności czy sformułowanych celów. Struktura powinna jednak opierać się o kilka standardowych punktów, bez względu na przeznaczenie.

Co powinien zawierać biznesplan? Podstawowa struktura dokumentu
(meddygarnet/flickr (CC BY 2.0))

Plan biznesowy przeznaczony na użytek przedsiębiorstwa przybierze inną formę niż ten przygotowany dla pozyskania pożyczki. Konstrukcja dokumentu może się różnić w zależności od jego funkcji, profilu prowadzonej działalności gospodarczej czy sformułowanych celów. Bez względu na przeznaczenie, struktura biznesplanu powinna być jednak oparta o kilka standardowych punktów.

O profesjonalnym podejściu do przygotowania dokumentu świadczy już strona tytułowa. Na estetycznej okładce powinno znaleźć się kilka kluczowych informacji: tytuł, nazwa przedsiębiorstwa, branża oraz data i miejsce sporządzenia planu. Kolejna strona jest przeznaczona na spis treści wszystkich rozdziałów, ułatwiający poruszanie się po strategii. Dalsze punkty to konkretne, merytoryczne opisy koncepcji i działań.

Streszczenie

W skrócie planu biznesowego pojawiają się wszystkie informacje o firmie, które są szczegółowo rozwijane w kolejnych punktach. Treściwy opis ma wyróżnić przedsięwzięcie na tle konkurencji i zachęcić potencjalnych odbiorców do przeczytania dalszej części dokumentu. Streszczenie sporządza się na końcu, ponieważ musi przytaczać wszystkie obmyślone plany i założenia, m.in. cel inwestycji, opis produktu lub usług ze wskazaniem korzyści klienta, grupę docelową oraz najważniejsze dane finansowe.

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

Pierwszy rozdział biznesplanu jest swoistą wizytówką firmy. W formie opisowej autor przedstawia wszystkie najważniejsze informacje o działalności:

 • nazwę i logo firmy;
  • formę organizacyjno-prawną;
  • krótką sylwetkę właścicieli;
  • dane teleadresowe przedsiębiorstwa (siedziba firmy, miejsce świadczenia usług);
  • prezentację przedmiotu działalności;

Poza powyższymi danymi, warto także w skrócie zaprezentować historię firmy czy przedsięwzięcia (w przypadku działalności obecnej już na rynku), a także sformułować misję, wizję oraz cele szczegółowe. Te elementy stanowią istotny wyróżnik na tle konkurencji.

2. Analiza rynku i plan marketingowy

Ocena rynku i prezentacja działalności daje wgląd w wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie firmy. Autor dokumentu powinien zwrócić szczególną uwagę na zasady i tendencje panujące na rynku. Dzięki temu, skuteczniej dopasuje strategię oraz dobierze odpowiednią grupę docelową, dla której produkt i usługa będą najbardziej atrakcyjne.

Nawet jeśli rynek docelowy wydaje się być trudny do zdobycia, można to przekuć na swoją korzyść. Pomoże w tym ocena przewagi nad innymi przedstawicielami branży i dokładna analiza ich działań. Przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy mają świadomość istnienia konkurencji, dlatego nie należy umniejszać jej roli w procesie powstawania nowego przedsiębiorstwa.

W rozdziale warto też opisać cele dotyczące strategii marketingowej i sprzedażowej. Wszystkie zamiary powinny być podparte wynikami wcześniejszych analiz. Do określenia planów związanych z towarem bądź usługą przyda się znajomość modelu marketingowego 4xP (product, price, place, promotion).

Rozdział można podzielić na następujące punkty:

 • otoczenie zewnętrzne firmy - rodzaj rynku, panujące tendencje, rozwój, segmentacja;
  • analiza konkurencji - specyfika oferty, zachowania, porównanie cen itp.
  • profil klienta - określenie grupy docelowej;
  • produkty lub usługi - opis oferty z uwzględnieniem jej wyjątkowości w spełnianiu potrzeb klientów;
  • polityka cenowa - określenie ceny produktów lub usług na podstawie przeprowadzonych analiz z uwzględnieniem planów finansowych;
  • promocja - metody dotarcia do klientów, konkretne propozycje działań;
  • dystrybucja - opis metod i głównych kanałów sprzedaży;

3. Analiza strategiczna

Przyjęta strategia działania firmy wymaga rozpracowania na czynniki pierwsze w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka na przyszłość. W pierwszym kroku warto prześledzić wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność.

W tym celu można zastosować analizę SWOT, czyli rozpisać mocne i słabe strony organizacji, a także szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. Określenie przewidywanych wariantów rozwoju przedsiębiorstwa oraz plan na zdobycie finansowania inicjatywy to kolejne elementy warte odnotowania w trzecim rozdziale.

4. Działalność operacyjna

Firma usługowa, produkcyjna czy zajmująca się jedynie sprzedażą? Profil działalności oraz wszystkie informacje dotyczące towaru lub świadczonych usług powinny jasno wynikać z tej części biznesplanu. W rozdziale znajdą się wszystkie mocne strony samej oferty i planowane działania, m.in.: źródła finansowania inwestycji, technologie produkcji, zasady współpracy z dostawcami oraz zaopatrzenie w materiały i surowce.

5. [Struktura organizacyjna firmy](https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/struktura-organizacyjna-firmy-jak-moze,250,0,2420730.html) (zasoby ludzkie)

Doświadczeni i kompetentni pracownicy oraz kadra zarządzająca mogą mieć ogromny wpływ na sukces firmy jako jej wewnętrzne otoczenie. Dla osiągnięcia tego efektu należy zaplanować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz preferowany styl zarządzania, aby praca przynosiła pozytywne wyniki. Przy opisie warto uwzględnić następujące informacje:

 • kwalifikacje kadry zarządzającej;
  • strukturę organizacyjną firmy z podziałem obowiązków i zadań;
  • politykę płacową, system wynagrodzeń;
  • system motywacyjny i proponowane szkolenia;
  • narzędzia komunikacji w przedsiębiorstwie;

6. Plan finansowy - koszty, przychody, zyski

Przedsiębiorca prezentuje finansowy aspekt inwestycji. Budowa rozdziału (bardziej niż inne) powinna być dostosowana do odbiorcy biznesplanu, ponieważ to na jej podstawie instytucje finansowe podejmują decyzje o ewentualnym wsparciu.

Bilans zysków i strat czy rachunek przepływów środków finansowych to podstawowe dane, które należy tutaj zawrzeć. Plan inwestycyjny jest istotny również z punktu widzenia wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa. Stanowi cenną przesłankę, czy uruchomienie działalności w ogóle ma szansę się opłacić.

7. Planowanie i harmonogram działań

Podjęcie decyzji o wdrożeniu strategii nie może odbyć się bez wcześniejszego skonstruowania harmonogramu, który w uporządkowany sposób zaprezentuje kolejne etapy działań. Najbardziej wymierny horyzont w tym przypadku powinien wynosić minimum 5 lat.

Odbiorcy biznesplanu chcą wiedzieć, jak i kiedy działania zostaną wcielone w życie. Precyzyjny plan pozwala również wytyczyć ścieżkę rozwoju dla przedsiębiorstwa i motywuje do podejmowania przyjętych zamiarów.

W tym punkcie ważne jest opisanie ewentualnych czynników, które mogą przeszkadzać w budowaniu przedsięwzięcia. Warto określić ryzyko związane z prowadzeniem działalności, a także metody przeciwdziałania.

8. Wnioski, analiza szans powodzenia i ryzyka

Dobrze skonstruowany biznesplan zapewni większe szanse na pozyskanie kapitału na działalność, a także przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania biznesu. Na jego podstawie łatwiej realizować wyznaczone zadania i dążyć do celów. W tym punkcie warto jeszcze raz wyszczególnić najważniejsze aspekty przedsięwzięcia i przeanalizować je pod względem szans na powodzenie czy ewentualnych przeciwwskazań.

9. Załączniki

W załącznikach do biznesplanu znajdą się wszystkie dokumenty, które w ocenie przedsiębiorcy wydają się ważne. Mogą to być kopie umów, badania produktów, życiorysy pracowników, specyfikacje techniczne czy rachunki zysków i strat.

* Sprawdź, jak napisać dobry biznesplan: *

Zobacz także: Zobacz także: Wydatki na reklamę. Zobacz, jakie firmy promują się najmocniej
firma
wiadomości
druki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)