Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Coraz mniej pieniędzy z UE na pozyskanie inwestora

0
Podziel się:

Firmy z sektora MŚP mogą otrzymać zwrot nawet 50 proc. rzeczywiście poniesionych kosztów w procesie pozyskiwania udziałowca.

Coraz mniej pieniędzy z UE na pozyskanie inwestora
(Marlee90/iStockphoto)

Spółki, które zamierzają starać się o dofinansowanie zakupu usług doradczych i sporządzenia niezbędnej dokumentacji w procesie pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym, muszą pospieszyć się ze złożeniem wniosku aplikującego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2. Wszystko wskazuje na to, że 20 mln. złotych przeznaczone w tym roku na ten cel może zostać wyczerpane jeszcze przed grudniem.

Dotacja na pozyskanie inwestora w tym roku cieszy się wśród przedsiębiorców dużym powodzeniem. Nabór wniosków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałenie 3.3.2 rozpoczął się 14 lutego, a do 7 marca złożono 22 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 3 mln zł. Oznacza to, że procent wykorzystania alokacji na początku marca wyniósł niemal 15 proc. Należy zaznaczyć, że dane te z dnia na dzień ulegają zmianom.

Kto może ubiegać się o dotację

Poddziałanie 3.3.2 PO IG przeznaczone jest na wsparcie działań przedsiębiorców z sektora MŚP zmierzających do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. Wsparcie unijne obejmuje dofinansowanie kosztów usług doradczych, w tym przygotowania dokumentacji potrzebnej do pozyskania dodatkowego kapitału na realizację innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorstwa.

Co równie ważne, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie unijne w ramach Poddziałania 3.3.2 muszą prowadzić działalność i mieć siedzibę spółki na terytorium Polski. Nie mogą natomiast skorzystać z dofinansowania ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w sektorach wykluczonych z możliwości ubiegania się o dotacje (m.in. w sektorach rybołówstwa i akwakultury, górnictwa węglowego, czy hutnictwa żelaza i stali).

Ile kosztuje pozyskanie inwestora o charakterze udziałowym

Proces decyzyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie pozyskania inwestora o charakterze udziałowym zwykle jest dość długi. Wynika to ze świadomości przedsiębiorców, co do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zakupem usług doradczych potrzebnych w drodze pozyskiwania kapitału o charakterze udziałowym. Koszty te - w zależności od statusu spółki i wyboru formy pozyskania inwestora o charakterze udziałowym (m.in. debiut giełdowy, nowa emisja akcji, venture capital, private equity) - mogą wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Dla przykładu średni koszt debiutu na rynku alternatywnym warszawskiej GPW, NewConnect wynosi około 6 proc. wartości emisji.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/216/t85464.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/do;kobiet;nalezy;co;trzecia;firma;w;polsce,2,0,790274.html) Do kobiet należy co trzecia firma w Polsce
I tak na koszty pozyskania kapitału z emisji akcji m.in. składają się m.in. koszty za przygotowanie prospektu emisyjnego lub dokumentu informacyjnego, usługi doradcze świadczone przez dom maklerski, usługi prawne, w tym również koszty przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną (jeśli przedsiębiorstwo jeszcze nie posiada odpowiedniej formy prawnej), koszty operacyjne związane z samym wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na giełdzie, koszty badania sprawozdań finansowych, koszty promocji oferty wśród inwestorów.

Firmy z sektora MŚP mogą otrzymać zwrot nawet 50 proc. rzeczywiście poniesionych kosztów za usługi doradcze i za sporządzenie kompleksowej dokumentacji ujętej w wykazie kosztów kwalifikowanych niezbędnych w procesie pozyskiwania kapitału o charakterze udziałowym.

Pozyskaj dotację już teraz

Przedsiębiorcy, którzy planują ubiegać się o pozyskanie inwestora o charakterze udziałowym dopiero w drugiej połowie 2011 roku lub chcą przełożyć ten proces na późniejszy termin, mogą złożyć wniosek aplikacyjny już w tej chwili. Wystarczy, że spełnią następujące warunki:

 • Złożą kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (przy czym we wniosku uwzględnią planowaną datę rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora o charakterze udziałowym).
  • Zrealizują proces pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. (Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dokonanie ostatniej płatności i złożenie wniosku o płatność końcową do właściwej instytucji przed upływem tego terminu).
  • Zagwarantowanie środków finansowych na zakup objętych projektem usług doradczych w wysokości zależnej od: a) wybranej formy rozliczenia wydatków - według rzeczywiście poniesionych kosztów lub ryczałtem, b) wybranej formy rozliczenia z instytucją - refundacja lub zaliczka.

Nabór w ramach Poddziałania 3.3.2 prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs w danym roku kalendarzowym. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może wstrzymać nabór wniosków, kiedy łączna kwota dofinansowania, na jaką opiewać będą złożone wnioski aplikacyjne, osiągnie 130 proc. sumy przewidzianej na dany nabór.


Najczęstsze błędy popełniane przez** aplikujące **spółki

Przedsiębiorcy, którzy nie decydują się na skorzystanie z usług doświadczonej w pozyskiwaniu środków unijnych firmy, często popełniają błędy podczas składania dokumentacji aplikacyjnej. Do najczęstszych, które są wymieniane przez PARP i wymieniane przez firmy doradcze poprawiające wnioski aplikacyjne, należy zaliczyć:

 • Umowy na realizację usług doradczych ujętych we wniosku o dofinansowanie zostały podpisane z firmami zewnętrznymi jeszcze przed terminem złożenia tego wniosku.
  • Uwzględnienie w harmonogramie kosztów, które nie kwalifikują się do objęcia wsparciem unijnym w ramach PO IG Poddziałania 3.3.2.
  • Brak wymaganych załączników.
  • Brak uzasadnienia celowości przedsięwzięcia. Wskazać należy, że dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty, które zakładają, iż środki pozyskane od inwestora zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia.

W konsekwencji błędy te mogą spowodować zmniejszenie szans przedsiębiorcy na pozyskanie unijnego wsparcia, a nawet odrzucenie wniosku o dotację.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/pomoc;w;skladaniu;wnioskow;o;fundusze;ue,231,0,789991.html) Pomoc w składaniu wniosków o fundusze UE Krajowym System Usług pomoże podkarpackim przedsiębiorcom przy weryfikacji wniosków o fundusze POIG.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/254/t26366.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/zobacz;najlepsze;lokaty;dla;przedsiebiorcow,106,0,788586.html) Zobacz najlepsze lokaty dla przedsiębiorców Lokaty dla przedsiębiorców są zazwyczaj gorzej oprocentowane niż dla klientów indywidualnych, zdarzają się jednak wyjątki.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/95/t115551.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/polskie;firmy;agresywne;-;beda;przejmowac,196,0,787652.html) Polskie firmy agresywne - będą przejmować Aż 59 procent średnich i dużych firm z naszego kraju chce kupić inne spółki.

Autorka jest specjalistką ds. PR i marketingu w Blue Tax Group S.A.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)