Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czy zmiany przepisów przyciągną nowych inwestorów?

0
Podziel się:

Specjalne Strefy Ekonomiczne to obszary preferencyjnych warunków prowadzenia działalności. Głównie dzięki zwolnieniu z podatków.

Czy zmiany przepisów przyciągną nowych inwestorów?
(PAP/Adam Hawałej)

W przepisach strefowych, regulujących funkcjonowanie podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), wprowadzono w ostatnim okresie znaczące zmiany. Zmierzają one, co do zasady, do większej elastyczności w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz szerszego wachlarza oferowanych gruntów inwestycyjnych. Co równie istotne - wydłużono okres funkcjonowania SSE do końca 2020 r.

SSE to wyodrębnione obszary w Polsce, gdzie przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach. Główną zachętę stanowi zwolnienie z podatku dochodowego działalności wykonywanej na terenie SSE przez przedsiębiorcę w ramach zezwolenia strefowego.

| Chcesz zadać pytanie o Specjalne Stefy Ekonomiczne? Zapraszamy do udziału w Webcastach z ekspertami z Deloitte. |
| --- |

ZOBACZ TAKŻE:

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która weszła w życie 4 sierpnia 2008 r. oraz nowych rozporządzeń dotyczących SSE, które weszły w życie 30 grudnia 2008 r. Poniżej prezentujemy kilka wybranych, kluczowych, zmian:

Wydłużenie okresu funkcjonowania SSE do końca 2020 roku

Przede wszystkim wydłużono okres funkcjonowania poszczególnych SSE do końca 2020 r. W porównaniu do poprzedniej regulacji, umożliwia to korzystanie z benefitu podatkowego o kolejne 3-4 lata. Wprowadzone zmiany nie będą jednak automatycznie obejmować wszystkich przedsiębiorców działających w SSE i są wyłącznie skierowane do nowych inwestorów ubiegających się o nowe zezwolenie strefowe, w związku z nowym projektem inwestycyjnym. Z drugiej jednak strony, przepisy nie wykluczają możliwości ubiegania się o kolejne zezwolenie przez przedsiębiorców już działających w strefie (np. na rozbudowę istniejącego już zakładu).

Powiększenie obszaru SSE

Dzięki zwiększeniu łącznego limitu obszaru SSE do 20 tys. ha (z dotychczasowych 12 tys. ha), przedsiębiorcy ponownie będą mogli ubiegać się o objęcie terenem SSE wybranych działek, na których zamierzają umieścić planowany projekt inwestycyjny. Dzięki tej zmianie, możliwe będzie uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego, nawet w sytuacji, gdy wybrana już lokalizacja projektu, znajduje się obecnie poza terenem SSE.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o SSE doprecyzowały zasady objęcia obszarem SSE terenów prywatnych w przypadku, kiedy projekt inwestycyjny wiąże się z określoną wartością nakładów inwestycyjnych (zgodnie z rozporządzeniem w zależności od poziomu bezrobocia od 17 mln PLN do 350 mln PLN) lub z utworzeniem określonej liczby nowych miejsc pracy (zgodnie z rozporządzeniem w zależności od poziomu bezrobocia od 50 do 500).

Co ciekawe w tej kategorii, kryteria uległy zaostrzeniu w porównaniu do wcześniej obowiązujących.

Na dodatkowe preferencje mogą jednak liczyć przedsiębiorcy inwestujący w województwach Polski Wschodniej, tj. w warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Dodatkowo, bardziej liberalne zasady rozszerzenia gruntów dotyczą:

  • projektów innowacyjnych, gdzie innowacyjność potwierdzona została dwiema niezależnymi opiniami;
    • projektów dotyczących usług badawczo-rozwojowych, informatycznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych oraz centrów telefonicznych lub
    • realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha.

W praktyce, oznacza to, iż objęcie SSE nie będzie zależne od położenia nieruchomości, natomiast od samego procesu inwestycyjnego.

Możliwa jest zmiana treści zezwolenia

Kolejną pozytywną zmianą jest rozszerzenie dopuszczalności modyfikacji pierwotnie ustalonych (i wskazanych w zezwoleniu strefowym) warunków, odnoszących się do poziomu nakładów inwestycyjnych i nowoutworzonych miejsc pracy. Tutaj szczególnie istotna jest możliwość obniżenia pierwotnie zadeklarowanego poziomu zatrudnienia (maksymalnie o 20 proc). Wprowadzenie takiej możliwości zmniejsza ryzyko ponoszone przez przedsiębiorców, jako że w przypadku niekorzystnych trendów rynkowych, wymagania mogą być obniżone.

Równocześnie jednak stawia to w dużo gorszej sytuacji przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed wejściem w życie przywołanej nowelizacji. W ich przypadku, zmiana treści zezwolenia odbywać się będzie w oparciu o stare zasady, czyli bez możliwości zmiany pierwotnie zadeklarowanego poziomu zatrudnienia.

Inne obszary zmian w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania na obszarze specjalnych stref ekonomicznych wraz z praktycznymi wskazówkami dla przedsiębiorców oraz możliwościami optymalizacji w tym zakresie zostaną przedstawione w webcaście prowadzonym przez ekspertów Deloitte.

Marek Sienkiewicz jest doradcą podatkowym, menedżerem w krakowskim oddziale Deloitte.

Magdalena Szmulewska jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w poznańskim oddziale Deloitte.

Małgorzata Zając jest doradcą Podatkowym, starszym menedżerem w łódzkim oddziale Deloitte.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)