Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Do przetargu wystarczy kopia dokumentu

0
Podziel się:

Nie trzeba wyrabiać osobnego oryginału każdego dokumentu uprawniającego do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Do przetargu wystarczy kopia dokumentu
(Prebranac/Dreamstime.com)

Nie trzeba wyrabiać osobnego oryginału każdego dokumentu uprawniającego do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wystarczy kserokopia, potwierdzona przez startującego.

W zamówieniach publicznych wymagane są potwierdzenia dokumentów dopuszczających do postępowania. Wykonawcy, którzy większość zleceń zdobywają dzięki przetargom publicznym muszą często przedstawiac liczne referencje, zaświadczenia oraz świadectwa kwalifikacji. Ustawodawca, przewidując uciążliwość - a często wręcz niemożność - zdobywania za każdym razem dokumentu oryginalnego, który dołączony byłby do oferty, dopuścił dołączanie do niej kserokopii, potwierdzanej za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę.

Możliwość ta explicite dotyczy jednak tylko dokumentów wystawianych przez organa sądowe lub administracyjne: zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, odpisów z KRS, deklaracji podatkowych, czy zaświadczeń REGON.

Pojawia się więc pytanie - czy pozostałe dokumenty: referencje, świadectwa kwalifikacji, dowody na dysponowanie przez ubiegającego się o zamówienie publiczne odpowiednim potencjałem finansowym, przeszkolonym personelem - muszą być złożone w oryginale lub jako poświadczone notarialnie kopie.

W opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie można wykluczyć z postępowania przetargowego oferenta, który także w przypadku dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykonawcy, składa je w formie osobiście poświadczonych kserokopii.

Interpretacja w kierunku obowiązku składania tych dokumentów w oryginale prowadziłaby do nieuzasadnionego zwiększenia formalizmu w stosunku do dokumentów sądowych i administracyjnych - twierdzą w opinii prawnicy Urzędu Zamówień Publicznych.

_ Pozostawałaby więc w sprzeczności z założeniem ustawodawcy zmierzającym do ułatwienia wykonawcom uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie, nie wydaje się uzasadnionym różnicowanie dokumentów w ramach postępowania o zamówienie publiczne ze względu na formę, zwłaszcza w kierunku przyjmowania bardziej rygorystycznego rozwiązanie w stosunku do dokumentów mających mniejszą rangę _ - dodają eksperci UZP.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)