Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Faktura PDF a transakcje wewnątrz Unii Europejskiej

0
Podziel się:

Jednym z warunków prawidłowego wystawienia faktury w formie elektronicznej jest zapewnienie integralności jej treści.

Faktura PDF a transakcje wewnątrz Unii Europejskiej
(Pressmaster/Dreamstime)

Wśród podatników rodzą się wątpliwości jak powinna wyglądać faktura otrzymana od kontrahenta unijnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W szczególności powstaje pytanie, czy faktura zapisana w pliku w formacie PDF (bez dodatkowych zabezpieczeń) może decydować o momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT.

Wątpliwości te rodzą się w związku z:

  • rozszerzeniem możliwości stosowania faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym oraz
    • z powstającymi jednocześnie wątpliwościami, czy faktura zapisana w pliku w formacie PDF (bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń), jest prawidłowo wystawianą fakturą elektroniczną.

Faktura zapisana w formacie PDF

W chwili obecnej, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej uregulowane są w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Rozporządzenie to reguluje dwie zasadnicze kwestie związane z fakturami elektronicznymi, a mianowicie:

  • 1) sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej;
    • 2) zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Jednym z warunków prawidłowego wystawienia faktury w formie elektronicznej jest zapewnienie integralności jej treści. *Integralność ta oznacza, iż w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać *(§ 4 i § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie faktur w formie elektronicznej).

[ ( http://static1.money.pl/i/h/114/t34418.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zgubiles;fakture;vat;i;tak;odliczysz,38,0,811558.html) Zgubiłeś fakturę? VAT i tak odliczysz
W ocenie autora, powyższy warunek jest spełniony w sytuacji, gdy plik _ zawierający fakturę _ jest zabezpieczony przed modyfikacją jego treści przez osoby trzecie posiadające przeciętną wiedzę z zakresu informatyki. W rezultacie, pliki zapisane w formacie PDF (bez dodatkowego zabezpieczenia) nie spełniają omawianego tutaj wymogu, gdyż dokonanie modyfikacji ich treści możliwe jest przy przeciętnym stopniu znajomości zagadnień z zakresu informatyki. Zatem, co do zasady, faktura zapisana w pliku w formacie PDF, bez dodatkowych zabezpieczeń, nie spełnia wymogu integralności treści faktury, a więc nie jest prawidłowo przesłaną fakturą w formie elektronicznej na gruncie polskich przepisów.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje zasadniczo 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dostawca pomiędzy dniem dokonania dostawy, a 15 dniem następnego miesiąca wystawi fakturę VAT. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia takiej faktury (art. 20 ust. 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a faktura w formacie PDF

Jak wynika z powyższych rozważań, obowiązek podatkowy z tytułu WNT może powstać z chwilą wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż przez podatnika podatku od wartości dodanej (o ile faktura ta wystawiona jest w odpowiednim terminie), a zatem przez podatnika w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Faktura wystawiona przez takiego podatnika powinna czynić zadość wymaganiom formalnym, które muszą zostać spełnione przez faktury, w państwie członkowskim, w którym podatnik ten rozlicza podatek od wartości dodanej. Nie ma natomiast obowiązku, aby faktura ta spełniania wymagania właściwe dla faktur wystawionych przez polskich podatników, w szczególności z uwagi na fakt, iż faktura taka nie decyduje o prawie do odliczenia podatku (podstawą do odliczenia podatku naliczonego w przypadku WNT jest wystawiana przez nabywcę faktura wewnętrzna)
. Ponadto nabywca, nie ma obowiązku badania prawidłowości wystawienia faktury dokumentującej WNT w państwie członkowskim dostawcy. **

Zatem, otrzymywane przez podatników faktury w formacie PDF, wystawiane przez kontrahentów unijnych, a dokumentujące WNT decydują o powstaniu obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/134/t97414.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/ekofaktura;jednak;wystarczy;do;odliczenia;ulgi,84,0,808020.html) Ekofaktura jednak wystarczy do odliczenia ulgi E-faktury nie muszą jednak mieć podpisu elektronicznego, żeby odliczyć na ich podstawie ulgę internetową.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/60/t26684.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/paragon;zamiast;faktury;vat;sejm;szykuje;zmiany,128,0,832384.html) Paragon zamiast faktury VAT. Sejm szykuje zmiany W kwietniu posłowie rozpoczęli debatę nad ustawą, która ma zezwolić na możliwość odstąpienia od obowiązku wystawiania faktur VAT przez niektórych przedsiębiorców.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/168/t34728.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/za;wysoka;stawka;vat;na;fakturze;a;prawo;do;odliczenia,230,0,820454.html) Za wysoka stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia Podwyżka stawek podatkowych wywołała wiele wątpliwości i komplikacji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)