Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak na gruncie CIT traktować darowiznę na rzecz budowy klasztoru?

0
Podziel się:

Obowiązujące regulacje podatkowe zasadniczo wyłączają darowizny z pojęcia kosztów uzyskania przychodów.

Jak na gruncie CIT traktować darowiznę na rzecz budowy klasztoru?
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Obowiązujące regulacje podatkowe zasadniczo wyłączają darowizny z pojęcia kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z określonymi tam wyjątkami, nie dotyczącymi jednak darowizn na rzecz klasztorów. Ustawa o PDOP dopuszcza jednak inną możliwość optymalizowania darowizn przekazanych na cele kultu religijnego.

W oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, można odliczyć od podstawy opodatkowania tego rodzaju datki, jednakże do wysokości nieprzekraczającej łącznie 10 proc. dochodu. Odliczeniom nie podlegają jednak darowizny na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Wątpliwości budzić może pojęcie _ kultu religijnego _, nie zdefiniowane na gruncie obowiązujących przepisów. Jak wskazywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22.09.2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 845/05) _ _ (...) przy definiowaniu pojęć określających cele, na które mogą być przekazywane darowizny podlegające odliczeniu należy posługiwać się wykładnią gramatyczną. (...) _ _Odwołując się więc do Słownika języka polskiego (PWN Warszawa 1978 r.), kult religijny rozumieć należy jako _ _ zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych _ _. Celom kultu religijnego służą więc zarówno te działania, które odnoszą się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury.

Z powyższego należy wysnuć wniosek, iż sam fakt przekazania darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej nie uprawnia podatnika jako darczyńcy do obniżenia dochodu z tytułu darowizn. Darowizna musi być przekazana na ściśle określony cel, to jest na cel kultu religijnego. Dopiero spełnienie tego wymogu uprawni podatnika do zredukowania obciążenia podatkowego. Z drugiej jednak strony to, czy darowizna została przekazana na rzecz parafii, klasztoru czy innego podmiotu, ma drugorzędne znaczenie, a decydujący cel wskazany w ustawie czyli kult religijny.

Wspierasz stowarzyszenia?

[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wspierasz;stowarzyszenia;odlicz;podatek,3,0,861443.html)Zobacz jak odliczyć podatek
Podobne stanowisko przestawiają również organy podatkowe, które za cele kultu religijnego uznają m.in. budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych, obiekty kultu, (tak np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 20.02.2008 r., sygn. IBPB2/415-464/07/AA oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 26.10.2009 r., sygn. ILPB3/423-597/09-2/DS), co potwierdza kwalifikację darowizny na budowę klasztoru jako przekazanej na cele kultu religijnego. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dobrze byłoby w treści umowy darowizny czy tytule wpłaty wprost wskazać, że jest to darowizna _ na cele kultu religijnego _.

Pamiętać przy tym trzeba, że ustawa o PDOP statuuje dodatkowe warunki skorzystania z możliwości dokonania odliczenia darowizny od dochodu, zgodnie z którymi:

  • łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz określonych organizacji oraz kultu religijnego nie może przekroczyć 10 proc. dochodu, a ponadto
    • odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Więcej informacji o prowadzeniu firmy znajdziesz w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/119/t112759.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/z;tej;ulgi;skorzystaly;tylko;cztery;firmy,153,0,863641.html) Z tej ulgi skorzystały tylko cztery firmy Odroczenie płatności podatków nie cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/96/t115552.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/darowizna;na;cele;pozytku;publicznego;a;odliczenie;od;podatku,174,0,852142.html) Darowizna na cele pożytku publicznego, a odliczenie od podatku Jej kwotę można odliczyć od dochodu spółki kapitałowej, który podlega opodatkowaniu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/polska;ma;jedna;z;najnizszych;stawek;cit,249,0,837113.html) Polska ma jedną z najniższych stawek CIT Sama wysokość stawek nie decyduje jednak o chęci prowadzenia biznesu w Polsce. Przyjazność polskiego systemu podatkowego jest oceniana bardzo nisko.
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)