Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|

Jak napisać biznesplan? Oto kilka zasad, o których należy pamiętać

0
Podziel się:

Dobry biznesplan nie tylko porządkuje funkcjonowanie firmy, ale stanowi także przepustkę do źródeł finansowania. Warto wiedzieć, jak go sporządzić.

Jak napisać biznesplan? Oto kilka zasad, o których należy pamiętać
(GlobalStock/iStockphoto)

Ciekawy pomysł i konkretne cele to klucz do biznesowego sukcesu firmy. Dopóki jednak nie zostaną spisane w formie zrozumiałej strategii, nie stanowią wystarczającej motywacji do działania. Poprawnie sporządzony dokument nie tylko porządkuje funkcjonowanie firmy, ale jest też przepustką do źródeł finansowania. Jak stworzyć dobry biznesplan?

Dobór formy i treści

Plan biznesowy powinien być napisany w poprawnej formie językowej, w sposób jednoznaczny i jak najbardziej zrozumiały. Kreatywne podejście do tematu też jest ważne, ale nie należy przesadzać. Biznesplan nie jest broszurą reklamową, ale rzetelnym dokumentem firmy.

Treść ma zachęcać do współpracy potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych, a przede wszystkim wyznaczać jasne zasady i cele firmy. Dobry plan powinien składać się z kilku rozwiniętych punktów, które opisują odrębne elementy przedsiębiorstwa lub projektu, zachowując logiczną całość. Muszą ze sobą korespondować i prowadzić do zrealizowania wspólnego scenariusza.

Wszystkie aspekty powinny odzwierciedlać zastaną sytuację podmiotu gospodarczego pod różnymi względami. Analiza operacyjna, produkcyjna czy finansowa pozwala zaprezentować wewnętrzne przygotowanie przedsiębiorstwa, a badanie rynku i konkurencji obrazuje jego ekonomiczne otoczenie. Warto opisać również takie segmenty firmy, które dotyczą np. technologii produkcji, metod sprzedaży, przewagi konkurencyjnej czy kadry zarządzającej.

Dobry biznesplan musi być wiarygodny. Nie mogą znajdować się w nim nieprawdziwe informacje, które choć w małym stopniu poddadzą w wątpliwość funkcjonowanie firmy (np. podkolorowane dane finansowe). Nie warto też ukrywać informacji o słabych stronach przedsiębiorstwa, idealna kondycja firmy może wzbudzać podejrzenia. W tym punkcie można zaproponować metody na walkę z problemem lub podjęte i planowane działania.

Zasady przygotowania biznesplanu

Aby stworzyć dobry biznesplan, warto pamiętać o 10 podstawowych zasadach:

  • Kompleksowość

Biznesplan powinien być zbudowany na podstawie spójnej struktury, która zawiera wszystkie najważniejsze elementy przedsiębiorstwa lub projektu, czyli m.in. dane informacyjne, opis produkcji i sprzedaży, analizę konkurencji czy propozycję grupy docelowej.

  • Długofalowość

Strategia powinna zawierać kolejne etapy działań i uporządkowany harmonogram. Zakładane operacje najlepiej wyznaczyć na okres kilku lat, najpopularniejszy horyzont w tym przypadku wynosi 5 lat.

  • Adekwatność

Forma i treść mają ogromne znaczenie dla osiąganego celu. Powinny być odpowiednio dostosowane do zamiarów, a także do wymagań i potrzeb odbiorcy. Inaczej zostanie skonstruowany biznesplan z myślą o banku, a inaczej w formie planistyczno-kontrolnej dla menadżerów w firmie.

  • Czytelność

Przejrzyste sformułowanie założeń i wniosków ułatwia przyswajanie dokumentu. Jeśli jest on przeznaczony np. dla inwestora, powinien zachęcać do zapoznania się z całością prezentacji firmy. Czasem bywa nawet decydującym czynnikiem w kwestiach finansowania. Warto stosować ilustracje, tabele, wykresy, punktory czy pogrubienia, które uprzystępnią i urozmaicą treść.

  • Rzetelność

Biznesplan oceniony krytycznie przez odbiorcę może przysporzyć firmie kłopotów. Przyczyniają się do tego fałszywe informacje na temat przedsiębiorstwa. Wszystkie dane powinny być prawdziwe i wiarygodne, a przede wszystkim podparte faktycznymi analizami, które stanowią dowód i bronią projekt przed ewentualnymi podejrzeniami.

  • Wariantowość

Wszystkie planowane działania są obarczone ryzykiem błędu, na zasadzie mniejszego lub większego stopnia prawdopodobieństwa. Przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć przebiegu wydarzeń, dlatego powinien obrać konkretne i różnorodne metody na realizację określonych celów. W ten sposób przygotuje się na wypadek rozmaitych sytuacji. Aby najlepiej uwzględnić możliwe przypadki, należy przeprowadzić obliczenia w trzech wariantach - optymistycznym, pesymistycznym i umiarkowanym.

  • Elastyczność

Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Realizacja niektórych zadań może się zmieniać w czasie, dlatego tak ważne jest, aby biznesplan miał elastyczną konstrukcję. Powinien być przygotowany w taki sposób, aby można było wprowadzać ewentualne korekty w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia lub uzupełnić wskazówki na przyszłość, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

  • Zaangażowanie kadry kierowniczej

Ta zasada odnosi się do biznesplanów przedsiębiorstw obecnych na rynku. Udział menadżerów i kierowników w planowaniu strategii jest niezwykle istotny z punktu widzenia wewnętrznych potrzeb działalności. Wynajęci konsultanci nie są w stanie wszystkiego przewidzieć, ponieważ nie znają zasad funkcjonowania firmy od środka. Kadra kierownicza powinna więc określić cele oraz główne założenia, wobec których ma szczególne plany.

  • Poufność

Kilkanaście punktów biznesplanu to szereg tajemnic przedsiębiorstwa, m.in. strategia produktu, miejsce na tle konkurencji czy polityka cenowa i polityka zatrudnienia. Wszystkie te informacje powinny trafić wyłącznie do kluczowych osób z otoczenia przedsiębiorstwa. Warto więc zabezpieczyć dokument przed przekazaniem go odbiorcy. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności.

  • Operacyjność

Spisany plan biznesowy powinien przekładać się bezpośrednio na realne działania. Treść niesie za sobą konkretne decyzje. Operacyjność to cecha, która umożliwia wprowadzenie w życie wszystkich zapisów na papierze. Dokument powinien więc zawierać: główne zadania, harmonogram realizacji, spis osób odpowiedzialnych, a także ewentualne konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminów lub założeń strategicznych.

* Sprawdź, jak napisać dobry biznesplan: *

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)