Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?

0
Podziel się:

W związku z obniżeniem stóp procentowych, nowa, obniżona stawka odsetek podatkowych wynosi 8,93 procent w skali roku.

Jak obliczyć odsetki od zaległości podatkowych?
(Emily2k/Dreamstime.com)

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują preferencyjne przepisy dotyczące obliczania odsetek od zaległości podatkowych, wynosząca 75 procent stawki podstawowej. W związku obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, zmniejszyła się również stawka obniżonych odsetek podatkowych.

Podstawowa stawka odsetek w dalszym ciągu wynosi 200 proc. stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej przez NBP. Jednak od 2009 r., ta stawka odsetek może zostać obniżona do 75 proc. stawki podstawowej. W wyniku decyzji RPP podstawowa stopa odsetek od zaległości podatkowych wynosi 11,5 proc., obniżona - 8,63 procent.

Warunkiem zastosowania niższej stawki jest złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłata zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Niektóre sytuacje, np. złożenie korekty po otrzymaniu informacji o kontroli podatkowej lub w wyniku czynności sprawdzających, uniemożliwiają zastosowanie niższej stawki. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

W praktyce pojawia się jednak wątpliwość, czy nowe przepisy należy stosować do okresu od 1 stycznia 2009 r. (czyli od daty wejścia w życie przepisów), czy również do okresów wcześniejszych.

Niestety Ordynacja podatkowa nie zawiera odpowiedzi na to pytanie. Z kolei Ministerstwo Finansów prezentuje stanowisko niekorzystne dla podatników wskazując, ze obniżoną stawkę należy stosować wyłącznie do okresów od 1 stycznia 2009 r. Jednak zdaniem autorów, nowe regulacje można stosować również do obliczania odsetek od zaległości również za okresy przed 1 stycznia 2009 r.

Wynika to z ogólnej zasady interpretowania przepisów, która mówi, że w przypadku braku przepisów przejściowych, zastosowanie znajdują przepisy nowe. Wyjątki od tej reguły powinny zaś być wprost przewidziane w ustawie.

| Odsetki za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę są naliczane według wzoru: |
| --- |
| (Kz x L x O1)/365 = On = Opz gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają: Kz - kwotę zaległości, L - liczbę dni zwłoki, O1 - obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym, 365 - liczbę dni w roku, On - kwotę odsetek, Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu. |

Przykład:

_ W wyniku błędu, u przedsiębiorcy powstała zaległość w VAT za wrzesień 2008 r. wysokości 1000 PLN. Termin zapłaty podatku upłynął 27 października 2008 r. Podatnik składa korektę deklaracji i płaci zaległy VAT z odsetkami 30 stycznia 2009 r. _

Odsetki od zaległości podatkowych liczone są odrębnie dla każdego okresu, w którym obowiązywała inna stawka odsetek. Następnie odsetki są sumowane a ich łączna wartość zaokrąglana do pełnych złotych. Wyliczenie zaprezentowane jest w poniższej tabeli.

Przykład obliczenia odsetek od zaległości podatkowych, gdy ma zastosowanie stawka obniżona
początek okresu koniec okresu liczba dni stawka odsetek stawka odsetek kwota odsetek kwota odsetek
podstawowa obniżona według stawki podstawowej według stawki obniżonej
2008-10-29 2008-11-26 29 15% 11,25% 11,92 zł 8,94 zł
2008-11-27 2008-12-23 27 14,5% 10,88 10,73 zł 8,05
2008-12-24 2009-01-27 35 13% 9,75% 12,47 zł 9,35 zł
2009-01-28 2009-01-30 3 11,5% 8,63% 0,95 zł 0,71 zł
łączna kwota odsetek w PLN 36,07 zł 27,05
łączna kwota odsetek (po zaokrągleniu) w PLN 36,00 27,00

Dzięki nowym przepisom, podatnik może zapłacić odsetki w wysokości 27 PLN. Jest to ok. 75 procent kwoty, która byłaby należna przy zastosowaniu starych zasad (niewielkie różnice mogą wynikać z zaokrągleń).

Stosując zaś podejście zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów, należałoby dla okresu do 31 grudnia 2008 r. stosować stawkę podstawową, liczyć odsetki od 75 procent tej stawki. Korzyści z wprowadzenia nowych przepisów byłyby zatem znacznie ograniczone.

Narzędzie Money.pl
Kalkulator odsetkowy Oblicz odsetki od zaległości umownych, gospodarczych lub podatkowych. Zobacz narzędzia Money.pl

Autorzy są doradcami podatkowymi KPMG.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)