Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak przyspieszyć zwrot podatku VAT?

0
Podziel się:

Oto warunki, które powinieneś spełnić.

Jak przyspieszyć zwrot podatku VAT?
(CarlosAndreSantos/iStockphoto)

Podatnik, u którego wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym może ubiegać się o jej zwrot. Co do zasady, zwrot nadwyżki podatku VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Termin ten może ulec również przedłużeniu ze względu na przeprowadzaną kontrolę zasadności tego zwrotu (np. kontrola podatkowa). Ustawodawca przewidział jednak możliwość skrócenia terminu do zwrotu nadwyżki podatku, o ile spełnione zostaną określone warunki.

Na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, podatnik jest uprawniony do złożenia wraz z deklaracją podatkową wniosek o wcześniejszy zwrot różnicy podatku. W takiej sytuacji urząd skarbowy będzie zobowiązany dokonać zwrotu w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia na odpowiedni rachunek. Aczkolwiek, jest to możliwe tylko wtedy, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.8))
,

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

A zatem, podstawą zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni są łącznie: wniosek podatnika o wcześniejszy zwrot podatku VAT oraz deklaracja podatkowa. Ustawodawca zastrzega także, że kwoty podatku naliczonego wykazane w tej deklaracji mają wynikać z opłaconych dokumentów, m.in. z faktur. Przy czym, w świetle wyroku 7 sędziów NSA z 11 marca 2013 r., sygn. akt I FPS 5/12, należy stwierdzić, że wymóg ten jest spełniony, jeśli opłacone są wszystkie faktury, które rzutują na rozliczenie VAT w danym miesiącu lub kwartale, a więc nie tylko te wystawione w tym konkretnym okresie rozliczeniowym.

Zapłata, o której mowa wyżej, nie musi polegać wyłącznie na uiszczeniu należności wskazanej na fakturze do rąk lub na rachunek kontrahenta. Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, przesłankę taką uznaje się za zrealizowaną również w przypadku dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności między stronami transakcji. NSA w wyroku z 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1731/11 orzekł: „Warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku jest spełniony także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury wskazanej w tym przepisie podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności”. Należy przy tym wziąć jednak pod uwagę, iż przeciwne stanowisko w tym zakresie zajmują organy podatkowe. Na przykład, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 maja 2013, sygn. IPPP2/443-253/13-2/KOM stwierdzono, że kompensata nie wyczerpuje znamion przepisu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy VAT.

O wcześniejszy zwrot nadwyżki podatku VAT może ubiegać się również podatnik prowadzący interesy z kontrahentami z innych państw członkowskich UE. Wówczas podstawą do ubiegania się o zwrot podatku w terminie 25 dni mogą być również dokumenty celne, deklaracje importowe oraz decyzje naczelnika urzędu celnego określające wysokość podatku VAT, o ile zostały opłacone przez podatnika.

Ostatecznie, wniosek o wcześniejszy zwrot podatku może być złożony przez podatnika, który wykazał w deklaracji podatek należny z tytułu transakcji, w których do rozliczenia podatku zobligowany jest nabywca towarów lub usług. Chodzi tutaj zatem o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, uproszczoną procedurę w imporcie towarów oraz przypadki świadczenia usług i dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie).

Warto również zwrócić uwagę, iż skrócony termin 25 dni nie dotyczy podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych na terytorium Polski. W ich przypadku obowiązuje zasadniczo termin 180 dni na zwrot nadwyżki podatku, który na wniosek podatnika może być skrócony do 60 dni, o ile podatnik złoży stosowane zabezpieczenie.

Czytaj więcej w Money.pl
Kredyt zabezpieczony VAT. Jak dostać? To ciekawa alternatywa dająca możliwość dodatkowego finansowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ale niewiele firm z niej korzysta.
Ile trzeba czekać na zwrot podatku PIT? Czekasz na zwrot podatku PIT i zastanawiasz się ile jeszcze minie czasu, zanim twój domowy budżet zostanie zasilony dodatkowymi środkami?
Niektórzy nie doczekają się zwrotu podatku Część osób oczekujących na zwrot podatku za 2013 r. może się tych pieniędzy nie doczekać lub otrzymać kwotę niższą, niż w wykazaną w rocznym PIT. Muszą się liczyć z tym wszyscy ci, którzy mają na swoim koncie zaległe podatki lub mandaty.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)