Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak rozliczyć utratę środka trwałego na skutek kradzieży

0
Podziel się:

Przepisy pozwalają pod pewnymi warunkami uznać niezamortyzowaną wartość utraconego środka trwałego za koszt uzyskania przychodu.

Jak rozliczyć utratę środka trwałego na skutek kradzieży
(alonzo76ok/CC/Flickr)

Kradzież środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej jest stałym elementem ryzyka. Jednocześnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o PDOP) pod pewnymi warunkami pozwalają uznać niezamortyzowaną wartość utraconego środka trwałego za koszt uzyskania przychodu.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. Wykładnia _ a contrario _powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że strata w środkach trwałych w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych stanowi dla podatnika koszty uzyskania przychodów.

Natomiast pojęcie straty nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o PDOP. W doktrynie wskazuje się, że z tym pojęciem należy utożsamiać szkodę (ubytek) powstałą na gruncie zdarzeń trudnych do przewidzenia (niezawinionych) poza działalnością operacyjną podatnika i nie związaną z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Stratą jest np. zniszczenie lub utracenie towarów albo maszyn wyniku pożaru, powodzi, kradzież i jest ona na ogół następstwem zdarzeń losowych, niewynikających z celowego działania podatnika.

W przypadku poniesienia niezawinionej straty w środkach trwałych, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część środka trwałego jednakże pod warunkiem należytego udokumentowania straty, np. dokumentami sporządzonymi przez właściwe organy ścigania.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/249/t18425.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/masz;auto;na;firme;nie;dostaniesz;kredytu,133,0,799621.html) Masz auto na firmę? Nie dostaniesz kredytu
W orzecznictwie organów podatkowych, szczególnie zwraca się uwagę na kwestię należytego udokumentowania straty. Jak czytamy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 01.10.2010 r., sygn. IBPBI/2/423-508/10/BG: _ Należy podkreślić, iż nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów straty powstałe wyłącznie z winy podatnika, wynikające z zaniedbań, których nie popełniłby racjonalnie działający podmiot gospodarczy. Istotne jest bowiem, aby podatnik zachował należytą staranność przejawiająca się przede wszystkim w zastosowaniu odpowiednich dla danej sytuacji środków ostrożności oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto aby zaliczyć poniesioną stratę do kosztów uzyskania przychodów, niezbędne jest spełnienie warunku formalnego tj. właściwe udokumentowanie poniesionego kosztu. Właściwym dokumentem na okoliczność szkody jest posiadanie protokołu szkód, który powinien określać rodzaj szkody, jej ilość, wartość, przyczynę powstania straty, podpisy osób uprawnionych oraz datę.
Zaistnienie szkody powinno być uprawdopodobnione przez właściwe organy, np. policję (umorzenie dochodzenia), instytucje ubezpieczeniową (wypłata odszkodowania). _

Zasadnicze znaczenie ma więc udowodnienie definitywnego – ostatecznego charakteru straty. Może to nastąpić poprzez ostateczne rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych przez organy ścigania w postaci umorzenia postępowania przygotowawczego z powodu niewykrycia sprawcy, czy też odpowiednio zakończenia postępowania sądowego wobec konkretnych osób. Dopiero wówczas będzie można stwierdzić definitywność poniesionej straty, która jest w należyty sposób udokumentowana.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jaka;metoda;przeprowadzic;amortyzacje,72,0,735048.html) Jaką metodą przeprowadzić amortyzację
W związku z powyższym, zasadne jest stwierdzenie, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część ukradzionych środków trwałych, niemniej jednak może to nastąpić wówczas, gdy będzie dysponował dodatkowymi dokumentami dotyczącymi zakończenia prowadzonych postępowań.

Powstała strata, jako koszt nie wykazujący związku z konkretnymi przychodami będzie stanowić pośredni koszt uzyskania przychodów, potrącalny na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Natomiast za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (at. 15 ust. 4e ustawy o PDOP).

W efekcie dniem poniesienia będzie w omawianym przypadku, dzień na jaki podatnik ujmie straty w środkach trwałych w księgach rachunkowych na podstawie dokumentów potwierdzających kradzież. Podatnik powinien wówczas sporządzić protokół utraty środka trwałego opisujący przyczyny straty, do którego załącznikami będą dokumenty związane z zakończonymi postępowaniami prowadzonymi przez organy ścigania (umorzenie dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy, wyroki skazujące).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/24/t84504.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jak;wycenic;mieszkanie;wykorzystywane;w;firmie,88,0,837464.html) Jak wycenić mieszkanie wykorzystywane w firmie? Lokal mieszkalny może zostać zaliczony do środków trwałych firmy, a w konsekwencji amortyzowany.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/192/t38592.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/remont;zaliczysz;bezposrednio;do;kosztow;modernizacje;juz;nie,153,0,816281.html) Remont zaliczysz bezpośrednio do kosztów, modernizację już nie Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/42/t97578.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/100-letnia;amortyzacja;zmniejsza;podatek;o;35;procent,20,0,813076.html) 100-letnia amortyzacja zmniejsza podatek o 35 procent Istnieją sposoby na to, by luksusowe auto przynosiło firmie wymierne korzyści w rozliczeniach z fiskusem.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)