Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Jak wypełnić druk VAT-R?

0
Podziel się:

Brak złożenia tego dokumentu w urzędzie skarbowym może skutkować grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.

Jak wypełnić druk VAT-R?

Przedsiębiorca, zgodnie z ustawą o VAT, musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym. Jeśli tego nie zrobi, może mu grozić ponad 30 tysięcy złotych kary. Aby jej uniknąć, musi złożyć i w razie potrzeby aktualizować deklarację VAT-R. Zobacz, jak poprawnie należy ją wypełnić.

Rejestracji nie muszą dokonywać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyli kwoty obrotu 150 tysięcy złotych (zwolnienie podmiotowe) oraz przedmiotowo zwolnieni z podatku, którzy są wyszczególnieni w artykule 43. Ustawy o VAT, z wyjątkiem wymienionych w artykule 113 ust. 13 wspomnianej ustawy. Pozostali mają obowiązek złożenia deklaracji VAT-R, o czym jednak bardzo często zapominają (o tym przeczytasz więcej w naszym poradniku)
. Muszą to zrobić przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dotyczy to również tych, którzy tracą prawo do zwolnienia (bo na przykład przekroczą limit obrotów – w takim przypadku muszą złożyć deklarację najpóźniej na dzień przed przekroczeniem limitu) Poniżej zobaczysz, co wpisać w odpowiednie rubryki formularza.

* *Instrukcja wypełniania druku VAT-R (kliknij, aby pobrać formularz)

Podatnik uzupełnia tylko białe pola, pozostałe leżą w gestii urzędu skarbowego. Rozpocząć należy od wpisania Numeru Identyfikacji Podatkowej w lewym górnym rogu formularza. Następnie można już przejść do zasadniczej części wniosku.

Część A

W tej części podatnik zaznacza, czy składa wniosek w celu rejestracji, czy aktualizacji danych we wpisie dokonanym wcześniej. W polu 5 należy wpisać dane naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przez „właściwego” rozumie się:

  • odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ona prowadzona w jednym miejscu,
  • odpowiedniego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby firmy, gdy działalność prowadzona jest w kilku miejscach, podlegającym różnym urzędom skarbowym.

Pola 6 i 7 muszą wypełnić tylko przedsiębiorcy, którzy są zameldowani poza Polską. Podatnicy dokonujący aktualizacji danych wypełniają również pola 8 i 9, ale tylko pod warunkiem, że zmiana dotyczy urzędu skarbowego, do którego odprowadzany jest podatek (na przykład wskutek zmiany siedziby działalności lub otwarcia nowego oddziału).

Część B

Drugi etap wypełniania deklaracji to dane osobowe podatnika oznaczone symbolem (*), jeśli jest on osobą fizyczną i () – jeśli nią nie jest. Musi to wskazać już w polu 10. Przez osobę zagraniczną należy natomiast rozumieć podatnika nieposiadającego na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W polach 11-14 podatnik wpisuje odpowiednio: nazwisko, imiona swoje i rodziców, PESEL oraz datę urodzenia (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę pełną, skróconą, REGON i datę rozpoczęcia działalności (dla osoby prawnej). W części B.2. jest miejsce na adres zamieszkania (siedziby), natomiast pola 25 i 26 przeznaczone są dla osób zagranicznych.

Na kolejnej stronie dowiesz się, co w przypadku, gdy prowadzisz działalność poza Polską

Część C

Najważniejsza część dokumentu, która jest podzielona na trzy mniejsze rubryki – C.1., C.2., C.3. W każdej z nich zadaniem podatnika jest zaznaczenie odpowiedniego kwadracika.

Część C.1.

Pole 27

Zaznacza ją tylko podatnik, który nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej ani osobą fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą. W większości przypadków to pole pozostanie zatem puste.

Pole 28

Dotyczy tylko przedsiębiorców mających siedzibę poza Polską.

Pole 29

Zakreślić to pole powinien ten podatnik, który rozpoczyna swoją działalność i nie ma wówczas prawa ani do zwolnienia podmiotowego, ani przedmiotowego – wymienionych w artykule 113 ust. 13.

Pole 30

W tej rubryce krzyżyk powinien postawić podatnik, który jest podmiotowo zwolniony z podatku od towarów i usług, ale zdecydował się na złożenie deklaracji, choć nie miał takiego obowiązku. Urząd skarbowy zarejestruje go wówczas jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Pole 31

Dotyczy takiej sytuacji jak w polu 30, ale jeśli chodzi o podatników zwolnionych przedmiotowo (ze względu na rodzaj działalności).

Pole 32

Zaznacza je rolnik ryczałtowy dostarczający produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej oraz świadczący usługi rolnicze.

Pole 33

Gdy przedsiębiorca na przykład planuje działać na większą skalę i wie, że w przyszłości przekroczy limit obrotu 150 tysięcy złotych, może zaznaczyć to pole, aby uniknąć później formalności. Jeśli natomiast zwolnienie traci on niedobrowolnie, to zaznacza pole 35.

Pole 34

Zaznacza rolnik ryczałtowy, który chce zrezygnować ze zwolnienia

Pole 35

Należy zaznaczyć, gdy podatnik „zbliża się” do kwoty 150 tysięcy złotych obrotu i traci prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT. Musi to jednak zaznaczyć zanim de facto ten limit przekroczy, ponieważ sprzedaż dokonana już powyżej progu będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Pole 36

Dotyczy tylko tych podatników VAT, którzy mając siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej i wysyłają opodatkowany towar do Polski.

Pole 37

Zaznacza podatnik, o którym mowa w polu 36, jeśli rezygnuje z tej działalności.

Pole 38

Podatnik musi wpisać datę, od której będzie opodatkowany podatkiem VAT, a więc datę wystąpienia zdarzeń wskazanych w polach 27-37.

Pole 39

Pole wypełnia podatnik, który ma prawo do stosowania metody kasowej (obowiązek zapłaty podatku powstaje nie w momencie wystawienia faktury, ale w chwili faktycznej zapłaty za towar), czyli tak zwany mały podatnik (jego roczne obroty nie przekraczają 1,2 miliona euro). Jeśli wybiera, rezygnuje lub traci prawo do skorzystania z metody kasowej – zaznacza odpowiednią opcję.

Pola 40, 41, 42, 43

Należy wpisać datę, od której podatnik będzie się rozliczał (lub przestanie się rozliczać – w zależności od tego, co zaznaczył w polu 39) z urzędem skarbowym metodą kasową.

Na kolejnej stronie o tym, jak dokonać wyboru deklaracji składanej do urzędu skarbowego

Pola 44, 45, 46

Analogicznie – podatnik wskazuje od kiedy zacznie (lub przestanie) rozliczać się z fiskusem kwartalnie. O tym, jakie plusy i minusy ma taka forma rozliczeń, przeczytasz w naszym poradniku.

Pole 47

Ta rubryka dotyczy tylko taksówkarzy (punkt 1 i 2) oraz przedsiębiorców dokonujących transakcji w złocie (punkt 3 i 4), umożliwiając im korzystanie ze zryczałtowanego podatku.

Część C.2.

Pola 50-58

Podatnik wybiera deklarację, którą będzie składał do urzędu skarbowego co miesiąc (lub co kwartał). Rozliczający się miesięcznie wybiorą deklarację VAT-7, kwartalnie – VAT-7K (mali podatnicy) lub VAT-7D (notujący roczne obroty ponad 1,2 miliona euro), natomiast taksówkarze, którzy w polu 47 wybrali ryczałt, powinni zaznaczyć opcję VAT-12. Deklaracja VAT-8 przeznaczone jest dla podatników, którzy nie składają żadnej z pozostałych, na przykład importerzy towarów z Unii Europejskiej.

Część C.3.

Pola 59-64 przeznaczone są dla podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Pole 59

Zaznaczają przedsiębiorcy, którzy planują importować lub eksportować usługi tudzież dokonywać wewnątrzwspólnotowego kupna lub dostawy towarów.

Pole 60

Należy zaznaczyć, jeśli podatnik nie jest VAT-owcem, ale kupuje towary w innych krajach Unii Europejskiej.

Pole 61

Również dotyczy przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT, chcących importować lub eksportować usługi opodatkowane podatkiem od wartości dodanej.

Pole 62

Podatnik musi wskazać datę, w której rozpocznie prowadzenie jednej z działalności spośród wymienionych w polach 59-61.

Pola 63-64

Pozycja przeznaczona jest dla aktualizujących dane, którzy rezygnują z działalności wskazanej w polu 59. W polu 64 muszą wskazać datę jej zaprzestania.

Część D

Podatnik wpisuje swoje dane osobowe oraz kontaktowe oraz podaje datę wypełnienia wniosku oraz składa własnoręczny podpis (i pieczątkę). W przypadku osób prawnych powinien to zrobić przedstawiciel jednostki.

Czytaj więcej w Money.pl
Kupujesz kasę fiskalną? Państwo dołoży Na zakupie kasy fiskalnej możesz zaoszczędzić nawet 700 złotych. Sprawdź, jak to zrobić.
Długi firmy? Ucierpi twoja rodzina Kiedy za biznesowe niepowodzenia odpowiesz prywatnym majątkiem? Sprawdź, jak wybrać taką formę prawną firmy, żeby później nie żałować.
W kilka dni ujawniono oszustwa na kwotę 160 milionów złotych Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, kontrole wszczęto w tym tygodniu.
vat
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)