Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Karolina Wysota
Karolina Wysota
|
aktualizacja

Jak wypełnić druk ZUS Z-15? Dokument niezbędny przy wypłacie zasiłku opiekuńczego

2
Podziel się:

Na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego pracownik ma pół roku. Jeżeli tego nie zrobi wynagrodzenie przepadnie

Jak wypełnić druk ZUS Z-15? Dokument niezbędny przy wypłacie zasiłku opiekuńczego
(olesiabilkei - Fotolia.com)

Dziecko lub inny domownik choruje i potrzebuje opieki. Masz prawo do zwolnienie lekarskiego i 80 procentowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie w pełni finansowane jest z środków pieniężnych ZUS. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za czas opieki jest zwolnienie lekarskie oraz oświadczenie składane na druku Z-15.

Zwolnienie lekarskie i wypłata zasiłku przysługuje w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, z którym mieszka się pod jednym dachem. Warunkiem do zwolnienia chorobowego jest brak innej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę choremu. Wyjątkowo są traktowane dzieci do lat 2, kiedy to bez względu na fakt czy w domu jest inny opiekun czy też nie, rodzic ma prawo do zwolnienia chorobowego i płatnego zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy to 80 procent podstawy wymiaru zasiłku (czyli średnie wynagrodzenie za pracę z ostatnich 12 miesięcy). Łącznie opieka nad dziećmi i innymi członkami rodziny może trwać nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym. W tym należy jednak wyróżnić:

  • 60 dni nad zdrowym dzieckiem do lat 8,
  • 60 dni nad chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni nad innym członkiem rodziny.

Opieka nad zdrowym dzieckiem może być sprawowana z powodu:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
  • decyzji właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
  • porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Nie ma ustawowo określonego terminu, w jakim należy złożyć dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że prawo do zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia chorobowego z tytułu sprawowania opieki.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego są dokumenty: zwolnienie lekarskie - ZUS ZLA oraz oświadczenie - druk ZUS Z-15, które pracownik musi dostarczyć do pracodawcy. Świadczenie finansowane jest z środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek opiekuńczy może wypłacić zakład pracy, jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia lub bezpośrednio ZUS.

Jak wypełnić druk Z-15?

Wypełniając oświadczenie pracownik podaje wszystkie niezbędne dane, na podstawie których można stwierdzić czy wypłata zasiłku jest w ogóle zasadna.

Na początku należy uzupełnić dane personalne imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail. W formularzu mogą pojawić się błędy lub brakujące informacje, dlatego podanie numeru telefonu ma na celu przyśpieszenie kontaktu.

Następnie należy uzupełnić dane identyfikacyjne: numer pesel oraz serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Unikalny numer identyfikacyjny w ZUS to właśnie numer pesel.

Z kolei w następnej części trzeba podać dane osoby, nad którą sprawowana była opieka - dziecka lub innego członka rodziny.

W miejscu: imię i nazwisko oraz PESEL należy skreślić niepotrzebne - _ dziecko _ lub _ członek rodziny _ i uzupełnić wymagane informacje. Następnie trzeba wpisać stopień pokrewieństwa.

Pkt. 1

O wypłatę zasiłku można wnioskować, gdy nie ma domownika, który mógłby zapewnić opiekę nad chorym. Wówczas w punkcie pierwszym należy skreślić jest oraz podać termin zwolnienia lekarskiego (od kiedy do kiedy). Za domowników (członków rodziny) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym można uznać: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat.

Pkt. 2

Punkt drugi wypełniają osoby, którym zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie zakład pracy. Wówczas należy skreślić odpowiednio jestem zatrudniony/nie jestem zatrudniony w systemie pracy zmianowej i uzupełnić dokładne godziny pracy.

Pkt. 3

W punkcie 3 należy podać informację czy drugi rodzic dziecka pracuje lub nie pracuje. Jeżeli tak to trzeba podać dokładne godziny, w jakich pracował w trakcie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. W przypadku dziecka do lat 8, rodzice niebędący w formalnym związku, ale mieszkający razem są traktowani jako małżonkowie.

Pkt. 4

W kolejnym punkcie należy podać informacje czy w danym roku kalendarzowym wypłacono już zasiłek opiekuńczy. W tym celu trzeba odpowiednio skreślić: tak lub nie. Ważne, aby również uzupełnić liczbę dni, nawet jeżeli wynosiła ona zero. W sytuacji, gdy jest to pierwszy wniosek o wypłatę zasiłku w danym roku kalendarzowym, wówczas trzeba również wpisać nazwę i adres poprzedniego pracodawcy.

Pkt. 5

Analogicznie do punktu 4 należy wypełnić punkt 5, tyle że trzeba podać informację dotyczące drugiego rodzica dziecka.

Pkt. 6

Z kolei punkt 6 należy wypełnić wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym inny domownik niż rodzice dziecka pobierał również zasiłek opiekuńczy. Podobnie jak w punkcie 4 i 5 trzeba wskazać liczbę dni oraz dane pracodawcy.

Pkt. 7

W punkcie 7 należy określić czy wnioskodawca mieszka w jednym domu z dzieckiem, nad którym sprawuje opiekę. W tym celu trzeba odpowiedni skreślić: pozostaję/nie pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym. Dodatkowo można wskazać rachunek bankowy, na który należy przekazać zasiłek. Jeżeli numer konta nie zostanie podany, wówczas pieniądze zostaną nadane przekazem pocztowym na adres wnioskodawcy.

Na końcu oświadczenia należy podać datę, miejscowość oraz co ważne wnioskodawca musi podpisać się. Bez tego dokument jest nieważny.

Czytaj więcej w Money.pl
Tato może korzystać z urlopu macierzyńskiego Pracodawca nie może odmówić ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie może go również zwolnić w trakcie trwania urlopu.
Nowe świadczenie dla opiekunów inwalidów Zasiłek dla opiekunów wyniesie 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Proponują zasiłek na dziecko. Co miesiąc Do tego bezpłatne żłobki i przedszkola, minimalne emerytury dla tych kobiet, które poświęciły się wychowaniu dwójki i więcej dzieci.
Kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Ojciec, który jest ubezpieczony chorobowo, ale nie jest pracownikiem, ma prawo jedynie do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego.
Zobacz także: Zobacz też: Piechociński: program 500+ jest finansowany kosztem naszej przedsiębiorczości
giełda
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(2)
Matka matki
4 miesiące temu
A co w sytuacji, kiedy mąż się wyprowadził i zostawił żonę z trójką dzieci? Nie ma go w domu. Nie figuruje jako osoba zatrudniona, pracuje dorywczo na czarno. U dzieci rzadko kiedy się pojawia. Kontakt z nim jest utrudniony. Nie ma mowy o tym, aby przejął opiekę nad chorym dzieckiem. W takiej sytuacji załamana córka zostaje w domu i nie dostaje żadnego zasiłku, bo niby jest ojciec, który może się dzieckiem zaopiekować. Wszystko pięknie zgadza się w urzędach na papierze.
Roziu
5 lata temu
"Zasiłek opiekuńczy to 80 procent podstawy wymiaru zasiłku (czyli średnie wynagrodzenie za pracę z ostatnich 12 miesięcy)" - bardzo mylące jest tutaj słowo "podstawy" - zdecydowana większość sądzi, że chodzi tu o podstawę wynagrodzenia, a tak nie jest. Chodzi o średnie wynagrodzenie za pracę z ostatnich 12 miesięcy (chyba, że absencja w jakimś miesiącu będzie większa niż 2 tygodnie), a do tego wynagrodzenia dolicza się premie (jeśli jest pomniejszana/zabierana za L4), nadgodziny i inne dodatki.