Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kiedy można poprosić ZUS o kontrolę często chorującego pracownika?

0
Podziel się:

Pracodawca może złożyć do ZUS wniosek o sprawdzenie, czy zwolnienie zostało wystawione prawidłowo. Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że nie, zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Kiedy można poprosić ZUS o kontrolę często chorującego pracownika?
(Redbaron/Dreamstime.com)

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Kontrolę tę wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Polega ona na zbadaniu ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu albo na skierowaniu go na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta.

ZUS wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie, w którym określony jest termin badania przez lekarza orzecznika lub lekarza konsultanta lub termin dostarczenia posiadanych wyników badań.

Lekarz orzecznik może także zażądać od lekarza leczącego udostępnienia dokumentacji medycznej ubezpieczonego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie. Może także zlecić wykonanie badań pomocniczych w określonym terminie. Ubezpieczony jest obowiązany stawić się na badanie lub udostępnić lekarzowi przeprowadzającemu badanie posiadaną dokumentację medyczną.

Na co ubezpieczony wezwany na badanie powinien zwrócić szczególną uwagę?

Jeżeli ubezpieczony uniemożliwi przeprowadzenie badania, nie stawiając się na badanie, lub nie dostarczy posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie, wydanemu zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po terminie wyznaczonym jako dzień badania lub dostarczenia wyników badań.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/252/t85244.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;liczyc;chorobowe;pracownicy;w;ciazy,113,0,554609.html) Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży
Jeżeli w wyniku analizy dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, zaświadczenie lekarskie traci ważność za okres od tej daty.

W takim przypadku lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA/K oraz informuje ubezpieczonego o konieczności doręczenia zaświadczenia pracodawcy i stawienia się w pracy. Traktowane jest ono na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy.

ZUS wydaje wówczas decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, przekazując kopię decyzji pracodawcy ubezpieczonego. Informuje ponadto o tym fakcie lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie.

Nie tylko pracodawca może wystąpić z inicjatywą

Kontrola prawidłowości orzekania oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich może być dokonana zarówno z inicjatywy ZUS, jak i na wniosek pracodawcy, zarówno do celów wypłaty przez niego zasiłku chorobowego, jak i wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

Uwaga!

Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania kontrolne Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.


Podstawa prawna:

  • art. 59 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512),
    • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2005 r. nr 6, poz. 47).
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/187/t22203.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kiedy;prowadzacemu;firme;przysluguje;chorobowe,41,0,524073.html) Kiedy prowadzącemu firmę przysługuje chorobowe? Prowadzący działalność gospodarczą tracą prawo do świadczeń z ZUS, jeśli nie opłacili na czas ubezpieczenia. Mogą jednak zwrócić się z prośbą o zgodę na zapłatę po terminie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/179/t15539.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/zwolnienie;lekarskie;po;kilku;godzinach;pracy,194,0,456898.html) Zwolnienie lekarskie po kilku godzinach pracy Problem z naliczaniem wynagrodzenia pojawia się, gdy pracownik przepracował kilka godzin, a otrzymał zwolnienie na cały dzień.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/77/t73805.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/choroba;w;czasie;urlopu;bezplatnego,174,0,526254.html) Choroba w czasie urlopu bezpłatnego Gdy choroba wystąpi w okresie urlopu bezpłatnego i trwa po jego zakończeniu, pracownikowi nalicza się część zasiłku chorobowego.

Autorka jest specjalistą w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)