Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kiedy nie trzeba płacić podatku od dywidendy?

0
Podziel się:

Jeżeli posiadaczem akcji jest spółka, będąca podatnikiem CIT, można uniknąć podatku od wypłaconych jej dywidend.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od dywidendy?
(Rodrigo Galindez/CC/Flickr)

*W odniesieniu do opodatkowania dywidend wypłacanych osobom prawnym, istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. *

Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 4), zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dochody pochodzące z dywidend, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:

    1. wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
      1. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka, będąca rezydentem podatkowym w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działająca w jednej z form wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podmiot ten lub jego zagraniczny zakład jest zarazem ostatecznym odbiorcą przychodów z tytułu dywidend,
      1. podmiot otrzymujący dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziału w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, przy czym równocześnie wymagane jest, aby wspomniany wyżej udział w kapitale był utrzymywany nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, o którym mowa powyżej w pkt. 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.

Gdyby jednak spółka nie dochowała warunku utrzymywania wymaganego udziału przez okres dwóch lat, zobowiązana jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, licząc od dnia zastosowania zwolnienia.

Zwolnienie może mieć zastosowanie również do dywidend wypłacanych przez polską spółkę spółdzielniom europejskim oraz podmiotom będącym rezydentami Konfederacji Szwajcarskiej.

Aby jednak zastosować zwolnienie w tym przypadku, otrzymujący dywidendę musi posiadać co najmniej 25 proc. udziałów spółki wypłacającej dywidendę. Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku pobieranego u źródła w kraju wypłaty możliwe jest wyłącznie, pod warunkiem posiadania przez płatnika ważnego certyfikatu rezydencji beneficjenta dywidendy.

Autor jest konsultantem ds. podatkowych Blue Tax Group S.A.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)