Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Kiedy premię wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

0
Podziel się:

Pracownikowi na urlopie przysługuje premia w pełnej wysokości.

Kiedy premię wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

Pracownikowi na urlopie przysługuje premia w pełnej wysokości. Pod warunkiem, że otrzymuje on premię regulaminową, a nie uznaniową.

Pytanie:

_ Akwizytorzy otrzymują premie miesięczne i kwartalne - określony procent z zapłaconych faktur. Pracownik może być cały miesiąc na urlopie lub na chorobowym, a i tak otrzyma premię w pełnej wysokości. Którą premię - miesięczną czy kwartalną - powinnam wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego? Zastanawiam się czy w ogóle w takiej sytuacji mam wliczać premię miesięczną do podstawy, przecież pracownicy i tak otrzymają ją w pełnej wysokości pomimo tego, że są na urlopie. _

Odpowiedź:

Pracownikowi, za czas urlopu, przysługuje takie wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zaś zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub z okresu 12 miesięcy, jeśli wysokość wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom.

Aby prawidłowo wyliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, w skład której ma wchodzić premia, musicie ustalić, czy premia ta jest premią regulaminową, czy też ma ona charakter uznaniowy.

Premia regulaminowa

Premia regulaminowa przysługuje pracownikowi, który spełni określone warunki zawarte, np. w regulaminie premiowania. Tak, więc wysokość tej premii nie może być uzależniona od swobodnego uznania pracodawcy. Będzie miała ona zatem charakter roszczeniowy i może być dochodzona na drodze sądowej, o ile pracownik spełnił warunki przyznania mu tej premii. Jeśli premia regulaminowa będzie stanowiła zmienny składnik wynagrodzenia, to może wejść do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Natomiast, gdy ta premia jest stałym składnikiem wynagrodzenia, liczonym, np. procentowo od wynagrodzenia zasadniczego, to nie ma konieczności przeliczania wynagrodzenia urlopowego.

Inaczej będzie z premią uznaniową, która jest wypłacana przez pracodawcę wtedy, gdy on uzna to za zasadne. Nie ma ona charakteru roszczeniowego, co wiąże się z tym, iż nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego (wyrok SN z 20 lipca 2000 r. - sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77).

Wynagrodzenie za czas urlopu oblicza się:

1) dzieląc podstawę wynagrodzenia urlopowego przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,

2) mnożąc tak ustalone wynagrodzenie (wynagrodzenie za godzinę pracy) przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu

Premia kwartalna jest składnikiem przysługującym za okres dłuższy niż miesiąc, dlatego też nie powinna być wliczana do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Do podstawy wynagrodzenia urlopowego wchodzą składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc z wyjątkiem składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości.

Premia miesięczna, o której mowa w pytaniu, nie należy do stałych składników wynagrodzenia, takich jak np. dodatek stażowy, premia procentowa od wynagrodzenia zasadniczego. Jak wynika z opisu, jest ona zmiennym składnikiem, uzależnionym nie od wynagrodzenia zasadniczego, ale od liczby zapłaconych faktur. Tak, więc, jeśli ma ona charakter roszczeniowy, powinna być wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 2.000,00 zł brutto. Dodatkowo pracownik otrzymuje, co miesiąc premię, w różnej wysokości, zgodnie z regulaminem wynagradzania (zmienny składnik wynagrodzenia).

Pracownik złożył w czerwcu 2007r. wniosek o urlop wypoczynkowy - 4 dni robocze.

1. Ustalacie składniki wchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego

Składniki wynagrodzenia urlopowego:

2. Ustalacie liczbę godzin, które pracownik przepracował w tych 3 miesiącach

Liczba godzin:

3. Ustalacie podstawę wynagrodzenia urlopowego

Podstawa wynagrodzenia:

Łącznie w czerwcu 2007 r. pracownik otrzyma:

2.000,00 zł wynagrodzenie zasadnicze + 57,28 zł wynagrodzenie za urlop + 350,00 zł premia regulaminowa = 2.407,28 zł brutto.

Podstawa prawna

§ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

§ Art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)