Na skróty
Money.plGospodarkaInflacja i bezrobocie
Inflacja Archiwum
Wzkaźnik Data Wartość [%] Zmiana roczna [%]
inflacja 2014-08-01 -0,30 -130,00%
inflacja II 2014-08-01 -0,40 -500,00%
inflacja III 2014-08-01 0,00 0,00%
inflacja IV 2014-08-01 0,00 0,00%
Inflacja - 3 lata
wykres
Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego
Inflacja II - względem poprzedniego miesiąca
Inflacja III - względem grudnia roku poprzedniego
Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)
Bezrobocie Archiwum
Wzkaźnik Data Wartość Zmiana roczna [%]
bezrobocie 2014-07-01 11,90 -8,46%
liczba bezrobotnych 2014-07-01 1878500,00 -9,82%
nowi bezrobotni 2014-07-01 200200,00 -20,71%
Bezrobocie - 3 lata
wykres
Stopa bezrobocia - udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo
Liczba bezrobotnych - liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca
Nowo zarejestowani - liczba nowych bezrobotnych zarejestrowanych w ciągu miesiąca
Inflacja i Bezrobocie - Wiadomości
Wszystko o....

Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza.

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.

Najpopularniejsze