Na skróty
  • Tylko w Money.pl
Money.plGospodarkaInflacja i bezrobocie
Inflacja Archiwum
Wzkaźnik Data Wartość [%] Zmiana roczna [%]
inflacja 2014-12-01 -1,00 -242,86%
inflacja II 2014-12-01 -0,30 -400,00%
inflacja III 2014-12-01 -1,00 -600,00%
inflacja IV 2014-12-01 0,00 0,00%
Inflacja - 3 lata
wykres
Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego
Inflacja II - względem poprzedniego miesiąca
Inflacja III - względem grudnia roku poprzedniego
Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)
Bezrobocie Archiwum
Wzkaźnik Data Wartość Zmiana roczna [%]
bezrobocie 2015-01-01 12,00 -13,67%
liczba bezrobotnych 2015-01-01 0,00 0,00%
nowi bezrobotni 2015-01-01 0,00 0,00%
Bezrobocie - 3 lata
wykres
Stopa bezrobocia - udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo
Liczba bezrobotnych - liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca
Nowo zarejestowani - liczba nowych bezrobotnych zarejestrowanych w ciągu miesiąca
Inflacja i Bezrobocie - Wiadomości
Wszystko o....

Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza.

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.

Najpopularniejsze