Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Koniunktura - poprawa w przemyśle i budownictwie, bez zmian w handlu

0
Podziel się:

Wskaźnik klimatu koniunktury w przemyśle w styczniu wyniósł plus 14, wobec plus 8 w grudniu. Nieznacznie wzrósł również wskaźnik koniunktury w budownictwie. Natomiast nie zanotowano w grudniu zmiany koniunktury w handlu detalicznym

Wskaźnik koniunktury przemysłu w I wzrósł do plus 14

Wskaźnik klimatu koniunktury w przemyśle w styczniu wyniósł plus 14, wobec plus 8 w grudniu - podał Główny Urząd Statystyczny w czwartkowym komunikacie.

Z badań wynika, że poprawę koniunktury sygnalizuje 28 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 14 proc., podczas gdy w grudniu odpowiednio: 24 proc. i 16 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS pisze, że przedsiębiorstwa zgłaszają w styczniu nieco mniejsze ograniczenia portfela zamówień w porównaniu z grudniem.

"Poprawa ta jest wynikiem zwiększającego się portfela zagranicznego, przy pogarszaniu się portfela krajowego" - napisał GUS.

Wg badań GUS wynika, że producenci decydują się na zmniejszenie bieżącej produkcji.

GUS ocenia, że prognozy portfela zamówień i produkcji na najbliższe miesiące są bardzo korzystne, znacznie lepsze niż w poprzednim miesiącu.

Zapasy wyrobów gotowych nieznacznie przekraczają poziom określany przez producentów za wystarczający.

GUS pisze, że wraz ze zmniejszaniem się w styczniu opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorstwa odczuwają również mniejsze trudności w bieżącym regulowaniu swych zobowiązań finansowych.

"Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się poprawić tylko w niewielkim stopniu. Nadal należy spodziewać się redukcji zatrudnienia, jednak na skalę dużo mniejszą od prognozowanej w grudniu"- napisał GUS.

Z badań wynika, że ceny produkowanych wyrobów w najbliższych trzech miesiącach mogą natomiast wzrosnąć, w stopniu zbliżonym do przewidywań sprzed miesiąca.

Wskaźnik koniunktury w handlu na poziomie z grudnia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w styczniu na poziomie minus 23, czyli na poziomie zbliżonym do odnotowanego w ubiegłym miesiącu - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Wśród badanych przedsiębiorstw 10 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 33 proc. pogorszenie, podczas gdy w grudniu było to odpowiednio 14 proc. i 37 proc.. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Z badań wynika, że przedsiębiorstwa handlowe sygnalizują większe niż miesiąc wcześniej ograniczenia bieżącej sprzedaży.

"W najbliższych miesiącach sprzedaż może być ograniczana w znacznie większym stopniu niż przewidywano w grudniu"- napisał GUS.

Z badań wynika, że oceny sytuacji finansowej na najbliższe miesiące są bardziej pesymistyczne niż prognozowano w grudniu.

Według GUS w styczniu utrzymuje się niedobór bieżących zapasów.

"Mimo to przyszłe zamówienia na towary będą ograniczane w stopniu większym niż prognozowano w grudniu" - napisał GUS.

GUS sygnalizuje nieznaczny wzrost bieżących cen towarów. W najbliższych miesiącach ceny mogą nadal rosnąć, szybciej niż prognozowano przed miesiącem.

Skala zwolnień pracowników może być nieco mniejsza niż przewidywano w ubiegłym miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie na poziomie minus 22

Wskaźnik klimatu koniunktury w budownictwie w styczniu ukształtował się na poziomie minus 22, nieco wyższym niż w grudniu - podał w czwartek GUS.

Wśród badanych przedsiębiorstw 12 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 34 proc. jej pogorszenie, podczas gdy w grudniu odpowiednio 14 proc. i 38 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Z badań wynika, że portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany negatywnie.

GUS podaje, że w konsekwencji zmniejszającego się bieżącego portfela zamówień, negatywne są też i gorsze niż przed miesiącem oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej.

Według GUS prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są również negatywne, choć lepsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zarówno dla firm publicznych jak i prywatnych.

GUS pisze, że utrzymuje się trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

"Jedynie w przedsiębiorstwach publicznych jej oceny są mniej pesymistyczne niż w grudniu. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej jednostek budowlanych, choć w stopniu nieznacznie mniejszym niż prognozowano w ubiegłym miesiącu" - napisał GUS.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują spowolnienie tempa spadku cen realizacji robót budowlano -montażowych w porównaniu z prognozami sprzed miesiąca.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)