Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kontrola Inspekcji Pracy: Co powinien zrobić pracodawca

0
Podziel się:

Kontroli PIP spodziewać może się każdy pracodawca. Sprawdź jakie prawa ma Inspekcja i co może kontrolować.

Kontrola Inspekcji Pracy: Co powinien zrobić pracodawca
(David Boyle in DC/CC/Flickr)

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem kontroli, którego w swoim zakładzie pracy może spodziewać się w zasadzie każdy pracodawca. Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy mogą być np. skutkiem skarg byłych pracowników niezadowolonych z _ rozstania _ z pracodawcą.

Szczegółowy zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy przedstawia art.10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy , który jest jednocześnie podpowiedzią dla pracodawców, który obszar ich działalności może zostać poddany szczegółowej analizie w przypadku kontroli.

Inspektor pracy może pojawić się w firmie bez konieczności uprzedzania o tym - o każdej porze dnia i nocy.PIP powołany został do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Pracodawca powinien przygotować się, że w razie kontroli PIP zostaną zweryfikowane zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych. Poddane analizie mogą być również wypłaty innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy takich jak: ekwiwalent za pranie odzieży czy świadczeń urlopowych.

Kolejnym zakresem, który może zostać poddany kontroli będzie sposób prowadzenia akt osobowych pracowników. Dzięki temu inspektor pracy będzie wiedział, czy pracodawca wypełnia ciążące na nim obowiązki, czyli czy pracownicy posiadają badania lekarskie, zostali przeszkoleni z zakresu BHP oraz czy zostali poinformowani o ocenie ryzyka zawodowego na zajmowanych stanowiskach.

Inspektorzy mogą również doszukiwać się nierzetelności w prowadzeniu ewidencji czasu pracy tj.: nieudzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabywają do nich prawo, dzielenie urlopów na części bez zapewnienia co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od pracy czy też niezapewnienie pracownikom w każdej dobie 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 K.p.).

Badając przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy mogą dokonać oględzin:

 • obiektów,
  • stanowisk pracy,
  • maszyn i urządzeń,
  • przebiegu procesów technologicznych i pracy.

Poddana kontroli zostać może legalność zatrudnienia pracowników z szczególnym uwzględnieniem zatrudniania cudzoziemców (np. obywateli Ukrainy, Białorusi czy Rosji) oraz występowanie procederu zastępowania umów o pracę _ tańszymi _ umowami cywilnoprawnymi.

W zakresie legalności zatrudnienia inspektorzy pracy sprawdzą realizację obowiązków:

 • informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej,
  • opłacania składek na Fundusz Pracy,
  • dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,
  • prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przeprowadzone czynności kontrolne kończą się zawsze sporządzeniem raportu z kontroli lub notatki urzędowej.

Autorka jest księgową w BSO Outsourcing sp. z o.o.

praca
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)