Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kontrole fiskusa od stycznia mniej groźne

0
Podziel się:

O kontroli trzeba będzie zawiadamiać na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Kontrole fiskusa od stycznia mniej groźne
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

O kontroli przedsiębiorcę będzie trzeba zawiadomić na siedem dni przed jej rozpoczęciem. Jeśli natomiast organ kontrolujący wyda decyzję nakazującą zapłatę dodatkowego podatku, do czasu rozpatrzenia odwołania można będzie ją wstrzymać.

Wchodzące w życie od nowego roku zmiany w Ordynacji Podatkowej zakładają między innymi większą ochronę dla firm kontrolowanych przez służby skarbowe. Podstawową zmianą ma być zasada powiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli na siedem dni przed jej rozpoczęciem. Co więcej, o ile w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia kontrola się nie rozpocznie, organ kontrolny będzie musiał wydać kolejne zawiadomienie, żeby zyskać prawo do jej przeprowadzenia.

Od tej ogólnej zasady przewidzianych jest kilka wyjątków. Dotyczą przede wszystkim sprzedawców detalicznych, zobowiązanych do stosowania kas rejestrujących. Postępowania doraźne, które maja wykazać, czy obrót jest właściwie ewidencjonowany przy pomocy kasy nie podlegają ograniczeniu obligatoryjnego powiadamiania z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Innymi wyjątkami są postępowania doraźne, kontrolujące prawidłowość wykonania spisu z natury.

| NIE TRZEBA INFORMOWAĆ Z 7-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM: |
| --- |
| Organ kontrolny nie będzie miał też obowiązku informowania o zamiarze dokonania kontroli w przypadku, gdy kontrolowany: o został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, o jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy okaże się bezskuteczne lub utrudnione. Organ kontrolny nie będzie miał też obowiązku informowania o zamiarze dokonania kontroli w przypadku, gdy kontrolowany: o został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, o jest zobowiązanym w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy okaże się bezskuteczne lub utrudnione. |

Kolejnym ważnym ułatwieniem jest możliwość przeprowadzania kontroli w siedzibie urzędu. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości udostępnienia kontrolerom odpowiednich pomieszczeń, za jego zgodą czynności można przeprowadzić w siedzibie urzędu.

Sytuacja taaka jest dla podatników korzystna, nie maa bowiem możliwości przeniesienia kontroli do siedziby urzędu bez ich zgody, a jeśli taką wyrażą, nie będą zmuszeni zapewniać kontrolującym odpowiednich pomieszczeń do praacy.

Kolejnym korzystnym dla firm rozwiązaniem jest rozszerzenie liczby osób, które podczas kontroli będą mogły reprezentować podatnika wobec kontrolującego organu.

Zmiany pojawią się także po zakończeniu czynności kontrolnych. Po wydaniu decyzji - na przykład określającej konieczność zapłacenia dodatkowego podatku - do tej pory bez względu na to, czy podatnik uznał decyzję za słuszną, czy też postanowił się od niej odwoływać - przedsiębiorca musiał zapłacić dodatkowy podatek. Jeśli podczas postępowania odwoławczego uznano, że decyzja organu kontrolującego była błędna, podatek ten był, rzecz jasna, zwracany. Jednak konieczność niespodziewanego wyłożenia znacznych niekiedy kwot sprawiała, że mimo otrzymania zwrotu po zakończeniu trwającej zazwyczaj długo procedury odwoławczej w Sądzie administracyjnym, firmy traciły płynność finansową, co niekiedy doprowadzało nawet do ich bankructwa.

Wchodzące w życie zmiany pozwalają na wstrzymanie wykonania decyzji, po złożeniu odpowiedniego wniosku i przedłożeniu przez firmę dobrowolnego zabezpieczenia.

Niektóre jednak decyzje będą miały rygor natychmiastowej wykonalności. Dotyczy to przypadków, gdy kontrolowany przedsiębiorca jest mało wiarygodny: nie posiada odpowiedniego majątku, na którym można ustanowić hipotekę przymusową, zacznie nagle wyzbywać się posiadanego majątku, oraz gdy toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne. Możliwość nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności powstanie też, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że zanim odwołanie zostanie rozpatrzone, zobowiązanie podatkowe się przedawni. Ustawodawca określił ten termin na trzy miesiące.

| NATYCHMIASTOWA WYKONALNOŚĆ: |
| --- |
| Przepisy będą uprawniać organ podatkowy do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadkach określonych w art. 239b § 1 pkt 1-4 Ordynacji podatkowej. Będzie to możliwe, gdy: o organ podatkowy będzie posiadał informacje, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych, lub o strona nie będzie posiadać majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej, na którym można by ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, lub o strona będzie dokonywać czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub o okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie krótszy niż 3 miesiące. |

wiadomości
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)