Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kredyt Technologiczny po zmianach. Są ułatwienia

0
Podziel się:

Inwestycję można już rozpocząć po przekazaniu dokumentacji do BGK, a nie dopiero po uzyskaniu promesy premii technologicznej.

Kredyt Technologiczny po zmianach. Są ułatwienia
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Inwestycję rozpocząć można teraz po przekazaniu dokumentacji do BGK, a nie po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Ponadto premia technologiczna obliczana jest w oparciu o koszty kwalifikowane, a nie o kwotę kredytu technologicznego.

Kredyt technologiczny to finansowe wsparcie na realizację inwestycji technologicznych. Przybiera ono formę premii technologicznej, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego, udzielanego przez bank komercyjny. Od 2009 roku rolę Instytucji Wdrażającej Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiotem inwestycji musi być zakup i wdrożenie nowej technologii bądź wdrożenie własnej nowej technologii, a następnie uruchomienie wytwarzania nowych lub ulepszonych towarów, procesów i usług. Technologia, o której mowa, nie może być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat i musi mieć postać prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej, albo nieopatentowanej wiedzy technicznej.


Kto może starać się o Kredyt Technologiczny

O kredyt technologiczny ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których siedziba mieści się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i które posiadają zdolność kredytową (zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008).

O kredyt technologiczny przedsiębiorca może ubiegać się tak, jak o inny kredyt w bankach komercyjnych, współpracujących z BGK. Obecnie na liście banków współpracujących znajduje się 15 podmiotów.

Jakie wydatki w ramach Kredytu Technologicznego

Wydatki kwalifikowane można podzielić na sześć kategorii. Pierwszą stanowi zakup nowych lub używanych środków trwałych (w tym budynków i budowli bądź ich części). Kategoria ta nie dotyczy jednak środków transportu, które nabywane są przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

Kolejna grupa wydatków to najem, dzierżawa lub leasing zarówno środków trwałych (jeżeli w umowie zawarty został zapis o obowiązku nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu), jak i gruntów, budynków lub budowli (jeśli będzie trwać przynajmniej przez 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej).

[ ( http://static1.money.pl/i/h/200/t85704.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;zaoszczedzic;na;firmowym;serwerze,160,0,801696.html) Jak zaoszczędzić na firmowym serwerze
Ponadto do finansowania kwalifikuje się budowa i rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn oraz urządzeń, które stanowią środki trwałe. Kolejną kategorią jest zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeśli w umowie leasingu znajduje się zapis o obowiązku nabycia ich z upływem okresu leasingu. Dwie ostatnie grupy, to zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu (do 10 proc. wydatków kwalifikowanych) oraz wydatki związane z wykonaniem przez doradców zewnętrznych dokumentów i analiz np. ekspertyzy, projekty techniczne.

Kredytu technologicznego nie można uzyskać na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym już została wdrożona nowa technologia, a której dotyczy inwestycja technologiczna.

Kwota kredytu

Kwota kredytu nie podlega ustawowym ograniczeniom. Wyznaczono natomiast maksymalną kwotę inwestycji – 50 mln euro (kwoty minimalnej nie określono) oraz kwotę premii technologicznej, która maksymalnie może wynieść 4 mln zł. Należy przy tym zaznaczyć, że wkład własny przedsiębiorcy musi wynosić minimum 25 proc. wydatków kwalifikowanych. **

Termin naboru

[ ( http://static1.money.pl/i/h/206/t6606.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/mobilne;technologie;w;biznesie,74,0,811594.html) Mobilne technologie w biznesie
Najbliższy nabór wniosków w ramach Działania 4.3 _ Kredyt Technologiczny _ rozpocznie się już 20. czerwca 2011 roku i prowadzony będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków przeznaczonych do wykorzystania w ramach Kredytu Technologicznego w 2011 roku (278,196 mln zł.) lub zamknięcia konkursu.

Należy zaznaczyć, że część środków z tej kwoty jest zarezerwowana na zwiększenie premii technologicznej wcześniejszych beneficjentów (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 85, poz.457). Wynika to ze zmian wprowadzonych w tym roku odnośnie zasad przyznawania premii technologicznej.

Co się zmieniło

Dla przedsiębiorców chcących ubiegać się o Kredyt Technologiczny ważna jest informacja, że od 25. maja 2011 roku obowiązuje nowa dokumentacja konkursowa, która uwzględnia zapisy wspomnianej powyżej ustawy z dnia 3. lutego 2011 roku o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.2011r., Nr 85, poz.457). Nowa dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W nowej dokumentacji koszty kwalifikowane traktowane są tak, jak w innych działaniach inwestycyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Inwestycję rozpocząć można teraz po przekazaniu dokumentacji do BGK, a nie po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Ponadto premia technologiczna obliczana jest w oparciu o koszty kwalifikowane, a nie o kwotę kredytu technologicznego.

Dodatkowo premia ta nie zależy już od wielkości osiągniętej sprzedaży towarów lub usług, czyli rezultatów inwestycji technologicznej i wypłacana jest w całości, jednorazowo. Ostatnia zmiana dotyczy postaci technologii. Przed zmianą ustawy mogła mieć ona postać tylko prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej. Obecnie katalog ten został poszerzony o nieopatentowaną wiedzę techniczną.

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca musi złożyć wniosek o udzielenie kredytu technologicznego i wniosek o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami w jednym z piętnastu banków współpracujących z BGK. Następnie złożona dokumentacja podlega ocenie i w pozytywnym wypadku po jej zakończeniu wystawiana jest promesa kredytu (bądź warunkowa umowa kredytowa) lub w przypadku negatywnej oceny wniosek przedsiębiorcy zostaje odrzucony.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/161/t111777.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jak;wybrac;skuteczny;hosting;dla;firmy,127,0,799615.html) Jak wybrać skuteczny hosting dla firmy
Z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dokumentacja przekazywana jest do Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie ponownie zostaje poddana ocenie formalnej i merytorycznej. W efekcie podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej. Jeżeli promesa zostanie przyznana, wówczas pomiędzy bankami podpisywana jest umowa o udzielenie kredytu technologicznego. Z chwilą dostarczenia przez BGK umowy kredytu technologicznego do banku współpracującego przedsiębiorca podpisuje umowę o dofinansowanie.

W trakcie realizacji inwestycji przedsiębiorca przedkłada wniosek
o płatność w banku komercyjnym, który przekazuje go do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostatnim etapem jest przekazanie przez BGK premii technologicznej do banku komercyjnego, gdzie zostaje ona przeznaczona na częściową spłatę kredytu.

Zbliżający się nabór jest szansą na rozwój i na poprawę konkurencyjności polskich MSP. Szansą, która zwiększy możliwości przedsiębiorstw. Szansą, którą należy wykorzystać. Warto podkreślić, że łączna pula środków do wykorzystania przez przedsiębiorców w ramach Kredytu Technologicznego w latach kolejnych (do 2013 roku włącznie) wynosi aż 336,15 mln EUR.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/70/t89926.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/latwiej;o;kredyt;dla;firmy;nowe;prawo,246,0,834294.html) Łatwiej o kredyt dla firmy. Nowe prawo Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu niektórych form działalności inwestycyjnej.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/49/t35121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/faktoring;w;firmie;co;powinien;wiedziec;ksiegowy,129,0,847233.html) Faktoring w firmie. Co powinien wiedzieć księgowy Z usług faktoringu korzysta coraz więcej firm, a łączna wartość takich transakcji stanowi już około 4 proc. PKB.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t81115.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/kierunki;rozwoju;aplikacji;internetowych;dla;firm,26,0,842010.html) Kierunki rozwoju aplikacji internetowych dla firm Rozwój internetu, związany z jego upowszechnieniem, spowodował, że coraz częściej strony internetowe traktowane są przez użytkowników już nie tylko jako źródło informacji i wymiany poglądów, ale także jako element rozszerzający funkcjonalności aplikacji komputerowych.
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)