Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

0
Podziel się:

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

aktualizacja 2011-07-01

Rejestr prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są następujące podmioty:

Dane teleadresowa Sądów Rejonowych znajdziesz tutaj.

Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu, właściwym dla danego rodzaju spółki. Złożenie wniosku o wpis do KRS wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do wniosku dołącza się szereg dodatkowych dokumentów. Np. podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

- umowę spółki

- listę wspólników, w której należy podać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru zgłoszono spółkę jednoosobową także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki

- oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione

- poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów)

- dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Termin

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Opłaty

Wniosek o zarejestrowanie firmy w KRS podlega opłacie w wysokości 500 zł, natomiast wniosek o dokonanie zmiany wpisu - 250 zł. Ponadto opłacić należy ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie wpisu podmiotu do KRS kosztuje 500 zł, natomiast zmiana danych - 250 zł.

zakładam firmę
porady
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)