Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kto może inwestować w specjalnej strefie ekonomicznej

0
Podziel się:

Nie istnieją szczególne ograniczenia prawne odnośnie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o zezwolenie.

Kto może inwestować w specjalnej strefie ekonomicznej
(Benis Arapovic/Dreamstime.com)

Nie istnieją szczególne ograniczenia prawne odnośnie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o zezwolenie. Ani przepisy ustawy o podatku dochodowym ani przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych nie wprowadzają szczególnych warunków w tym zakresie.

Określają je przesłanki przedmiotowe tj. obowiązek poniesienia kosztów na realizację nowej inwestycji w określonej kwocie oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Na etapie analizy możliwości skorzystania ze zwolnienia strefowego, każdy przedsiębiorca powinien zatem zbadać, w jakiej formie prawnej lub organizacyjnej, najkorzystniej jest rozpocząć działalność strefową.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia strefowego jest realizacja nowej inwestycji, pod pojęciem której rozumie się w szczególności inwestycję w nowe środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego już przedsiębiorstwa. Zwolnienie strefowe przysługuje zatem zarówno:

  • nowo tworzonym podmiotom na terenie strefy;
    • nowym oddziałom utworzonym na terenie strefy;
    • podmiotom działającym na terenie strefy które rozbudują prowadzoną działalność (np. rozbudowa parku maszynowego w związku z planowaną produkcją nowego wyrobu gotowego);
    • podmiotom działającym poza terenem strefy, które wystąpią uprzednio z wnioskiem o objęcie strefą.

Właściwie niemożliwa jest jednolita odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie. Każda z form posiada zalety ale również może nieść negatywne skutki. Ponadto skala oraz wielkość ryzyka uzależniona jest od branży, specyfiki prowadzonej działalności czy też formy organizacyjnej danego przedsiębiorcy.

Niemniej podstawowym czynnikiem na który należy zwrócić uwagę to warunek tworzenia nowych miejsc pracy i konieczność utrzymania zatrudnienia na określonym poziomie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia strefowego przedsiębiorca zobowiązany jest ustalić średni poziom zatrudnienia na dzień poprzedzający dzień uzyskania zatrudnienia. Nowe miejsca pracy, stanowią następnie przyrost miejsc pracy liczony od ustalonego uprzednio średniego poziomu zatrudnienia.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/kiedy;nie;trzeba;placic;podatku;vat,5,0,823045.html) Kiedy nie trzeba płacić podatku VAT?
Aby dopełnić warunkom zezwolenia, przedsiębiorca finalnie zobowiązany jest utrzymać ustalony przyrost zatrudnienia. Zatem przykładowo jeśli średnie zatrudnienie przed dniem uzyskania zezwolenia wyniosło 100 etatów, na podstawie zezwolenia przedsiębiorca zobowiązany był stworzyć 50 miejsc pracy to oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest osiągnąć oraz utrzymać poziom zatrudnienia w całej spółce na poziomie 150 etatów.

Opisana konstrukcja obliczania przyrostu zatrudniania jest niekorzystna dla podmiotów, które prowadzą już działalność i ubiegają się o zezwolenie na objęcie strefą albo na rozbudowę działalności. Przesłanka ta blokuje im możliwość redukcji poziomu zatrudnienia w oddziałach pozastrefowych lub innych zakładach, który uwzględniany jest w średnim poziomie zatrudnienia.

Kłopotu tego nie mają za to nowo utworzone podmioty. W ich przypadku średni poziom zatrudnienia na dzień poprzedzający dzień uzyskania zezwolenia wyniesie zero. Zatem każde nowe miejsce pracy będzie uwzględniane jako przyrost miejsc pracy, a w konsekwencji przedsiębiorca będzie zobowiązany utrzymać wyłącznie nowe utworzone miejsca pracy.

Kolejną zaletą utworzenia nowej spółki, jest możliwość skorzystania z wyższej kwoty pomocy publicznej. Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna to iloczyn wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz określonego w przepisach strefowych współczynnika określonego dla danych regionów. Niemniej współczynnik ten może być podniesiony dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 20 proc.). Aby skorzystać z tego przywileju konieczne jest aby, aby nowy podmiot spełniał przesłanki uznania go za małego lub średniego przedsiębiorcę (jeśli istniejący duży przedsiębiorca ubiega się o zezwolenie, winien się rozliczać jako duży i odpowiednio może skorzystać wyłącznie z podstawowego współczynnika procentowego).

Należy zaznaczyć, że w praktyce argument ten może okazać się pozorny, ponieważ wielkość przedsiębiorcy ustala się zasadniczo uwzględniając wielkości podmiotów powiązanych. Zatem jeśli nowa spółka zostanie utworzona jako spółka zależna od spółki matki (dużego przedsiębiorcy), również ona będzie dużym przedsiębiorcą.

Wybierając formę prowadzenia działalności na terenie strefy należy również pamiętać, że ustawodawca zastrzega, że niedopuszczalna jest pomoc publiczna na inwestycje odtworzeniowe tj. na zakup nowych maszyn, urządzeń w miejsce zużytych, zamortyzowanych. W przypadku nowo utworzonego podmiotu, który od podstaw buduje zaplecze produkcyjne, zasadniczo nie można mówić o ryzyku realizacji inwestycji odtworzeniowej. Wszystkie nabywane maszyny są dla przedsiębiorcy nowym środkiem trwałym.

Odmiennie przedstawia się sytuacja odnośnie pozostałych form działalności strefowej. Przedsiębiorcy którzy ubiegają się o zezwolenie na rozbudowę muszą zweryfikować, czy nabywane urządzenie, maszyna nie służy wyłącznie wymianie takiego samego, ale już zamortyzowanego. Wówczas niemożliwe jest uwzględnienie wydatku na zakup takiego środka trwałego jako wydatku kwalifikowanego.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/kiedy;przedsiebiorca;nie;musi;placic;skladek;zus,110,0,828014.html) Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS
Wybierając formę prowadzenia działalności, istotnym warunkiem są również koszty związane z podjęciem działalności strefowej. Koszty utworzenia nowego podmiotu, jak również koszty jego obsługi administracyjno-księgowej (w szczególności badanie sprawozdania finansowego, obowiązek odrębnych rozliczeń podatkowych, ponieważ przedsiębiorca jest odrębną jednostką) są znacznie wyższe, niż w przypadku przedsiębiorców którzy zdecydują się korzystać ze zwolnienia w ramach prowadzonej już działalności. W przypadku drugiej grupy podmiotów, rozliczenie działalności strefowej wiąże się wyłącznie z koniecznością wyodrębnienia w księgach rachunkowych przychodów oraz kosztów działalności strefowej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ryzyko związane z koniecznością szczególnego wyodrębnienia działalności strefowej w przypadku podmiotu, który zdecyduje się na budowę nowego oddziału na terenie strefy. W sytuacji gdy w nowym oddziale będzie realizowany wyłącznie pewien etap produkcji np. montaż elementów wytworzonych w oddziałach pozastrefowych, należy pamiętać o konieczności odpowiedniego zastosowania regulacji cen transferowych. Przedsiębiorca sprzedając wyrób finalny, zobowiązany jest ustalić, w jakiej części osiągnięty dochód dotyczy działalności strefowej, a w jakiej pozastrefowej. Rozliczenie to wymaga w szczególności zastosowania odpowiednich regulacji cen transferowych.

Podsumowując, decyzja o wyborze formy w ramach której przedsiębiorca będzie prowadzić działalność strefową wymaga dokładnej analizy. Determinuje ona z jednej strony prawo do korzystania ze zwolnienia strefowego, ale również opłacalność pomocy strefowej. Dlatego rozważając zwolnienia strefowego koniczne jest badanie branży, charakteru inwestycji, a także wskazane jest przygotowanie stosownych symulacji, w celu wyboru najlepszego i najkorzystniejszego dla danego przedsiębiorcy rozwiązania.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/32/t7712.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/garnituru;nie;zaliczysz;do;kosztow,99,0,816227.html) Garnituru nie zaliczysz do kosztów Strój firmowy stanowiący wydatek o charakterze reprezentacyjnym nie stanowi kosztu podatkowego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;zasady;odliczania;podatku;vat,43,0,813099.html) Jakie są zasady odliczania podatku VAT Nieprawidłowa interpretacja przepisów, może grozić odpowiedzialnością karną.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/42/t97578.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/100-letnia;amortyzacja;zmniejsza;podatek;o;35;procent,20,0,813076.html) 100-letnia amortyzacja zmniejsza podatek o 35 procent Istnieją sposoby na to, by luksusowe auto przynosiło firmie wymierne korzyści w rozliczeniach z fiskusem.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)