Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Łatwiej o dotację "Paszport do eksportu"

0
Podziel się:

Nie będzie dwóch odrębnych wniosków - na stworzenie planu i jego wdrożenie. Pierwszy nabór wniosków już od 21. lutego.

Łatwiej o dotację "Paszport do eksportu"
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

W 2011 roku polscy przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na nowe rynki zagraniczne nadal będą mogli skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych. Procedura ubiegania się o dofinansowanie z Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka _ Paszport do eksportu _ ma zostać uproszczona. Pierwszy nabór wniosków już w lutym 2011.

W tym roku planowane jest uproszczenie, a tym samym skrócenie procedury aplikowania o środki unijne firm, które chcą wejść na zagraniczne rynki. Dotychczas firma starająca się o dotację z Działania 6.1 musiała złożyć dwa oddzielne wnioski dotyczące dwóch etapów wchodzenia na rynki zagraniczne.

Pierwszy etap obejmował zakupienie usług doradczych dotyczących zbadania perspektyw wprowadzenia firmy na rynki zagraniczne i zidentyfikowania najlepszych rozwiązań i celów eksportowych, a zatem wiązał się ze stworzeniem całego Planu rozwoju eksportu.

Dopiero po pozytywnym zakończeniu tego etapu przedsiębiorstwo mogło złożyć drugi wniosek o dofinansowanie, który dotyczył już zrealizowania zaleceń wynikających z posiadanego Planu rozwoju eksportu.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/197/t21701.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/korzystne;zmiany;w;kredycie;technologicznym,206,0,764622.html) Korzystne zmiany w Kredycie Technologicznym
Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pracują nad zmianą w przepisach dotyczących organizacji procesu aplikacji o środki z Działania 6.1 PO IG. Jak poinformował wiceminister rozwoju regionalnego – Waldemar Sługocki procedura aplikowania miałaby ulec skróceniu.

Składany byłby tylko jeden wniosek, który obejmowałby oba etapy. Po zrealizowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu kosztów występujących w ramach niego, beneficjent mógłby automatycznie przejść do wdrażania drugiej części przedsięwzięcia bez potrzeby sporządzania i składania kolejnego wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawcy aplikujący o pomoc w ramach 1. etapu mogą się starać o refundację nawet 80 procent kwoty poniesionych w ramach projektu wydatków kwalifikowalnych – przy czym kwota pomocy może na tym etapie wynieść maksymalnie 10 tys. zł.

Plan Rozwoju Eksportu powinien być przygotowany w okresie do 6 miesięcy i musi zawierać informacje o działaniach rekomendowanych dla danego Wnioskodawcy – wskazane muszą zostać przynajmniej dwa z poniższych działań, przy czym co najmniej jedno z nich musi być działaniem wskazanym w pkt. 3 – 6:

 • 1) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
  • 2) udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą;
  • 3) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym;
  • 4) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów / usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny;
  • 5) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
  • 6) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

Na przeprowadzenie drugiego etapu przedsięwzięcia, tj. wdrożenie działań określonych w Planie Rozwoju Eksportu, przedsiębiorca może otrzymać pomoc w wysokości do 200 tys. zł, przy czym kwota wsparcia może maksymalnie stanowić 50 procent całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W roku 2011 przewidziano trzy rundy aplikacyjne dla Działania 6.1 w terminach : 21.02.2011 – 11.03.2011, 20.06.2011 – 08.07.2011 oraz 17.10.2011 – 04.11.2011. W przypadku gdy nie zostanie wyczerpana alokacja na dany konkurs, może zostać ona dodatkowo przedłużona.

Jeśli próba zmian planowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości powiedzie się, już pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 będzie prowadzony na uproszczonych zasadach.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/27/t34843.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jak;wykorzystac;unijna;dotacje;na;promocje;firmy,117,0,760437.html) Jak wykorzystać unijną dotację na promocję firmy Marketing bezpośredni wykorzystujący wiadomości mailowe, sms-owe czy głosowe to jeden z najtańszych i zarazem najefektywniejszych sposobów promocji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/4/t46852.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/trudniej;o;dotacje;sprawdz;nowe;limity,47,0,755503.html) Trudniej o dotację. Sprawdź nowe limity Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe zasady rozliczania projektów w programie Kapitał Ludzki.

Autorka pracuje w dziale funduszy unijnych Blue Tax Group S.A.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)