Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Leasing z dotacjami UE

0
Podziel się:

Leasing z dotacjami UE

Myśląc o finansowaniu inwestycji z wykorzystaniem funduszy UE, warto rozważyć możliwość skorzystania z leasingu. Leasing jest kosztem kwalifikowanym w większości działań w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Dofinansowanie leasingu z funduszy europejskich może mieć charakter dotacji na ratach leasingowe lub dotacji jednorazowej – na wartość przedmiotu leasingu.

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące dotacji na leasing.

Warunki ogólne:

 • Dofinansowanie leasingu wyłącznie środków trwałych wymienionych w wytycznych.
 • Łączna kwota wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć ceny zakupu danego środka trwałego.
 • Przedmiot leasingu nie został wcześniej objęty dofinansowaniem.
 • W przypadku inwestycji finansowanych leasingiem nie jest dokonywana ocena finansowa przedsięwzięcia przez Instytucję wdrażającą dany Program Operacyjny.
 • Dofinansowaniem objęte są raty leasingowe lub wartość przedmiotu leasingu (w zależności od programu operacyjnego).
 • Korzystający jest odpowiedzialny za prawidłowość realizacji projektu i za zapewnienie trwałości projektu.
 • Korzystający jest jedynym podmiotem uprawnionym do składania wniosków o płatność oraz otrzymywania dotacji.

Rozliczenie dotacji na leasing:

 1. Dofinansowanie rat leasingowych – *dotacja w ratach *
 • Wydatek kwalifikowany – część kapitałowa raty leasingowej.
 • Rata leasingowa – zafakturowana i opłacona.
 • Dofinansowanie zarówno aktywów niezbędnych do realizacji projektu jak i wykorzystywanych tylko w okresie realizacji projektu.
 • Gdy okres umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowania wydatków – kwalifikowane są wyłącznie raty przypadające do zapłaty i rzeczywiście zapłacone w okresie kwalifikowania.
 • Częstotliwość wypłaty dotacji – dostosowana do płatności leasingowych w okresach ustalonych w umowie o dofinansowanie.
 • Konieczność dołączenia promesy leasingowej do wniosku o dofinansowanie.
 1. Dofinansowanie wartości przedmiotu leasingu – *dotacja jednorazowa *
 • Kwalifikowany wydatek – kwota poniesiona przez Finansującego na zakup środka trwałego.
 • Umowa leasingu musi prowadzić do przeniesienia własności na Korzystającego (po zakończeniu umowy).
 • Finansujący musi być podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w imieniu Beneficjenta dotacji.
 • Finansujący musi być wskazany w umowie o dofinansowanie.
 • Do wniosku konieczne dołączenie porozumienia/umowy pomiędzy Korzystającym a Finansującym określające wzajemne prawa i obowiązki stron gwarantujące wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w tym zwłaszcza zachowanie trwałości projektu.
 • Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zmiana Finansującego może być dokonana jedynie w formie aneksu do umowy (zgoda dwóch stron).

Koszty niekwalifikowane w przypadku leasingu:

 • Podatek VAT
 • Marża Finansującego (odsetki)
 • Koszty ogólne
 • Opłaty ubezpieczeniowe

Dostawcą treści jest ING Leasing

zakładam firmę
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)