Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Na czym polega karta podatkowa

0
Podziel się:

Rozliczanie na podstawie karty podatkowej zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań podatkowych.

Na czym polega karta podatkowa
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

Rozliczanie na podstawie _ karty podatkowej _ zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składania zeznań podatkowych.

Warunkiem objęcia podatnika opodatkowaniem w formie karty podatkowej jest przede wszystkim złożenie stosownego wniosku do właściwego urzędu skarbowego - nie później niż do dnia 20 stycznia roku bieżącego - i wskazanie w nim zamiaru prowadzenia rodzaju działalności gospodarczej ujętej w jednej z kategorii wskazanych w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego, stanowiącej _ Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne _.

Podatnicy mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego. W razie uwzględnienia wniosku o zastosowanie karty podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Jeśli natomiast naczelnik urzędu skarbowego nie stwierdzi podstaw do zastosowania karty podatkowej, wówczas podatnik jest obowiązany płacić bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia jego warunki, bądź podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. **

Wysokość odprowadzanego podatku

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawek miesięcznych, określonych w tabeli bądź też w granicach tych stawek, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, mające wpływ na rozmiary działalności. W razie zatrudnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność usługowo-wytwórczą wymienioną w karcie podatkowej, np. usług ślusarskich lub tapicerskich, stawka podatkowa ulega wobec niego podwyższeniu o współczynnik zmniejszający się wraz ze wzrostem liczby osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę.

Za miesiąc, w którym przedsiębiorca zatrudnił pierwszego pracownika podwyższa się stawkę karty podatkowej o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, a po zatrudnieniu kolejnych pracowników stawkę podwyższa się odpowiednio:

 • o 30 proc. stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,
  • o 20 proc. stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,
  • o 15 proc. stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników, oraz
  • o 10 proc. stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.

Kto może rozliczać się na podstawie _ karty podatkowej _?

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej opłacać mogą podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
  • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
  • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
  • gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
  • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
  • w zakresie usług rozrywkowych,
  • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
  • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
  • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych,
  • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorym,
  • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny .

Niemniej jednak, podatnicy, którzy chcieliby zostać objęci opodatkowaniem w formie karty podatkowej nie mogą korzystać z pracy osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Nie mogą również prowadzić innej, pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeciwwskazaniem jest także wytwórstwo wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym oraz prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami kraju. Ustawodawca wyklucza również możliwość prowadzenia przez małżonka podatnika działalności w tym samym zakresie.

Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej jest fakt, że w takiej sytuacji są oni zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Mimo to, na żądanie klienta, są oni zobowiązani do wystawiania rachunków oraz do przechowywania kopii tych rachunków przez okres 5 lat. Co więcej, wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcieliby zostać objęci opodatkowaniem w formie karty podatkowej, muszą spełniać równocześnie szereg dodatkowych warunków opisanych poszczególnymi załącznikami do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/chca;przyspieszyc;zwrot;nadplaconego;vat,102,0,788838.html) Chcą przyspieszyć zwrot nadpłaconego VAT To propozycja Ministerstwa Gospodarki, która ma pomóc rodzimym przedsiębiorstwom.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/225/t34785.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jak;rozliczac;firmowe;spotkania;i;prezenty,104,0,744296.html) Jak rozliczać firmowe spotkania i prezenty? Upominki można wliczyć w koszty, ale powinny być oznakowane logo firmy, znakami towarowymi itp.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/224/t34784.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wspolne;rozliczenie;tylko;przy;skali;podatkowej,64,0,799296.html) Wspólne rozliczenie tylko przy skali podatkowej Zastosowanie przepisów o podatku liniowym, ryczałcie, karcie podatkowej i podatku tonażowym wyklucza wspólne rozliczenie małżonków.
msp
księgowość internetowa
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)