Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Charakterystyka i sposób rozpatrywania

1
Podziel się:

Postępowanie upominawcze to specjalny rodzaj dochodzenia swoich roszczeń pieniężnych, wobec których ustawodawca przewidział tryb postępowania upominawczego. Co do zasady jest to działanie zdecydowanie szybsze w stosunku do postępowania zwykłego.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zazwyczaj wydawane jest podczas posiedzenia niejawnego
Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zazwyczaj wydawane jest podczas posiedzenia niejawnego (iStock.com)

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest wydawany przez sąd, jeżeli roszczenia uznane zostaną za zasadne. Wówczas konieczne jest szybkie uregulowanie zobowiązań.

Kiedy niewydany zostanie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeżeli roszczenia uznane zostaną za bezzasadne, nie zostanie wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Inne sytuacje to okoliczności budzące wątpliwości, a także zaspokojenie roszczeń uzależnione od świadczenia wzajemnego. Wówczas sąd nie przychyli się do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Artykuł 502 Kodeksu postępowania cywilnego stwierdza, że nakaz zapłaty nakazuje osobie pozwanej, aby w przeciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaciła wszystkie zaległości wraz z dodatkowymi kosztami. Jednak jeżeli osoba pozwana nie uznaje roszczenia, wówczas ma czas także dwóch tygodni na wniesienie do sądu sprzeciwu. Liczy się termin doręczenia nakazu zapłaty.

Treść sprzeciwu musi być usystematyzowana. Znaleźć się w nim muszą zarzuty pod względem pozwu. Powinny zostać omówione okoliczności oraz dowody, które je potwierdzą.

W jakich sytuacjach rozpatruje się sprawy w trybie upominawczym?

Nakaz zapłaty może być wydany w dwojaki sposób. Najczęściej dzieje się tak na skutek postępowania upominawczego. Wydawany jest on również w postępowaniu nakazowym. Jednak między nimi pojawia się znacząca różnica i to już na etapie wszczęcia postępowania.

Rozpoznanie w trybie upominawczym nie zależy od decyzji powoda, ale od pojawienia się odpowiednich przesłanek. Najważniejszą jest finansowy charakter tego roszczenia. Powód musi podać konkretnie określone żądanie albo oznaczenie wartości przedmiotu sporu, przytoczyć okoliczności uzasadniające żądanie oraz informacje na temat podjęcia prób mediacji. Do pozwu dobrze jest dołączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają roszczenie.

Postępowanie upominawcze zazwyczaj odbywa się w trakcie posiedzenia niejawnego. Jednak może się okazać po wstępnym rozpoznaniu sprawy, że konieczne jest przeprowadzenie rozprawy.

Elektroniczny sposób postępowania upominawczego jest możliwy w sytuacji wniesienia pozwu w ten sposób. Można to zrobić, wybierając zalogowanie się na rządowej stronie poświęconej EPU (Elektronicznemu Postępowaniu Upominawczemu). Należy wypełnić kilka rubryk, dotyczących między innymi wysokości dochodzonej kwoty, oznaczenia stron, podania adresów oraz numerów PESEL, NIP, KRS, w zależności od określonej sytuacji.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest wydawany w trakcie posiedzenia niejawnego. Dlatego tak istotne jest jego prawidłowe doręczenie. Dawniej było nim tylko odebranie listu poleconego.

Nakaz upominawczy i odpowiedzialność dłużnika

Współcześnie zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to nawet pomimo braku potwierdzonego doręczenia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, dłużnik jest pociągany do odpowiedzialności i dostaje informacje na temat wszczęcia wobec niego egzekucji komorniczej. Najczęściej w ten sposób postępują firmy windykacyjne oraz zakłady ubezpieczeń społecznych. Dzieje się tak z powodu częstego wskazywania przez powodów nieaktualnych albo błędnych adresów.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
sadinternetow...
4 lata temu
Wezwanie do zapłaty, załączyć umowę, fakturę oraz dowód wykonania usługi lub dostawy towaru. Krótkie uzasadnienie z powołaniem powyższych dowodów i mamy gotowy pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym.