Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Obrót z rolnikiem na ryczałcie. Kto wystawia fakturę?

0
Podziel się:

Przedsiębiorca dokonujący zakupu u rolnika ryczałtowanego rozlicza i wypłaca rolnikowi kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, choć nie ma tu miejsca finansowanie rolnika.

Obrót z rolnikiem na ryczałcie. Kto wystawia fakturę?
(B4bees/CC BY 2.0/Flickr)

Dokonując transakcji zakupu produktu rolnego, to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej nabycie. Ponadto, taka faktura musi zawierać dodatkowe informacje.

Rolnikiem ryczałtowym przepisy ustawy o VAT określają rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, który korzystaj z przedmiotowego zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 (z wyłączeniem rolników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Tej szczególnej grupie podatników przysługuje także zryczałtowany zwrot VAT-u z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Co jednak ważne, za wystawienie stanowiącej podstawę do wyliczenia zwrotu faktury odpowiada nie rolnik, a przedsiębiorca nabywający od rolnika produkty lub usługi.

To kupujący potwierdza sprzedaż

W przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy rolnikiem ryczałtowym a czynnym podatnikiem VAT, do wystawienia faktury obowiązany jest nabywca towaru bądź usługi, tj. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Nabywając produkty lub usługi rolne od rolnika ryczałtowego sporządza on fakturę dokumentującą to nabycie i to w dwóch egzemplarzach – kopię zachowuje dla siebie, oryginał zaś przekazać musi sprzedawcy.

Co więcej, to przedsiębiorca dokonujący zakupu u rolnika ryczałtowanego rozlicza i wypłaca rolnikowi kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, choć nie ma tu miejsca finansowanie rolnika przez przedsiębiorcę. Kwota zwrotu stanowi bowiem u nabywcy podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Elementy faktury RR

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego powinna być oznaczona jako _ Faktura RR _. Ze względu na fakt, iż to na nabywcy ciąży obowiązek wypłaty rolnikowi wartości zryczałtowanego zwrotu VAT-u, w fakturze RR powinno znaleźć się odrobinę więcej informacji niż zwykle. Powinna ona zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,

- numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,

- numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,

- datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,

- nazwy nabytych produktów rolnych,

- jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,

- cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

- wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

- stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,

- kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,

- wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,

- kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,

- czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób (co stanowi różnicę pomiędzy fakturami VAT RR a zwykłymi fakturami VAT, które nie muszą obecnie zawierać podpisów wystawcy i odbiorcy).

Warto również zaznaczyć, że w fakturze RR nie może zabraknąć oświadczenia dostawcy produktów rolnych, potwierdzającego jego status. Chodzi tu o zdanie: _ Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług _.

Czytaj więcej w Money.pl
E-faktury w firmie. Pięć powodów, dla których warto je stosować W wersji elektronicznej wystawianych jest zaledwie 10 proc. wszystkich faktur.
Zmniejsz podatek do zera. Oto sposób Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym chętnie korzystają z podstawowej zalety tych form opodatkowania.
Sprzedaż nieruchomości. Kogo powiadomić? Konsekwencją takiej decyzji może być zmiana wysokości należnego władzom lokalnym podatku.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)