Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za treści umieszczane na forum

0
Podziel się:

Przedsiębiorca może uniknąć odpowiedzialności jeżeli niezwłocznie uniemożliwił dostęp (usunął komentarz) po otrzymaniu zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści lub działaniu użytkownika.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za treści umieszczane na forum
(Goldfaery/iStockphoto)

Umożliwienie czytelnikom zamieszczania swoich opinii w serwisie internetowym może być skutecznym narzędziem marketingowym. Taka funkcja serwisu www rodzi jednak niebezpieczeństwo, że wśród postów znajdą się też takie, które mogą spowodować roszczenia osób trzecich. Chociaż przedsiębiorca ma możliwość modyfikacji i usuwania komentarzy na bieżąco, to nie zawsze ponosi odpowiedzialność za ich treść.

Treści pozostawiane przez użytkowników mogą mieć różny charakter - mogą to być zarówno proste komentarze pisemne, jak i linki, zdjęcia, filmy, czy fragmenty utworów muzycznych. Im większa liczba użytkowników i popularność tematyki witryny, tym większa szansa, że pojawią się komentarze, które należy usunąć. Różna postać komentarza może naruszać rozmaite prawa osób trzecich. Decyduje o tym zarówno forma (grafika, film, link, tekst), jak i wydźwięk zamieszczonej treści. Komentarze najczęściej naruszają:

Dobra osobiste

Naruszenie dóbr osobistych może polegać na umieszczaniu wpisów, które obrażają lub oczerniają inną osobę, czy godzą w jej cześć, godność lub dobre imię.

Prawa autorskie

Naruszenie cudzych praw autorskich może polegać na zamieszczeniu przez użytkownika tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, czy innych przejawów działalności twórczej innych osób, do których użytkownik nie ma praw.

Prawo do ochrony wizerunku

Posłużenie się cudzym wizerunkiem, to najczęściej umieszczenie zdjęcia, czy filmu bez zgody uwiecznionej na nim osoby.

Oprócz wymienionych form naruszeń, komentarze mogą mieć także charakter niezgodny z prawem, choć nienaruszający praw konkretnych osób trzecich. Chodzi tutaj np. o treści nawołujące do popełnienia przestępstwa.

Kiedy przedsiębiorca nie odpowiada za treść wpisów w komentarzach?

Co do zasady, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za treści publikowane na należącym do niego forum oraz w komentarzach pod artykułem. Takiego prawnego zabezpieczenia nie daje nawet treść regulaminu, który mówi, że przedsiębiorca prowadzący forum lub blog _ nie jest odpowiedzialny względem osób trzecich _ za pozostawiane na nim treści użytkowników oraz precyzuje, które treści uważane są za niepożądane.

Przedsiębiorca prowadzący stronę www, a zatem świadczący usługi drogą elektroniczną, może jednak uniknąć odpowiedzialności w określonych przypadkach wskazanych w art. 14 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pod warunkiem, że:

  • nie wie o bezprawnym charakterze treści lub nie wie, że działanie użytkownika ma charakter bezprawny,
  • niezwłocznie uniemożliwił dostęp (usunął komentarz) po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub działaniu użytkownika.

Niewątpliwie korzystnym dla przedsiębiorcy przepisem jest art. 15 w/w ustawy, w którym ustawodawca przesądził, że przedsiębiorca, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 14.

Przedsiębiorca chcący uniknąć odpowiedzialności względem osób trzecich za treści pozostawiane przez użytkowników, musi natychmiast uniemożliwić do nich dostęp, jeżeli otrzyma urzędową lub w inny sposób wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze. Źródłem urzędowej wiadomości może być sąd lub inna instytucja państwowa, zaś źródło wiarygodnej wiadomości może mieć dowolną formę.

Ponadto, przedsiębiorca nie musi informować użytkownika będącego autorem treści o uniemożliwieniu dostępu do pozostawionych przez niego treści, jeżeli wiadomość o ich bezprawności ma charakter urzędowy. W innym przypadku należy użytkownika o tym powiadomić, oczywiście o ile właściciel strony www dysponuje danymi kontaktowymi.

Przykładem obrazującym opisywaną kwestię może być sprawa sprzed kilku lat, w której portal społecznościowy został zobowiązany na skutek wyroku sądu wypłacić zadośćuczynienie osobie, której fałszywy profil zawierający dane osobowe oraz zdjęcia został umieszczony bez jej zgody w portalu. Wówczas administrator portalu nie zastosował się do mailowego żądania tej osoby o usunięcie tego profilu.

Zatrudnienie moderatora, a odpowiedzialność za treści użytkowników

W ostatnim czasie w orzecznictwie pojawił się pogląd, że sytuacja, w której właściciel strony www stale kontroluje treści zamieszczane w komentarzach (np. zatrudnia moderatora) sprawia, że niejako automatycznie ma on świadomość o pojawianiu się bezprawnych treści. Co za tym idzie, ma obowiązek ją usunąć, a jeśli tego nie zrobi, ponosi za to odpowiedzialność. Choć z poglądem tym trudno się w pełni zgodzić, to jednak warto mieć świadomość, że sądy orzekające w sprawach o naruszenie cudzych dóbr mogą kierować się takimi przesłankami.

Czytaj więcej w Money.pl
Przedsiębiorcom będzie łatwiej działać Nowela m.in. skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ogranicza obowiązki obciążające pracodawców.
Auto zepsute w warsztacie? To możesz zrobić Dochodzenie roszczeń od warsztatu będzie trudne, jeżeli nie mamy udokumentowanego stanu technicznego auta - zarówno przed jak i po naprawie.
Podpis elektroniczny. Pięć ważnych pytań Choć w Polsce wydano już ponad 700 tys. certyfikatów, podpis elektroniczny wciąż bywa dla wielu trudną i niedostępną technologią.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)