Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Odstąpienie od umowy. Kiedy jest możliwe i jak wygląda taki dokument?

1
Podziel się:

Prawo pozwala zakończyć stosunek zobowiązaniowy pod pewnymi względami. Jednym z najczęściej występujących jest możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania. Dowiedz się, w jaki sposób skorzystać z takiego uprawnienia i kto ma do niego prawo.

Możliwość odstąpienia od umowy można zastrzec w samej umowie
Możliwość odstąpienia od umowy można zastrzec w samej umowie (pexels.com, Pexels License)

Zawierając umowę z kontrahentem, mamy nadzieję, ze wszystko pójdzie dobrze, a produkt lub usługa, którą zamawiamy, spełni nasze oczekiwania. Niestety, może się zdarzyć, że osoba, z którą podpisaliśmy umowę, jest nierzetelnym partnerem biznesowym i nie jest w stanie spełnić w terminie świadczenia. W takiej sytuacji możemy wyznaczyć dodatkowy termin na to, żeby zobowiązanie zostało wykonane. Wtedy jednocześnie zastrzegamy, że jeśli taki termin upłynie, to dojdzie do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji mamy też prawo, żeby żądać naprawienia szkody, która wynikła ze zwłoki kontrahenta.

Kiedy można odstąpić od umowy?

Możliwość odstąpienia od umowy może być też zastrzeżona w umowie. W sytuacji, gdy jedna ze stron nie wykonuje zobowiązania w wyznaczonym terminie, to druga strona może odstąpić od takiej umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Z takim samym założeniem mamy do czynienia, jeśli zobowiązanie zostało wykonane po terminie, ale nie miałoby to już znaczenia ze względy na właściwości danego zobowiązania lub cel. Taki cel musi być określony przez stronę, która cierpi na tym, że poniesiona jest zwłoka.

Niemożliwość spełnienia świadczenia

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wtedy, gdy jedno ze świadczeń nie może być zrealizowane ze względu na okoliczności, za które strona ta nie może ponieść odpowiedzialności. Może się tak zdarzyć, jeśli żadna ze stron nie jest w stanie zrealizować świadczenia ze względów obiektywnych, a wynika to z natury świadczenia, a także, jeśli niemożliwość spełnienia takiego świadczenia spowodowana jest właściwościami osobistymi strony.

Co to jest umowne prawo odstąpienia?

Możliwość odstąpienia od umowy regulują przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań umownych. Takie uprawnienie uzależnione jest od woli stron. Nie musi dojść do niewykonania zobowiązania, żeby wypowiedzieć umowę. Warunki takiego odstąpienia mogą być oznaczone w różny sposób. Można też w umowie określić zapis, że odstąpienie będzie skuteczne wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do zapłaty określonej sumy, tzw. odstępnego.

Czym się różni odstąpienie od umowy od wypowiedzenia?

Najprostszym wyjaśnieniem pojęcia odstąpienia jest zakończenie stosunku zobowiązaniowego. Jego źródłem jest tylko umowa. Celem i skutkiem takiego odstąpienia jest doprowadzenia do sytuacji prawnej, w której obie strony były przed zawarciem umowy. Wypowiedzenie natomiast opiera się na tym, że określamy prawa i obowiązki, na mocy których wygaśnie stosunek zobowiązaniowy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w przypadku wypowiedzenia umowy, świadczenia, które już udało się zrealizować, nie podlegają zwrotowi, a kolejne nie muszą być spełniane. Jeśli mamy do czynienia z odstąpieniem, to strony zwracają sobie to, co nawzajem otrzymały.

Prawo do odstąpienia istnieje w sytuacji podpisywania umowy poza lokalem przedsiębiorcy. W takiej sytuacji niezależnie od powodu takiego decyzji, w ciągu 14 dni można od takiego świadczenia odstąpić bez ponoszenia kosztów.

Odstąpienie od umowy - wzór

Zanim wprowadzimy treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podajemy imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania, a także nazwę i adres przedsiębiorcy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................
Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..
lub na konto nr ...........................................................................................................................

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

......................................... podpis Konsumenta

poradnik seo
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Karolina
4 lata temu
Wynajelam mieszkanie na 1 rok, czy mam możliwość zrezygnowania z tego lokalu przed zamieszkaniem w nim.