Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Co z podatkiem?

0
Podziel się:

Zawarta umowa o zakazie konkurencji ma na celu ochronę informacji szczególnie ważnych dla spółki do których dostęp ma pracownik

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Co z podatkiem?
(Prebranac/Dreamstime.com)

Zawarta umowa o zakazie konkurencji ma na celu ochronę informacji szczególnie ważnych dla spółki do których dostęp ma pracownik, a co za tym idzie wypłata odszkodowania z tytułu zawartej umowy ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów spółki.

Skutki po stronie pracodawcyArtykuł 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako _ ustawa o PDOP _) stanowi, iż kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 101(2) Kodeksu pracy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie takiej określa się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Zawarta umowa o zakazie konkurencji ma na celu ochronę informacji szczególnie ważnych dla spółki do których dostęp ma pracownik a co za tym idzie wypłata odszkodowania z tytułu zawartej umowy ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów spółki poprzez nieujawnianie tych informacji osobom nieuprawnionym w związku z tym może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto wypłata odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji nie jest wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP jako przesłanka negatywna zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zwrócić jednak należy uwagę na ciążący na pracodawcy obowiązek podkreślany również przez organy podatkowe, iż ciężar co do prawidłowego udokumentowania wydatku, jak i wykazania związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu spoczywa na pracodawcy, to on musi wykazać, że poniesiony koszt jest zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ( tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18.01.2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1285/09/AP).

Skutki po stronie pracownika

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( zwana dalej _ ustawą o PDOF _) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powyższej ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PDOF, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej określone są w stałej miesięcznej kwocie i są potrącane przez płatnika w formie zryczałtowanej. Co do zasady koszty uzyskania przychodu przysługują pracownikowi wówczas, gdy w danym miesiącu uzyskał on przychód ze stosunku pracy.

Koszty uzyskania przychodów stosuje również były pracodawca, po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, jeżeli dokonuje wypłaty na rzecz byłego pracownika kwalifikowanej jako przychód ze stosunku pracy. Koszty uzyskania przychodu stosuje się bowiem wówczas, gdy dochodzi do wypłaty przychodów ze stosunku pracy; jeżeli są one wypłacane już po ustaniu stosunku pracy, nie tracą swego statusu i nadal pozostają przychodami z tego źródła. Jednym z takim przychodów będzie odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane w związku z wcześniejszym zatrudnieniem danej osoby na podstawie umowy o pracę. Koszty uzyskania przychodu należy potrącić za miesiące, w których były pracownik otrzymał przychód ze stosunku pracy a zastosowanie znajdą ryczałtowe stawki określone przez ustawodawcę w art. 22 ust. 2 ustawy o PDOF.

Powyższe stanowisko potwierdził m. in. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 27.04.2006 r. (sygn. 1472/DPC/415-29/06/PK ), w której stwierdził, że _ obowiązek uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, wskazanych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika z tego iż przepisy nie uzależniają ich naliczania od faktu świadczenia pracy w momencie uzyskiwania przychodu, lecz od samego faktu uzyskiwania przychodów ze źródła stosunek pracy _.

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)