Trwa ładowanie...
Notowania

Zakaz Konkurencji – Wszystkie wiadomości

Tarcza 4.0. Rząd pomoże pracodawcom uwolnić się od odszkodowań za lojalki
317
09.06.2020 10:46

PRACA
 / 
Tarcza 4.0. Rząd pomoże pracodawcom uwolnić się od odszkodowań za lojalki

Pracodawca będzie mógł zwolnić byłego pracownika z tzw. lojalki. Nie będzie musiał zapłacić mu odszkodowania, ale jego interes nadal będzie chroniony prawem. W drugą stronę, czyli na korzyść pracownika, to jednak nie zadziała.

Prezesi i ich odprawy. Średnio brali po milionie, rekordzista przytulił ponad 4 mln zł
64
12.07.2019 8:00

NIK
 / 
Prezesi i ich odprawy. Średnio brali po milionie, rekordzista przytulił ponad 4 mln zł

Niemal ćwierć miliarda złotych – tyle odpraw spółki Skarbu Państwa musiały wypłacić zwalnianym prezesom i dyrektorom od 2011 do 2017 roku. W ciągu dwóch lat rządów PiS kwota sięgnęła 144 mln zł.

Umowa o zakazie konkurencji - kiedy jest zawierana?
16.01.2019 11:54

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
 / 
Umowa o zakazie konkurencji - kiedy jest zawierana?

Umowa o zakazie konkurencji to porozumienie między pracodawcą a pracownikiem, w którym pracownik zgadza się nie wykorzystywać informacji zdobytych podczas zatrudnienia do zawarcia umowy z konkurencją w późniejszych działaniach biznesowych.

Zakaz konkurencji. Kiedy obowiązuje?
20.12.2018 16:03

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Zakaz konkurencji. Kiedy obowiązuje?

Zakaz konkurencji jest zobowiązaniem pracownika do tego, że będzie podejmował działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, a także nie będzie podejmował zatrudnienia w ramach stosunku pracy u podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną.

Zakaz dodatkowej pracy i donoszenie na najbliższych. Nowe obowiązki pracownika w projekcie Kodeksu pracy
606
29.03.2018 7:33

KODEKS PRACY
 / 
Zakaz dodatkowej pracy i donoszenie na najbliższych. Nowe obowiązki pracownika w projekcie Kodeksu pracy

Za załamanie zakazu firma mogłaby nałożyć na pracownika karę wynoszącą nawet trzykrotność miesięcznej pensji.

Klauzula o zakazie konkurencji. Kiedy można ją zastosować?
05.03.2015 15:25

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Klauzula o zakazie konkurencji. Kiedy można ją zastosować?

Zobacz, w jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek co miesiąc płacić byłemu pracownikowi, nawet przez kilka lat od rozwiązania umowy.

Zakaz konkurencji - obowiązujący czy nie?
28.03.2014 13:49

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Zakaz konkurencji - obowiązujący czy nie?

Podpisałem umowę o pracę na czas określony. Integralną częścią umowy była umowa o zakazie konkurencji oraz tajemnicy służbowej. Czy mam prawo po zwolnieniu domagać się od pracodawcy odszkodowania?

Zakaz konkurencji w zawodzie lekarza. Co grozi za złamanie
17.06.2013 9:20

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Zakaz konkurencji w zawodzie lekarza. Co grozi za złamanie

Jeśli lekarz naruszy klauzule lojalnościową, może zostać zwolniony bez zachowania terminów wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Co z podatkiem?
04.02.2013 11:26

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Co z podatkiem?

Zawarta umowa o zakazie konkurencji ma na celu ochronę informacji szczególnie ważnych dla spółki do których dostęp ma pracownik

Zachowanie tajemnicy służbowej
24.01.2013 15:16

TAJEMNICA SŁUŻBOWA
 / 
Zachowanie tajemnicy służbowej

"Zostałem zwolniony z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Mam zamiar w pierwszej kolejności szukać pracy u konkurencji. Dopatrzyłem się jednak w mojej umowie o pracę zapisu cyt. 'Pan XX zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego wygaśnięciu pod rygorem prawnym'. Czy ten zapis mnie ogranicza? Trudno bowiem pracując w tej samej branży, nie wykorzystywać wiedzy nabytej wcześniej"

Eksperci dla Money.pl: Zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy
13.11.2012 6:30

KODEKS PRACY
 / 
Eksperci dla Money.pl: Zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji może być odpłatna lub nieodpłatna - tłumaczy Beata Łączyńska radca prawny z kancelarii Siwek Gaczyński & Partners.

Od rekompensaty przy zakazie konkurencji trzeba zapłacić podatek
03.08.2012 6:10

PROWADZENIE FIRMY W POLSCE
 / 
Od rekompensaty przy zakazie konkurencji trzeba zapłacić podatek

W zamian za czasowe wstrzymanie się byłego pracownika od podjęcia pracy w konkurencyjnych przedsiębiorstwach otrzymuje on ustalone w umowie świadczenie pieniężne.

Zakaz konkurencji - co grozi za złamanie umowy?
12.04.2012 11:46

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Zakaz konkurencji - co grozi za złamanie umowy?

Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, z pracownikiem takim można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Dodatkowa praca? Nie ma mowy!
18.03.2010 12:06

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Dodatkowa praca? Nie ma mowy!

Mój pracodawca nie życzy sobie, żebym pracował dodatkowo.

Za zakaz konkurencji płaci pracodawca
04.04.2008 11:15

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Za zakaz konkurencji płaci pracodawca

Pracodawca może dochodzić odszkodowania za złamanie zakazu konkurencji dla pracownika.

Zakaz konkurencji
22.05.2007 13:50

ZAKAZ KONKURENCJI
 / 
Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji może obowiązywać w czasie trwania umowy o pracę, a także po jej zakończeniu. Warunki powinny być określone w umowie.