Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

0
Podziel się:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony ściśle od kilku czynników. Wśród nich wyróżnić można okres zatrudnienia u danego pracodawcy, rodzaju zawartej umowy i czasu, na który umowa terminowa została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z okresem wypowiedzenia, który oblicza się na podstawie czasu zatrudnienia
Rozwiązanie umowy o pracę wiąże się z okresem wypowiedzenia, który oblicza się na podstawie czasu zatrudnienia (Fotolia)

Chęć rezygnacji z pracy niesie za sobą konieczność jej rozwiązania. Dopiero ono powoduje ustanie stosunku pracy. Jednym ze sposobów na rozwiązanie zatrudnienia jest wypowiedzenie. W jego przypadku obowiązuje okres wypowiedzenia umowy o pracę, który jest uzależniony od kilku czynników.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu swojej woli rezygnacji z dotychczas zajmowanego stanowiska. Może tego dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Nie wymaga ono zgody dwóch stron, ponieważ z jednej strony pracownik ma zawsze możliwość zwolnienia się w dowolnym momencie, ale także pracodawca ma możliwość zwolnienia dotychczasowego pracownika bez podawania przyczyny swojej decyzji.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Każda ze stron umowy o pracę na okres próbny, określony lub nieokreślony może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony ściśle od kilku czynników. Wśród nich wyróżnić można okres zatrudnienia u danego pracodawcy, rodzaju zawartej umowy i czasu, na który umowa terminowa została zawarta.

Zmiana w okresach wypowiedzenia

22 lutego 2016 roku weszły w życie dość istotne zmiany w przepisach Kodeksu pracy. Zmiany te są istotne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Okres wypowiedzenia umowy o pracę w tym przypadku uległ zmianie.

Przy zdecydowaniu się na zakończenie stosunku pracy za sprawą wypowiedzenia, pierwszym krokiem jest ustalenie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Ustalić trzeba, czy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny, czy też na czas określony lub nieokreślony. Dalszy element to sprawdzenie jak długo trwała rozwiązywana umowa. To właśnie dzięki temu będzie wiadomy okres wypowiedzenia.

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny ma okres wypowiedzenia umowy o pracę ustalony na trzy dni robocze, jeżeli pracownik był zatrudniony na czas do dwóch tygodni; tydzień, jeżeli pracownik był zatrudniony na dłużej niż dwa tygodnie oraz dwa tygodnie, jeżeli umowa na okres próbny trwała trzy miesiące.

Umowa na czas określony oraz nieokreślony została w myśl nowych przepisów zrównana pod względem długości trwania wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę w takim wypadku to odpowiednio: dwa tygodnie, w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż przez sześć miesięcy; miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony na więcej niż sześć miesięcy oraz trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony na więcej niż trzy lata.

Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia, podczas którego pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy ze swoim pracodawcą, nabierze on prawa do dłuższego okresu wypowiedzenia, właśnie taki się stosuje. Dodatkowo do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u niego, niezależnie od przerw występujących pomiędzy nimi. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest niezależny również od tego, czy pracownik pracuje w pełnym, czy w niepełnym wymiarze godzin.

Urlop wychowawczy

Także urlop wychowawczy, zwolnienie lekarskie i urlop bezpłatny jest dla pracownika okresem zatrudnienia. Dlatego są one wliczane do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze, także okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Istotne jest prawidłowe wyliczenie okresu wypowiedzenia. Jeżeli liczy się ono w miesiącach, to za jego początek uznaje się pierwszy dzień miesiąca następującego po tym, w którym złożono wypowiedzenie. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach, za pierwszy dzień uznaje się niedzielę następującą po złożeniu wypowiedzenia.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)